Project Description

Primer 3d9f carregat – Sant Ramon – 31/08/1987

Primer 3d9f descarregat – Sant Fèlix – 30/08/1989

Data Diada Actuació Puntuació
01/08/1987 Màrtirs street i 3d8, i 3d9f, 4d8, td7 1240
30/08/1987 Sant Fèlix td8f, 4d8, i 5d8, i 3d9f, pd5 1765
31/08/1987 Sant Ramon 3d9fc, td7, 4d8, pd5 2785
30/08/1988 Sant Fèlix 3d9fc, td8f, 5d8c, pd5 3345
02/10/1988 Concurs Castells 3d9fc, 4d8, id 2 4d9f, td8f 2890
13/11/1988 Tots Sants i 3d9f, 4d9fc 1270
30/08/1989 Sant Fèlix 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f, 2 pd5 3295
07/10/1990 Concurs Castells 3d8, i 2 3d9f, 4d8, td8f 2255
01/11/1990 Tots Sants 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5 4000
30/08/1991 Sant Fèlix 3d9fc, td8f, 4d9f, 2 pd5 4135
01/11/1991 Tots Sants i td9fm, 3d8, i td9fm, td8f, i 3d9f, 2 pd5 2040
04/10/1992 Concurs Castells i 3d9f, 4d8c, i 4d9f, 5d7, pd5, td8fc 1980
01/11/1992 Tots Sants 3d9f, 4d9f, i td9fm, td7, 2 pd5 3805
30/08/1993 Sant Fèlix 4d9f, 3d9fc, id 5d8, td8f, 2 pd5 4135
01/11/1993 Tots Sants i td9fm, i td9fm, i 3d9f, 3d8, td8f, 4d8c, 2 pd5 2380
28/11/1993 Diada Bordegassos 3d9fc, 4d8, 2 pd5, td8f 3100
12/12/1993 Santa Llúcia 3d9f, 4d8, id 4d9f, 2 pd5, id 2 td8f 3295
30/08/1994 Sant Fèlix i 3d9f, i 3d9f, i 4d9f, 4d8, i td7, pd5 845
02/10/1994 Concurs Castells 3d8, i 3d9f, 4d9f, pd5, td8f 3290
30/08/1995 Sant Fèlix 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc 5740
24/09/1995 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9fc, td8fc, pd6c, pd5 4175
01/10/1995 Mercadal id 3d9f, 3d8, id 4d9f, 4d8, pd7f, 2 pd5 2295
17/12/1995 Santa Llúcia 3d9f, i pd8fm, 4d8a, id 4d9f, pd7f 3550
03/08/1996 Vilanova - FM 3d9f, 5d8, 4d9fc, pd5 4020
30/08/1996 Sant Fèlix 3d9fc, td9fmc, pd8fmc 5095
31/08/1996 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 5d8c, 2 pd5 4080
06/10/1996 Concurs Castells i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, 3 pd5 5310
01/11/1996 Tots Sants 3d9f, td9fm, 4d9fa, 2 pd5 6325
24/11/1996 Diada Bordegassos 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, 2 pd5 4260
27/07/1997 Les Santes 2 pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd6 4665
15/08/1997 La Bisbal pd5, i 3d9f, 4d8a, i 4d9f, td8f, 3d8, pd7f 3640
24/08/1997 Igualada 5d8, i 4d9f, td8f, 3d9f, 2 pd5 3670
28/09/1997 Sant Miquel pd5, td8f, pd8fm, 3d9f, 2 pd5 4660
05/10/1997 Mercadal pd5, 5d8, 4d8a, 3d9f, pd7fc 4435
09/11/1997 Lleida pd4, 5d8, i 3d9f, td8f, 4d8a, pd7f 3950
26/07/1998 Les Santes 4d9fc, td8f, 3d9f, pd7fc 4555
15/08/1998 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 4d8a, 2 pd5 4260
23/08/1998 L'Arboç 4d9f, id 3d9f, 4d8a, 3d9f, pd6 4715
30/08/1998 Sant Fèlix pd4, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd7f 7075
24/10/1998 Visita de la Muixeranga td8f, id 3d9f, 3d8, 2 pd5 1830
25/07/1999 Les Santes td8f, 3d9f, 4d8a, 2 pd5 3720
30/07/1999 Cal Figarot 3d9fc, td8f, 4d9fc 3525
01/08/1999 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
15/08/1999 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, i 4d9f, 4d8a, pd7f 5660
29/08/1999 Vigília td8f, 4d8a, 3d9f, 2 pd5, pd6 4175
30/08/1999 Sant Fèlix pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 5850
31/08/1999 Sant Ramon td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fm 7310
26/09/1999 Sant Miquel pd5, 3d9f, i td9fm, td8f, 4d9fa, pd8fm 7135
03/10/1999 Mercadal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm 7310
14/11/1999 Altafulla - Sant Martí 3d9f, td9fm, 4d8a, pd8fmc 6625
25/06/2000 Cornellà 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
08/07/2000 Esparreguera pd4, 4d8a, td8f, 3d9f, pd7f 4470
22/07/2000 Les Santes 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc 7025
23/07/2000 Els Monjos 4d8a, i 3d9f, td8f, 3d8, pd6 3345
