Loading...
Destacades2019-01-23T22:47:32+00:00
Data Diada Fet destacat Actuació
14/09/1948 Sant Cugat Primera actuació pd4, pd4, pd4, 4d6, 3d6, pd4, pd5
16/06/1949 Corpus Primera Torre de 6 td6
31/08/1949 Sant Ramon Primera actuació per Festa Major 3d7, 4d7, td6, pd5
05/08/1954 Vilanova - FM Primer 4 de 7 amb l'agulla 4d7a
30/08/1965 Sant Fèlix Primera participació a la diada de Sant Fèlix. 5d7c, 3d7, 4d7, pd5
26/09/1965 Concurs Can Jorba Primer 5 de 7 3d7, i 5d7, 5d7, 4d7a, pd5
24/08/1969 Igualada Primera td7 descarregada td7, 4d7, 3d7, pd5, pd5
12/10/1969 Diada de la Colla Primer 4d8 carregat 3d7, 4d8c, pd5, pd5, pd5
30/08/1971 Sant Fèlix Primer 4d8 descarregat 4d8, td7, 5d7, i 3d8
19/12/1971 Diada pilar de sis Primer pd6 carregat i pd6, pd6c, pd5, pd5, pd4
30/08/1972 Sant Fèlix Primer pd6 descarregat pd5, pd5, pd5, 4d8c, td7, pd6, i 3d8
01/10/1972 Concurs Tarragona Primer 3d8 carregat. Primer Concurs guanyat pd6c, 4d8, td7, 3d8c
12/10/1973 Concurs Mobles Quer Primera td8f carregada i pd6, i pd6, td8fc, i 3d8, 4d8, i pd7f, i 3d7s
25/11/1973 Diada de la Colla Primer 3d7xs descarregat. i 3d8, 3d7s, 4d7, pd5
30/08/1974 Sant Fèlix Primer 3d8 descarregat pd4, 3d8, 4d8c, td7, pd5
17/11/1974 Diada de la Colla Primera td8f descarregada pd5, td8f, 5d7, pd5, pd5
30/08/1985 Sant Fèlix Primer 5d8 descarregat 3d8, 5d8, i 4d9f, pd5
31/08/1987 Sant Ramon Primer 3d9f carregat 3d9fc, td7, 4d8, pd5
01/11/1987 Tots Sants Primer 4d9f carregat 4d9fc, td8f, 5d7, pd5
30/08/1989 Sant Fèlix Primer 3d9f descarregat 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f
01/11/1989 Tots Sants Primer intent td9fm de la història i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5
01/11/1990 Tots Sants Primer actuació amb 2 castells de nou descarregats. 1r 4de9f descarregat de la colla 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5
31/08/1991 Sant Ramon Primer 9d7 descarregat (amb 1 anxaneta) td8f, 9d7, 5d7, pd5, pd5, pd5
11/12/1994 Santa Llúcia Primer pd6 carregat de la segona època pilanera de la colla 4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c
14/05/1995 Fires de Maig Primer pd7f carregat id 4d8, 4d8, td8fc, pd7fc, pd4
22/07/1995 Diada pd8fm Primer intent de pd8fm i pd8fm, id td8f, i td8f, pd5
30/08/1995 Sant Fèlix Primera td9fm. Millor actuació de la història fins a la data. 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc
31/08/1995 Sant Ramon Primer pd8fm carregat del segle XX. 4d9f, pd8fmc, pd5
01/10/1995 Mercadal Primer pd7f descarregat id 3d9f, 3d8, id 4d9f, 4d8, pd7f, pd5, pd5
08/10/1995 Gelida - Trobada de colles del Penedès Primer 4d8a descarregat del segle XX 4d8a, id 3d8, 3d8, td8f, pd5, pd5, pd5
01/11/1995 Tots Sants Primer 4d9fa carregat de la història 4d9fac, id td9fm, i td9fm, id 3d8, pd8fmc, pd5
06/10/1996 Concurs Tarragona Millor Concurs fins a la data. Segon Concurs guanyat i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, pd5, pd5, pd5
01/11/1996 Tots Sants Millor actuació de la història fins a la data. Primer 4d9fa descarregat de la història. Primer peu de castell de 10 de la història: 4d10fm 3d9f, td9fm, 4d9fa, pd5, pd5
30/08/1997 Sant Fèlix Primer 5d9f carregat. Millor actuació de la història fins a la data. 5d9fc, td9fm, 4d9fa, pd5
28/09/1997 Sant Miquel Primer pd8fm descarregat del segle XX pd5, td8f, pd8fm, 3d9f, pd5, pd5
01/11/1997 Tots Sants Primer 5d9f descarregat 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5
04/10/1998 Concurs Tarragona Tercer Concurs de Castells guanyat i millor diada de la història fins la data. td9fm, i 4d9fa, 4d9fa, pd8fmc, 5d9fc, pd5
15/11/1998 Diada 3d10fm Primer 3d10fm carregat de la història i 3d10fm, td8f, 3d10fmc, 4d8, pd5, pd5
01/11/1999 Tots Sants Primera td8 carregada de la història i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm
30/08/2000 Sant Fèlix Millor actuació de la història fins a la data pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm
