Project Description

Primer 4d9f carregat – Tots Sants – 01/11/1987

Primer 4d9f descarregat – Tots Sants – 01/11/1990

Data Diada Actuació Puntuació
30/08/1985 Sant Fèlix 3d8, 5d8, i 4d9f, 4d8, pd5 2555
30/08/1986 Sant Fèlix td8f, i 4d9f, i 4d9f, i 4d8, 4d8, pd5 1765
28/09/1986 Concurs Castells 3d8, 4d8, i 4d9f, pd5, i 2 td8f 2345
01/11/1987 Tots Sants 4d9fc, td8f, 5d7, pd5 2820
02/10/1988 Concurs Castells 3d9fc, 4d8, id 2 4d9f, td8f 2890
13/11/1988 Tots Sants i 3d9f, 4d9fc 1270
30/08/1989 Sant Fèlix 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f, 2 pd5 3295
01/11/1990 Tots Sants 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5 4000
30/08/1991 Sant Fèlix 3d9fc, td8f, 4d9f, 2 pd5 4135
30/08/1992 Sant Fèlix td8fc, 4d9f, id 5d8, i 5d8, 5d7, pd5 2890
04/10/1992 Concurs Castells i 3d9f, 4d8c, i 4d9f, 5d7, pd5, td8fc 1980
01/11/1992 Tots Sants 3d9f, 4d9f, i td9fm, td7, 2 pd5 3805
13/12/1992 Santa Llúcia 3d7s, 4d9fc, pd5, id 2 td8f 2745
18/07/1993 Els Monjos 3d8, 4d8, i 4d9f, i 2 pd5, td7 2150
30/08/1993 Sant Fèlix 4d9f, 3d9fc, id 5d8, td8f, 2 pd5 4135
12/12/1993 Santa Llúcia 3d9f, 4d8, id 4d9f, 2 pd5, id 2 td8f 3295
15/08/1994 La Bisbal id 2 3d8, 4d9f, 3 pd5, td7 2885
30/08/1994 Sant Fèlix i 3d9f, i 3d9f, i 4d9f, 4d8, i td7, pd5 845
31/08/1994 Sant Ramon id 2 4d8a, 4d9f, 5 pd5, td7 2275
24/09/1994 La Mercè 4d9fc, 5d7, 2 pd5, td7 2505
02/10/1994 Concurs Castells 3d8, i 3d9f, 4d9f, pd5, td8f 3290
16/10/1994 Montserrat 3d8, 4d7, 4d9f, 2 pd5, td8f 3290
01/11/1994 Tots Sants i td9fm, 4d9f, 3d8, i td9fm, 2 pd5 2580
11/12/1994 Santa Llúcia 4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c 3570
06/08/1995 Vilanova - FM td8f, 4d9f, 3d8, pd6 3745
15/08/1995 La Bisbal pd5, td8f, 4d9f, 3d8, i pd7f, pd5 3290
27/08/1995 L'Arboç pd4, td8f, 4d9f, 3d8, 2 pd5 3290
30/08/1995 Sant Fèlix 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc 5740
31/08/1995 Sant Ramon 4d9f, pd8fmc, pd5 3385
17/09/1995 Emili Miró 4d9f, 3d8, td8f, 3 pd5 3290
24/09/1995 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9fc, td8fc, pd6c, pd5 4175
01/10/1995 Mercadal id 3d9f, 3d8, id 4d9f, 4d8, pd7f, 2 pd5 2295
17/12/1995 Santa Llúcia 3d9f, i pd8fm, 4d8a, id 4d9f, pd7f 3550
27/07/1996 Les Santes pd4, 4d9f, 4d8a, td8f, pd7f, 2 pd5 4400
03/08/1996 Vilanova - FM 3d9f, 5d8, 4d9fc, pd5 4020
15/08/1996 La Bisbal pd5, 4d8a, 4d9fc, td8f, pd7f 4210
25/08/1996 L'Arboç td8f, 4d9f, 4d8a, pd7f 4400
31/08/1996 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 5d8c, 2 pd5 4080
29/09/1996 Sant Miquel pd4, 4d8a, td8f, 4d9f, 3d8, 2 pd5, pd6 4105
06/10/1996 Concurs Castells i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, 3 pd5 5310
10/11/1996 Sitges td8f, 4d9f, 4d8ac, 2 pd5 3555
24/11/1996 Diada Bordegassos 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, 2 pd5 4260
27/07/1997 Les Santes 2 pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd6 4665
02/08/1997 Vilanova - FM 5d8, 4d9f, 4d8a, pd6 4195
15/08/1997 La Bisbal pd5, i 3d9f, 4d8a, i 4d9f, td8f, 3d8, pd7f 3640
24/08/1997 Igualada 5d8, i 4d9f, td8f, 3d9f, 2 pd5 3670
26/07/1998 Les Santes 4d9fc, td8f, 3d9f, pd7fc 4555
09/08/1998 Llorenç td8f, 4d9f, 4d8a, pd5, id pd6 3650
15/08/1998 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 4d8a, 2 pd5 4260
23/08/1998 L'Arboç 4d9f, id 3d9f, 4d8a, 3d9f, pd6 4715
19/09/1998 Sitges td8f, id 4d9f, 4d8a, 5d7, 2 pd5 2610
27/09/1998 Sant Miquel pd5, td8f, 4d9f, 4d8a, pd6 4105
08/11/1998 Lleida td8f, 4d9f, 3d8, 2 pd5 3290
30/07/1999 Cal Figarot 3d9fc, td8f, 4d9fc 3525
01/08/1999 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
15/08/1999 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, i 4d9f, 4d8a, pd7f 5660
22/08/1999 L'Arboç pd5, pd4, td8f, 4d9fc, 4d8a, pd7f 4210
31/08/1999 Sant Ramon td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fm 7310