13/08/2000 Llorenç 4d8a, id 3d9f, td8f, 3d8, pd7f 3640
15/08/2000 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm 7115
24/09/2000 Reus - Misericòrdia 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/10/2000 Sant Miquel pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
29/10/2000 Sitges td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f 4470
12/11/2000 Altafulla - Sant Martí 3d9f, i 4d9fa, i 4d8a, td8f, 4d8, pd7f 4045
20/05/2001 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f 4560
02/06/2001 Manacor 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
30/06/2001 Ribes pd4, 5d8, id 3d9f, 3d9f, td8f, 2 pd5 3670
08/07/2001 La Granada 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
15/07/2001 Sant Martí Sarroca pd4, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
22/07/2001 Les Santes pd4, 3d9f, 5d9fc, 4d9f, pd8fmc 7005
29/07/2001 Vilanova - FM 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f 5785
12/08/2001 Llorenç 3d9f, 4d8a, id 2 4d9f, pd7f 5010
15/08/2001 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, id 4d9fa, i 4d9fa, 4d9f, pd8fm 7310
26/08/2001 L'Arboç pd4, pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
29/08/2001 Vigília 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
31/08/2001 Sant Ramon id 3d9f, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, 2 pd6 4235
16/09/2001 Emili Miró 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
07/10/2001 Mercadal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7fc 5935
12/10/2001 Cal Rubió 4d8, i td8, id 3d9f, 3d8, 5d7, 2 pd5 1965
14/10/2001 Diada Castellers de Sants pd4, td8f, 3d9f, 4d9f, 2 pd5 4120
28/10/2001 Aniversari Xiquets Tarragona id 4d9f, 3d9f, 4d9fc, td8f, 2 pd5 3930
01/11/2001 Tots Sants i td9fm, td9fm, i 4d9, 3d9f, 4d9f, pd5 5310
19/05/2002 Fires de Maig 3d9f, i 4d9f, td8f, id 4d8, 4d8, pd6 3750
02/06/2002 Cornellà pd4, 5d8c, 3d9f, 4d8, pd7f 4005
22/06/2002 Reus - Sant Pere 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
30/06/2002 Ribes pd4, 5d8, id 4d8, id 4d8, id 3d9f, 3d8, pd6 2375
13/07/2002 La Granada 5d8, 3d9f, 4d8, pd7fc 4010
14/07/2002 Torredembarra pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd6 4665
21/07/2002 Les Santes pd4, 3d9f, i 5d9f, 4d8a, id 4d9f, td8f, pd7f 4470
03/08/2002 Vilanova - FM id 3d9f, id 3d9f, 4d8a, 4d9f, pd7f 3480
11/08/2002 Llorenç 4d8a, id 3d9f, td8f, 3d9fc, pd6 3980
15/08/2002 La Bisbal pd5, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
18/08/2002 Gràcia td8f, 3d9f, id 5d8, 4d8, 2 pd5 3295
25/08/2002 L'Arboç pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f 5870
29/08/2002 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
30/08/2002 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
22/09/2002 Sitges pd4, 3d9f, 5d8, 4d8c, pd7f 4050
29/09/2002 Sant Miquel 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
13/10/2002 Les Corts td8f, 3d9f, 4d8, pd7f 4045
10/11/2002 Altafulla - Sant Martí pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd6 4175
18/05/2003 Fires de Maig id 5d8, td8f, 3d9f, 5d8, 2 pd5 3670
22/06/2003 Cornellà pd4, 5d8, 3d9f, td8f, 2 pd5 3670
06/07/2003 Terrassa - FM pd4, 3d9f, 5d9fc, td9fm, 2 pd5 5940
13/07/2003 Torredembarra pd4, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
19/07/2003 Sant Martí Sarroca 5d8, 3d9f, 4d8, 2 pd5 3385
20/07/2003 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
26/07/2003 Altafulla pd4, 3d9f, 5d8, 4d8a, pd6 4265
10/08/2003 Llorenç i 4d8a, 4d8a, 3d9f, id 5d8, td8f, pd6 4175
23/08/2003 El Catllar pd4, 4d8a, 3d9f, 4d8, pd6 3890
24/08/2003 Igualada pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
29/08/2003 Vigília pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9fc, pd6 4525