02/06/2001 Manacor Primer 3d9f fet per la colla fora de Catalunya. Millor actuació de la colla fora de Catalunya. 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f
30/08/2001 Sant Fèlix Millor actuació de la història fins a la data pd4, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm
31/08/2001 Sant Ramon Primers 3d9f+4d9f descarregats simultànis de la història. Primers pd6+pd6c carregats simultànis de la història id 3d9f, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, pd6c, pd6
06/10/2002 Concurs Tarragona Millor Concurs fins a la data. Quart Concurs guanyat. 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, i 4d9, pd5
01/11/2002 Tots Sants Primer 4d9net carregat pd4, 4d9c, i 3d10fm, i pd9fmp, td9fm, i pd8fm, pd5
03/10/2004 Concurs Tarragona Cinquè Concurs guanyat 4d9fa, pd8fm, td8c, i 3d10fm
01/11/2004 Tots Sants Primer intent de td9f i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5
30/08/2005 Sant Fèlix Primera td9f carregada de la història. Millor actuació de la història fins a la data. pd4, 4d9fa, td9fc, 3d10fmc, pd8fmc
01/11/2005 Tots Sants Primer intent 3d9 net de la Colla i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm
31/08/2006 Sant Ramon Primers pd7f i td8f simultànis descarregats 4d8a, 3d8, pd7f, td8f, pd5
01/10/2006 Concurs Tarragona Sisè Concurs guanyat 4d9fa, 5d9f, i 3d10fm, td8c, pd5
29/10/2006 Sitges Primer 3d8a de la història pd4, 3d8a, 4d9f, 5d8, pd4, pd4, pd5
01/11/2006 Tots Sants Primera actuació de la història amb 4 castells de gamma extra descarregats 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm
18/01/2008 Plaza de Armas Primer castell amb folre a Amèrica pd4, 3d8, td8f, 4d8, 5d7, pd6, pd4, pd4, pd5
05/10/2008 Concurs Tarragona Setè Concurs guanyat, el 4rt consecutiu 4d9fa, pd8fm, td8c, 4d9c, pd5
31/08/2009 Sant Ramon Primer 3d9fa de la història 4d9f, 3d9fa, pd8fmc, pd5
03/10/2009 Mercadal Primer 5d8a de la història 3d9f, 4d9f, 5d8a, pd7f
03/10/2010 Concurs Tarragona Vuité Concurs guanyat, 5è consecutiu 4d9fa, pd8fmc, 5d9f, i td8, pd5
01/11/2010 Tots Sants Primera td8 descarregada.dels segles XX i XXI pd4, 4d9fa, td8, 3d9fa, pd8fm, pd4
22/08/2011 Thane - Janmaashtami (Tarda) Millor actuació de la Història fora dels P.P.C.C. 3d9f, 4d8a, td8f, pd5, pd5
31/08/2011 Sant Ramon 2ª Torre de 8 Descarregada de la Història 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm
18/09/2011 Santa Tecla Millor castell de la Història descarregat a Tarragona pd4, 3d9f, 4d9f, td8, pd7f
01/11/2011 Tots Sants 2ª Torre de 9 amb folre de la història pd4, i 3d10fm, 3d10fmc, td9fc, 5d9f, pd6c
07/10/2012 Concurs Tarragona Primer 4d9 descarregat de la colla. Millor Concurs de la Història. Nové Concurs guanyat, 6é consecutiu. 4d9fac, 3d9fac, td8, 4d9, pd4, pd5
01/11/2012 Tots Sants Primer 7de9f descarregat de la Història. Millor actuació de la Història fins a la data. pd4, td9fc, 4d9, 7d9f, pd8fm, pd4
21/07/2013 Mataró 1r 9de8 amb un enxaneta descarregat de la Història pd4, 3d9f, td9fm, 9d8, pd7f
30/08/2013 Sant Fèlix 1r 3de10fm descarregat de la colla. Millor actuacio de la Història fins a la data. pd4, 4d9fa, 3d10fm, 4d9, pd8fm, pd4
01/11/2013 Tots Sants 2n 3de10fm descarregat de la colla. 1r intent de 4d10fm de la història 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4
05/10/2014 Concurs Tarragona 10è Concurs guanyat, 7è consecutiu 4d9fa, 3d9fa, td8c, 3d10fmc, pd4
01/11/2015 Tots Sants Millor actuació de la Història pd4, 3d9fa, td8, 3d10fm, pd8fm, pd4
15/08/2016 La Bisbal Primer 3de8 aixecat per sota pd5, 3d9fa, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4
30/08/2016 Sant Fèlix Primer 4de10fm carregat pd4, 3d10fm, i 4d10fm, id 3d9fa, 3d9fa, 4d10fmc, pd8fm
02/10/2016 Concurs Tarragona 1r 4d10fm Descarregat de la colla. 11è Concurs guanyat, el 8è consecutiu. 3d10fm, td8c, 4d10fm, td8c, pd5