Loading...
Activitats escolars 2018-03-01T13:16:59+00:00

Els Castellers de Vilafranca hem treballat per crear una oferta educativa per tots els centres, tan de la nostra Comarca com fora d’aquesta. El nostre objectiu és arribar a tots els alumnes, a les diferents etapes, creant uns tallers i activitats que ens permetin transmetre els valors, actituds, i coneixements que els castells i la seva pràctica porten associats.

Amb aquest oferta la Colla dels Castellers de Vilafranca volem donar la possibilitat de passar una Jornada lúdica i educativa on no només donarem a conèixer una tradició i una part de la nostra història, si no que també combinarem l’activitat física, fent partícips als alumnes de la màgia que els castells els poden provocar.

Per un dia els alumnes que ens visiten, o visitem en el mateix centre, creen i passen a formar part d’una Colla Castellera, d’aquesta manera tots i cada un dels alumnes podrà participar
d’aquesta activitat en la que seran els veritables protagonistes.

En aquest taller veurem com el sentit comú, l’esforç personal i col·lectiu, la solidaritat, la pluralitat i el respecte, són necessaris per a fer possible un castell.

A més, els alumnes compartiran el dia amb els companys, realitzant una activitat en la que el treball en equip, el compromís i la cooperació son fonamentals. Aquest taller ajudarà a cohesionar al grup al mateix temps que facilitarà la integració d’aquells alumnes amb determinades problemàtiques.

Objectius didàctics

Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes naturals, socials, culturals històrics, en tant que medi definidor de la identitat nacional i personal, i progressar en el
sentiment de pertinença al país. Conèixer el fet casteller: què és un Castell, quines parts en podem diferenciar, quines estructures hi ha… Conèixer el funcionament d’una Colla de
Castells: El cap de colla, la canalla… Identificar i valorar els béns que componen el patrimoni cultural de la comunitat local i la nació i actuar decididament a favor de la seva preservació i protecció.

Mantenir actituds de solidaritat amb els companys i les companyes, així com actuar amb ells amb tolerància i respecte.

Actuar amb esforç per vèncer les dificultats superables. Identificar i utilitzar aquelles activitats físiques tradicionals que estiguin arrelades a la nostra societat. Actuar responsablement i sense risc per a la salut amb iniciatives motrius apreses.

Continguts de procediments; continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals i continguts d’actituds, valors i normes.

Àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural

El medi polític i cultural: símbols d’identitat cultural i nacional de Catalunya. La creació artística i cultural. El patrimoni historicoartístic.

Defensa de la identitat, el medi ambient i el patrimoni cultural: el sentiment de pertinença a Catalunya. Atribució de valor patrimoni.

Actituds personals en el treball: interès per conèixer manifestacions i fets històrics, socials i culturals.

Àrea d’Educació Física

Esquema corporal: funcionament corporal i postural en la realització d’activitats físiques.

Constància en la pràctica d’activitats motrius.

Participació responsable en activitats motrius col·lectives.

Esforç en la superació de dificultats. Control i consciència corporal: adopció de la postura correcta i equilibrada tant en repòs com en moviment. Ús d’habilitats motrius específiques per a la iniciació a la tècnica castellera.

Visita a Cal Figarot, seu social de la colla Castellers de Vilafranca

Es tracta d’un edifici neogòtic de finals del segle XIX i una nau adjacent, de posterior construcció, adquirits per la colla els anys 1983 i 1998 respectivament.

Tots dos immobles han estat rehabilitats per poder dur a terme l’activitat castellera. La Colla disposa de diferents dependències, com són el gimnàs, la secretaria, l’arxiu, les sales polivalents i el servei de restaurant-cafeteria.

Tanmateix, si hi ha una dependència que sobresurt per damunt de les altres és el magnífic pati, veritable centre neuràlgic del local social. Cal Figarot és avui dia un casal visitat i admirat pel món casteller.

A les parets del local hi ha penjades les fotografies dels castells més destacats del transcurs de la història de l’entitat.

Taller de castells

Visualitzem un vídeo, per tal d’acostar-nos al que és una actuació castellera. Així introduïm el fet casteller: que són els castells, quins castells hi ha, de quines parts estan formades…

Mitjançant activitats lúdiques i jocs apropem el fet casteller a tots els alumnes, d’aquesta manera aconseguim que tots hi participin. Seguidament s’expliquen i es practiquen diferents activitats físiques, en les que es pretén ensenyar la tècnica pròpia dels castells.

En les activitats proposades es treballen diferents habilitats motrius com l’equilibri, la postura corporal…

Aquest taller ens permet treballar aspectes actitudinals tals com, el treball en equip, la comunicació, l’esforç, l’esperit de superació…

Es tracta d’un taller totalment segur i en el que sense cap tipus de risc poden aprendre algunes de les tècniques que s’utilitzen per a construir els castells humans.

 

Podem mirar d’adaptar-nos a les necessitats de cada centre i de cada grup d’alumnes. També ens podem desplaçar nosaltres i fer tallers, activitats i xerrades al vostre centre.

Si voleu més informació us podrem atendre a l’adreça toni@autentikcat.cat o al telèfon del responsable d’aquestes activitats Toni Bach 679 16 24 65.