31/08/2003 Sant Ramon 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7fc 4885
21/09/2003 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
28/09/2003 Sant Miquel 3d9f, id 2 4d9f, 4d8a, pd6 4715
05/10/2003 Mercadal pd5, i 3d9f, td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4105
12/10/2003 Les Corts 4d8a, 3d9f, td8f, pd7fc 4345
01/11/2003 Tots Sants pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm 4890
16/05/2004 Fires de Maig td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f 4470
13/06/2004 Cornellà pd4, 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
17/07/2004 Altafulla pd4, 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
25/07/2004 Les Santes pd4, 4d9f, td9fm, 3d9fc, i pd7f 4905
15/08/2004 La Bisbal pd5, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
21/08/2004 El Catllar pd4, 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
22/08/2004 L'Arboç pd5c, pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd7f 4960
29/08/2004 Vigília pd5, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/09/2004 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
19/06/2005 Esparreguera td8f, 3d9f, 4d8a, pd6 4175
03/07/2005 Vic pd4, 4d9f, id td9fm, i td9fm, 3d9f, pd7f 3950
17/07/2005 Torredembarra pd4, i 4d9f, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
24/07/2005 Les Santes pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, td9fmc, pd7f 5785
07/08/2005 Llorenç td8f, 3d9f, 4d8, 2 pd5 3295
15/08/2005 La Bisbal pd5, 3d9f, id 4d9f, i 4d9f, 4d8a, pd7f 3550
20/08/2005 Aniversari Cal Figarot 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
28/08/2005 L'Arboç pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
29/08/2005 Vigília pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
18/09/2005 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
25/09/2005 La Mercè pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm 7035
02/10/2005 Mercadal 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/11/2005 Tots Sants i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm 6120
21/05/2006 Fires de Maig 5d8, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd6 4265
18/06/2006 Cornellà pd4, 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
02/07/2006 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
15/07/2006 Altafulla pd4, 3d9f, td8f, 5d8, pd7f 4420
16/07/2006 Torredembarra pd4, 4d9fc, td8f, 3d9f, pd7f 4680
23/07/2006 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
15/08/2006 La Bisbal pd5, pd5, 3d9fc, 4d9f, td8f, 2 pd5 3925
19/08/2006 Aniversari Cal Figarot 2 pd5, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd5 4210
26/08/2006 El Catllar pd4, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f 4560
27/08/2006 L'Arboç pd5, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6260
29/08/2006 Vigília pd4, 4d9f, 5d8, 3d9f, pd7f 4960
17/09/2006 Sant Miquel pd5, 5d8, 4d8a, 3d9f, pd7f 4560
22/09/2006 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
10/06/2007 Cornellà pd4, 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
08/07/2007 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
14/07/2007 Torredembarra pd4, 5d8, 3d9fc, td8f, pd7f 4225
15/07/2007 Altafulla pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f 4470
22/07/2007 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
03/08/2007 Cal Figarot td8f, 3d9f, 4d8a 3510
15/08/2007 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f 5060
18/08/2007 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
25/08/2007 El Catllar pd4, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
26/08/2007 L'Arboç pd4, pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
