POLÍTICA DE PRIVACITAT

Al PATRONAT CASTELLERS DE VILAFRANCA (en endavant CASTELLERS DE VILAFRANCA) treballem per oferir-li a través de les nostres activitats, productes i serveis la millor experiència possible. En alguns casos, és necessari recavar la informació per a aconseguir-ho. Ens importa la seva privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.

Per això, i a efectes del previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la LLEI 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, “LSSI”, CASTELLERS DE VILAFRANCA informa a l’usuari que, com responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.

El nostre compromís comença per explicar-li el següent:

 • Es recullen les seves dades perquè l’experiència d’usuari millori, atenent els seus interessos i necessitats.
 • Som transparents amb relació a les dades que obtenim sobre vostè i la raó per la que ho fem.
 • La nostra intenció és oferir-li la millor experiència possible. Per això, quan utilitzem la seva informació personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el seu consentiment.
 • Entenem que les seves dades li pertanyen. Per tant, si decideix no autoritzar-nos a processar-les pot sol·licitar que deixem de tractar-les.
 • La nostra prioritat consisteix a garantir la seva seguretat i tractar les seves dades d’acord amb la normativa europea.

Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades, consulti els diferents apartats de la política de privacitat que es troben a continuació:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Denominació social: PATRONAT CASTELLERS DE VILAFRANCA

Denominació comercial: CASTELLERS DE VILAFRANCA

Domicili social: Carrer del General Prim, 11 de 08720 de VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

C.I.F.: G-08886897

e-mail: info@castellersdevilafranca.cat

CASTELLERS DE VILAFRANCA ha designat una persona de contacte interna com a coordinador de l’adaptació dins de la seva organització. Si vol fer una consulta amb relació al tractament de les seves dades personals, pots posar-se en contacte amb ell mitjançant el correu info@castellersdevilafranca.cat.

Quines dades personals recopilem?

 • Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:
 • Nom, direcció i data de naixement.
 • Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Ubicació.
 • Informació relativa a pagaments i devolucions.
 • Adreça IP, data i hora en la que ha accedit als nostres serveis, navegador d’internet que utilitzi i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.
 • Qualsevol altra informació o dades que decideixi compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria la complementació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les que es sol·licitin dades de caràcter personal.

Perquè i per a que tractem les seves dades?

A CASTELLERS DE VILAFRANCA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.
 • Gestionar les dades dels socis.
 • Gestionar les dades dels patrocinadors.
 • Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis mitjançant la nostra botiga online.
 • Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball per mitjà del seu Currículum Vitae (CV) amb l’única finalitat de portar a terme el procés de selecció de personal.
 • Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com la gestió dels serveis oferts a través del lloc web i les tasques d’informació, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels clients amb l’objecte de personalitzar el tractament conforme a les seves característiques i necessitats i millor l’experiència en línia del client.
 • Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.
 • En alguns casos serà necessari facilitar informació a les Autoritats o terceres empreses per motius d’auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les Administracions Públiques.

Informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb l’establert al RGPD.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

El tractament de les seves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 • Consentiment de l’interessat pels formularis de contacte, les sol·licituds d’informació o alta a e-newsletters.
 • Execució de contracte per a la contractació de serveis i productes o la contractació de personal en l’àmbit laboral.
 • Interès legítim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l’interessat per tot el relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.
 • Compliment d’obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

Quant temps conservem les seves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

El temps de conservació dels CV dels candidats a procés de selecció de personal, no seleccionats, serà d’un any des de la recepció del mateix.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, CASTELLERS DE VILAFRANCA proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment amb els que CASTELLERS DE VILAFRANCA treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d’això, no utilitzaran la informació per finalitats pròpies o per cessió a tercers.

CASTELLERS DE VILAFRANCA procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors del servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà el estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.

Les dades dels currículums vitae (CV) dels candidats a un lloc de treball podran ser compartides amb empreses especialitzades en processos de selecció de personal i anàlisis de perfils.

On s’emmagatzemen les teves dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s’envien a tercers que no pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s’hagin adherit al “Privacy Shield” o a l’acord que sigui vigent en cada moment.

Quins drets l’assisteixen i com pot exercir-los?

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i, si procedís, a la limitació del tractament i portabilitat de les dades enviant un correu electrònic a info@castellersdevilafranca.cat

Així mateix, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant una autoritat de control, i en particular, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present Política de Privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa aplicable.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licita que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals.

Així mateix, si ten alguna queixa sobre el tractament de les dades pot presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a CASTELLERS DE VILAFRANCA de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. CASTELLERS DE VILAFRANCA es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’haguessin celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin actualitzades.

CASTELLERS DE VILAFRANCA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

CASTELLERS DE VILAFRANCA es reserva el dret a actualitzar, modi car o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a CASTELLERS DE VILAFRANCA de responsabilitat enfront a qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CASTELLERS DE VILAFRANCA sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’usuari certifica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Com  tractem  les  dades  personals  dels  menors d’edat?

En principi els nostres serveis no van dirigits específicament a menors d’edat. No obstant això, en el cas que algun d’ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l’article 8 del RGPD i l’article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), CASTELLERS DE VILAFRANCA exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s’exigirà el DNI o altra forma d’identificació de qui presti el consentiment.

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l’usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les seves dades personals?

CASTELLERS DE VILAFRANCA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades personals facilitades a CASTELLERS DE VILAFRANCA.

CASTELLERS DE VILAFRANCA no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CASTELLERS DE VILAFRANCA; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per de ciències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CASTELLERS DE VILAFRANCA. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

En els llocs web https://www.castellersdevilafranca.cat pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. Al clicar en un d’aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d’aquell lloc web, quedant CASTELLERS DE VILAFRANCA desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

Com utilitzem les cookies?

El lloc web de CASTELLERS DE VILAFRANCA utilitza cookies, als efectes d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel mateix. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Pot modificar-se la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.

Política de Privacitat 2022