29/08/2007 Vigília pd4, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f 4560
31/08/2007 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
17/09/2007 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9fc, pd6 5575
23/09/2007 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
07/10/2007 Mercadal 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd6 4715
28/10/2007 Sitges pd4, 4d9fa, td9fm, id 3d9f, 3d9f, pd7f 7075
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
06/07/2008 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
13/07/2008 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
20/07/2008 Les Santes pd4, id 4d9fa, 3d9fc, 4d8a, i td9fm, td8f, pd7f, pd4 4275
02/08/2008 Màrtirs street 4d8, id 3d9f, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4045
15/08/2008 La Bisbal pd5, 3d9fc, 4d8a, 4d9f, pd8fmc, pd4 5780
23/08/2008 El Catllar pd4, 4d8a, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 4660
24/08/2008 L'Arboç pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
29/08/2008 Vigília pd4, 3d8a, td8f, 3d9f, 2 pd5, pd6 4225
30/08/2008 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 8325
14/09/2008 Santa Tecla i td9fm, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
21/09/2008 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
28/09/2008 Sant Miquel 3d7, pd5, 4d9f, 3d9f, 4d8a, 4d8, pd7f, pd5 5010
25/10/2008 Sitges pd4, 4d8, 3d9f, 3d8a, pd7fc, pd4 4110
01/11/2008 Tots Sants 4d9c, i 3d9f, 4d8a, td8fc, pd5 4750
27/06/2009 Ribes 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6, pd4 4715
11/07/2009 Altafulla pd4, 4d8a, 3d9f, td8f, pd6, pd4 4175
12/07/2009 Torredembarra pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
19/07/2009 Calafell 4d8a, 3d9fc, td8f, pd6, pd4 3980
26/07/2009 Les Santes pd4, 4d9f, i td9fm, td8f, 3d9fc, 2 pd4, pd5 3925
01/08/2009 Vilanova - FM 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6 4715
15/08/2009 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
22/08/2009 El Catllar pd4, 3d8a, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 4660
23/08/2009 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd7f, pd4 5060
29/08/2009 Vigília pd4c, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6 4715
20/09/2009 Santa Tecla 4d9f, 3d9f, td9fm, pd8fmc 7025
27/09/2009 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, td9fm, pd5 5310
03/10/2009 Mercadal 3d9f, 4d9f, 5d8a, pd7f 5115
18/10/2009 Montserrat 3d9f, 4d8, td8f, pd6 3750
24/10/2009 Sitges pd4, 3d9f, id 4d9, id 4d9, i 4d9, td8f, pd5 2660
01/11/2009 Tots Sants pd4, i 3d10fm, td9fm, 4d9fac, 3d9f, pd8fmc 7815
16/05/2010 Fires de Maig 3d9f, td8f, 4d8, pd6, pd4 3750
06/06/2010 Cornellà pd4, 3d9f, i 4d9f, td8f, 4d8a, pd6 4175
06/06/2010 La Selva 4d8a, 3d9f, td8f, pd6, pd4 4175
20/06/2010 Badalona 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 4715
27/06/2010 Ribes id 3d9f, 3d9f, 3d8a, td8f, pd7f, 2 pd4 4520
04/07/2010 Vic pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
17/07/2010 Altafulla pd4, 5d8, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4420
18/07/2010 Torredembarra pd4, 3d9f, 3d8a, 4d9f, pd7f 5060
25/07/2010 Les Santes pd4, id 3d9f, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
31/07/2010 Màrtirs street 5d8c, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 4430
15/08/2010 La Bisbal pd5, 3d9f, 5d8a, id 4d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5115
21/08/2010 El Catllar pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
22/08/2010 Igualada pd5, pd4, 4d8a, 3d9f, 3d8a, pd7f 4660
25/08/2010 Vinseum 3d9f, 5d8, 4d8a, pd7f, 2 pd5 4560
29/08/2010 Vigília pd4, 4d9f, 5d8, id 3d9f, 3d9f, pd7f 4960
31/08/2010 Sant Ramon id 4d9f, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, 2 pd5 6260
19/09/2010 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/09/2010 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd8fm 6310
17/10/2010 Montserrat 3d9f, 4d8a, td8f, pd7f, pd4 4470
23/10/2010 Sitges pd4, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
15/05/2011 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 7d8, pd7f, pd4 4425
05/06/2011 La Selva td8f, 3d9f, 3d8a, pd7f 4520
12/06/2011 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f, pd5 4960
26/06/2011 Cornellà pd4, 3d9fc, 4d8ac, td8f, 2 pd5 3430
09/07/2011 Esparreguera pd5, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f, pd4 4560
16/07/2011 Altafulla pd4, 5d8, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4421
17/07/2011 Torredembarra pd4c, 4d8ac, 4d9f, 3d9f, pd6 4620
24/07/2011 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 6060
30/07/2011 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
13/08/2011 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
22/08/2011 Thane - Janmaashtami 3d9f, 4d8a, td8f, 2 pd5 3720
27/08/2011 El Catllar pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
28/08/2011 L'Arboç pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
29/08/2011 Vigília pd4, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7f 5010
30/08/2011 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
31/08/2011 Sant Ramon 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm 9515
18/09/2011 Santa Tecla pd4, 3d9f, 4d9f, td8, pd7f 7250
01/10/2011 Mercadal 3d9f, 4d9c, td8f, 2 pd5 5340
08/10/2011 La Bisbal - Placa 4d8, 3d9f, 5d8, 2 pd4, pd5 3385
09/10/2011 Figueres pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
22/10/2011 Sitges pd4, 3d9f, 5d9fc, td8f, pd7f 5500
20/05/2012 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 7d8, pd7f, pd4 4425
09/06/2012 Olesa de Montserrat 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4470
17/06/2012 Molins de Rei pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, 3 pd4, 2 pd5 4260
30/06/2012 La Pobla de Segur td8f, 4d8, 3d9f, pd4, pd5 3295
07/07/2012 Pla de la Seu 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5010
14/07/2012 Torredembarra pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
15/07/2012 Altafulla pd4, td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f, pd4 4470
22/07/2012 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
28/07/2012 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
04/08/2012 Màrtirs street 3d8a, 5d8, 3d9f, i pd7f, pd4 3651
15/08/2012 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc 5935
18/08/2012 Aniversari Cal Figarot 3d8a, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd4, pd5 4310
25/08/2012 El Catllar pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/08/2012 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9fa, 3d9f, pd4, pd5 5755
29/08/2012 Vigília pd4, 4d9f, 3d8a, i 3d9f, td8f, pd5 3700
31/08/2012 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 7d8, pd4, pd5 4075
16/09/2012 Santa Tecla 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, 3d8a, 2 pd5 4520
23/09/2012 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
30/09/2012 Sant Miquel 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd5 4310
19/05/2013 Fires de Maig td8f, 3d9f, 4d8a, pd6, pd4 4175
08/06/2013 Carrer de Sants 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6, pd4 4715
16/06/2013 Olesa de Montserrat 3d9f, td8f, 4d8a, pd6, pd4 4175
29/06/2013 Camp Nou 3d9f 1530
30/06/2013 El Serrallo 3d9f, 5d8, 4d8a, pd6, pd4 4265
06/07/2013 Pla de la Seu 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
13/07/2013 Altafulla pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
14/07/2013 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
21/07/2013 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 9d8, pd7f 6515
03/08/2013 Vilanova - FM 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
10/08/2013 Aniversari Cal Figarot 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
25/08/2013 L'Arboç pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
29/08/2013 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 4260
31/08/2013 Sant Ramon 7d8, 3d9f, 4d8a, 2 pd5 3675
15/09/2013 Santa Tecla pd4, 3d9f, 9d8, id 4d9, 4d9, pd8fm 8850
26/10/2013 Sitges 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
27/10/2013 Sabadell pd4, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
18/05/2014 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f, pd4 4560
31/05/2014 Carrer de Sants 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f 4560
14/06/2014 Aniversari Minyons de l'Arboç 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
15/06/2014 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, id 5d8, 5d8, pd5 4210
28/06/2014 El Serrallo 4d9fc, 3d9f, 4d8a, pd5 4070
05/07/2014 Pla de la Seu 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
12/07/2014 Altafulla pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fmc 5975
13/07/2014 Torredembarra pd4, 4d9f, 3d9f, id 9d8, 9d8c, pd7f 5615
20/07/2014 Les Santes pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 9d8, pd8fm 7115
02/08/2014 Vilanova - FM 4d9f, 9d8, 3d9f, pd7f 5865
09/08/2014 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd8fm, pd4 6310
23/08/2014 El Catllar pd4, 9d8, 3d9fa, 3d9f, pd7f 6960
24/08/2014 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm 6260
29/08/2014 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 4260
11/09/2014 Diada Nacional de Catalunya 3d7, 4d8, 9d7, pd5, 3d9f 2950
19/10/2014 Diada Castellers de Sants pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd5 5310
25/10/2014 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 5d8, pd5 4860
17/05/2015 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
30/05/2015 Carrer de Sants 4d9f, 3d9f, 3d8a, 2 pd6 4765
13/06/2015 Milà 4d8a, 3d9f, pd5, 7d8, pd4 3675
04/07/2015 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
11/07/2015 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
12/07/2015 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 7d8a, pd7f 5075
26/07/2015 Les Santes td9fm, 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, pd8fm 7310
01/08/2015 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
15/08/2015 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
16/08/2015 Gràcia pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
22/08/2015 El Catllar pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd5 8405
23/08/2015 L'Arboç pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd4 8405
29/08/2015 Vigília pd4, 3d9f, td9fm, 4d8a, pd4 4701
31/08/2015 Sant Ramon 3d9f, 7d8, 4d8a, pd4 3466
11/09/2015 Diada Nacional de Catalunya pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd6 4470
11/09/2015 Diada Nacional de Catalunya 4d7a, 3d9f, pd5 2120
13/09/2015 Aniversari Minyons de l'Arboç 3d9f, 4d8a, td8f, pd7f, pd4 4470
03/10/2015 Mercadal 3d9fa, 3d9f, td9fm, pd8fm 8405
18/10/2015 Diada Castellers de Sants pd4, 3d9f, i 4d9fa, 4d9f, td8f, pd5 4120
24/10/2015 Sitges 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
07/11/2015 Xangai - Barcelona Catalonia culture week 4d8, 3d9f, td8f, pd5 3295
08/05/2016 Aniversari Castellers de Sants pd4, td8f, 3d9f 2451
22/05/2016 Fires de Maig pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 4960
28/05/2016 Carrer de Sants 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5060
04/06/2016 Sant Quintí 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4, pd5 6060
10/06/2016 Tívoli 5d8, 3d8a, 3d9f, pd6 4315
11/06/2016 Aniversari Minyons de l'Arboç 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, id 2 pd4 5010
02/07/2016 El Vendrell 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
09/07/2016 Pla de la Seu 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
16/07/2016 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
17/07/2016 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
24/07/2016 Les Santes pd4, i td9fm, 3d9f, 3d9fa, 4d9f, pd8fm, pd4 7755
13/08/2016 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td8f, 4d9f, pd5, pd4 4120
20/08/2016 Gràcia 3d9f, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 5960
29/08/2016 Vigília pd4, 3d9f, 4d8a, td8f, pd6 4175
31/08/2016 Sant Ramon 3d9f, 4d8a, td8f, pd5 3720
11/09/2016 Diada Nacional de Catalunya pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4, pd6 4470
24/09/2016 El Prat 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd6, pd5 4765
25/09/2016 Sant Miquel td9fm, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 5765
16/10/2016 Montserrat td8f, 3d9f, 4d8, pd4 3086
22/10/2016 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, 2 pd4 6060
02/04/2017 Dia del Graller 9d7, td8f, 3d9f, 3d7s, 4d8, pd5, pd4 3295
14/05/2017 Fires de Maig 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5060
27/05/2017 Carrer de Sants td8f, 3d9f, 4d8, pd7f, pd4 4045
03/06/2017 Sant Quintí 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, 2 pd4 5010
09/06/2017 Tívoli 3d8a, 3d9f, td8f, pd5 3770
02/07/2017 Barberà del Vallès pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd6, pd4 5765
08/07/2017 Pla de la Seu 3d9fa, i 4d9, 4d9f, 3d9f, pd5 5755
12/08/2017 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
29/08/2017 Vigília pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
31/08/2017 Sant Ramon td8f, 3d9f, 4d8, pd6, pd5 3750
23/09/2017 La Mercè td9fm, id 4d9, 3d9f, 4d9f, pd7f 6060
24/09/2017 Esplugues 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
28/10/2017 Sant Cugat del Vallès pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc 5120
22/04/2018 Dia del Graller pd5, 9d7, td8f, 3d9f, 4d8, pd6 3750
13/05/2018 Aniversari Castellers de Sants pd4, td8f, 3d9fc, 4d8, pd5 3100
20/05/2018 Fires de Maig 2 pd5, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd6, pd4 4665
27/05/2018 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, i 3d8a 2991
02/06/2018 Sant Quintí pd5, td8f, 3d9f, 4d8, 2 pd5, pd4 3295
17/06/2018 Can Cassanyes td8f, 3d9f, 5d8, pd6, pd4 4125
30/06/2018 Lloret de Mar pd5, td8f, 3d9f, 4d8, pd6, pd4 3750
07/07/2018 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
14/07/2018 Orio td8f, 3d9f, 3d7s, 2 pd4, 2 pd5 3125
22/07/2018 Les Santes 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
11/08/2018 Aniversari Cal Figarot i 3d9f, td9fm, 3d8, pd6, pd4 3476
15/08/2018 La Bisbal pd5, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fmc 7235
18/08/2018 70è aniversari de la colla pd4, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, pd5 5312
25/08/2018 El Catllar 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
26/08/2018 L'Arboç td9fm, 4d9f, 3d9f, pd6, pd4 5765
29/08/2018 Vigília 3d9f, 4d9f, td8f, pd5 4120
16/09/2018 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, 2 pd5 5310
29/09/2018 El Prat pd4, td8f, 3d9f, 5d8, pd4, pd5 3670
30/09/2018 Sant Miquel 3d9f, td9fm, 4d9f, 4 pd4, pd5 5310
27/10/2018 Sant Cugat del Vallès pd4, 5d8, 3d9f, 4d8, pd6, pd4 3840
19/05/2019 Fires de Maig pd5, 3d9f, id 4d9f, id 4d9f, 4d8, id td7, 2 pd5 2375
01/06/2019 Sant Quintí pd5, 3d9fc, pd4 1545
09/06/2019 L'Hospitalet pd4, pd5, 4d8, 3d9f, td7, pd6, pd4 3436
06/07/2019 Pla de la Seu id 3d9f, 3d9f, id 4d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
13/07/2019 Altafulla 3d9f, id 4d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
21/07/2019 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f, 4 pd4 4910
27/07/2019 Aniversari Cal Figarot 4d8a, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
15/08/2019 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc, pd4 3825
24/08/2019 El Catllar 3d9f, 4d9f, 3d8ac, pd6 3995
29/08/2019 Vigília 3d8, 5d7, pd4, 3d9f, 3d8a, 4d8, pd6 3940
15/09/2019 Santa Tecla td9fm, i 3d9fa, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 6060
22/09/2019 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 5780
05/10/2019 Mercadal pd5, 3d9f, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, pd7f 6060
27/10/2019 Sitges pd5, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, id 10d8, 10d8, pd7f 5866
01/11/2021 Tots Sants pd4, 4d8a, i 3d9f, td8f, 4d8, pd6, 9 pd4 3280
02/07/2022 Pla de la Seu 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, 6 pd4 6260
09/07/2022 Altafulla 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd6, 7 pd4 4715
16/07/2022 Lloret de Mar 5d8, id 3d9f, 7d8, 3d9f, pd6, 6 pd4 4080
24/07/2022 Les Santes pd4, 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd7f, 7 pd4 5060
30/07/2022 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm, 10 pd4 7035
13/08/2022 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td8f, 4d9f, pd7f, 7 pd4 4870
15/08/2022 La Bisbal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, 8 pd4, pd5 5100
27/08/2022 El Catllar 3d9f, 5d9f, 4d9f, pd6, 6 pd4 6061
28/08/2022 L'Arboç 3d9f, i 4d9fa, 4d8a, 4d9f, 2 pd4, 3 pd5 4682
29/08/2022 Vigília 3d9f, td8f, 4d8, pd6, 6 pd4 3756
10/09/2022 Els Hostalets de Pierola pd5, 4d8, 3d9f, td8f, pd7f, 6 pd4 4045
18/09/2022 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm, 10 pd4 7310
25/09/2022 Sant Miquel 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, 11 pd4 5060
15/10/2022 Diada Moixiganguers 4d9f, 3d9f, 5d8, 4 pd4, 2 pd5 4000
23/10/2022 Sant Cugat del Vallès 2 pd4, 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f, 6 pd4 4560
14/05/2023 Fires de Maig 7d8, id 7d8, 3d9f, td8f, 4d8, pd7f, 8 pd4 4293
27/05/2023 Homenatge Guillem Noya 7d8, td8f, id 3d9f, 4d8, id 3d9f, pd5 2640
04/06/2023 Berga pd4, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f, 4 pd4 4560
10/06/2023 L'Hospitalet pd5, 3d9f, 5d8, 4d8, pd6, 4 pd4 3840
17/06/2023 Reus - Sant Pere 3d9f, 3d8a, 4d9f, pd7f, 5 pd4 5065
01/07/2023 Pla de la Seu id 4d9f, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd8fm, 6 pd4 6260
08/07/2023 Lloret de Mar 7d8, 3d9f, td8f, 3 pd5 3325
15/07/2023 Altafulla 4d9f, 3d9f, id td9fm, 7d8, 2 pd4, 2 pd5 3865
22/07/2023 Les Santes pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f, 6 pd4 5785
12/08/2023 Aniversari Cal Figarot id td9fm, i 4d9fa, 3d9f, 4d8a, 4d9f, pd6 4715
15/08/2023 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, id 4d9fa, id 4d9fa, 4d8a, pd7f 5010
19/08/2023 Ascó pd4, 4d8a, 9d7, 3d9f, 4d8, pd7f, 2 pd4, pd5 2655
26/08/2023 El Catllar 3d9f, 9d8 3445
27/08/2023 L'Arboç 3d9f, 4d9fac, id 4d9f, id 4d9f, 4d9f 3780
29/08/2023 Vigília pd4, 3d9f, 4d9f, td8f, 4d8a, 2 pd4, 3 pd5 4260
31/08/2023 Sant Ramon pd4, 3d9f, 4d8a, 2 pd5 1480
14/09/2023 Sant Cugat td8f, 3d9f, 4d8, pd5, 2 pd4 3085
24/09/2023 Sant Miquel 3d9f, 4d9f, 9d8, pd6, 2 pd4, 2 pd5 5570
21/10/2023 Diada Moixiganguers 3d9f, 4d9f, 9d8, pd6, 5 pd4 5570
28/10/2023 Sant Cugat del Vallès 3d9f, 4d9f, td8f, pd6, 6 pd4 4575
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 366 22 19 26
3d9f 366 22 19 26
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 366 22 19 26
Castells de 9 366 22 19 26