03/10/1999 Mercadal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm 7310
22/07/2000 Les Santes 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc 7025
30/07/2000 Vilanova - FM td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 4400
15/08/2000 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm 7115
20/08/2000 El Catllar pd4, 4d8a, id 4d9f, 4d9f, i 3d8, td8f, pd6 4105
27/08/2000 Igualada pd5, pd4, 4d8a, 4d9f, 3d8, pd7f 4180
29/08/2000 Vigília pd5, 4d9f, td9fm, 3d8, pd7f 5230
31/08/2000 Sant Ramon td8f, 4d9f, 3d8, pd8fm, pd5 5290
24/09/2000 Reus - Misericòrdia 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/10/2000 Sant Miquel pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
15/07/2001 Sant Martí Sarroca pd4, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
22/07/2001 Les Santes pd4, 3d9f, 5d9fc, 4d9f, pd8fmc 7005
29/07/2001 Vilanova - FM 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f 5785
12/08/2001 Llorenç 3d9f, 4d8a, id 2 4d9f, pd7f 5010
15/08/2001 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, id 4d9fa, i 4d9fa, 4d9f, pd8fm 7310
26/08/2001 L'Arboç pd4, pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
29/08/2001 Vigília 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
31/08/2001 Sant Ramon id 3d9f, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, 2 pd6 4235
16/09/2001 Emili Miró 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
30/09/2001 Sant Miquel pd4, i 3d10fm, i td8, 4d9f, i td8, pd5 1670
07/10/2001 Mercadal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7fc 5935
14/10/2001 Diada Castellers de Sants pd4, td8f, 3d9f, 4d9f, 2 pd5 4120
28/10/2001 Aniversari Xiquets Tarragona id 4d9f, 3d9f, 4d9fc, td8f, 2 pd5 3930
01/11/2001 Tots Sants i td9fm, td9fm, i 4d9, 3d9f, 4d9f, pd5 5310
19/05/2002 Fires de Maig 3d9f, i 4d9f, td8f, id 4d8, 4d8, pd6 3750
31/05/2002 Cal Figarot td8f, 4d9f, 4d8a, pd7f 4400
14/07/2002 Torredembarra pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd6 4665
21/07/2002 Les Santes pd4, 3d9f, i 5d9f, 4d8a, id 4d9f, td8f, pd7f 4470
03/08/2002 Vilanova - FM id 3d9f, id 3d9f, 4d8a, 4d9f, pd7f 3480
15/08/2002 La Bisbal pd5, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
25/08/2002 L'Arboç pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f 5870
29/08/2002 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
29/09/2002 Sant Miquel 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
13/07/2003 Torredembarra pd4, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
20/07/2003 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
15/08/2003 La Bisbal pd5, td9fmc, i 5d9f, id 4d9f, 4d9f, pd6 3960
24/08/2003 Igualada pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
29/08/2003 Vigília pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9fc, pd6 4525
31/08/2003 Sant Ramon 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7fc 4885
21/09/2003 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
28/09/2003 Sant Miquel 3d9f, id 2 4d9f, 4d8a, pd6 4715
05/10/2003 Mercadal pd5, i 3d9f, td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4105
04/07/2004 Vic pd4, 4d8a, 4d9f, td8f, pd6 4105
18/07/2004 Torredembarra pd4, 5d8, 4d9f, td8f, pd6 4055
25/07/2004 Les Santes pd4, 4d9f, td9fm, 3d9fc, i pd7f 4905
15/08/2004 La Bisbal pd5, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
22/08/2004 L'Arboç pd5c, pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd7f 4960
29/08/2004 Vigília pd5, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
18/09/2004 Sitges pd4, td8f, 4d9f, 3d8, 2 pd5 3290
26/09/2004 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/11/2004 Tots Sants i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5 3780
03/07/2005 Vic pd4, 4d9f, id td9fm, i td9fm, 3d9f, pd7f 3950
17/07/2005 Torredembarra pd4, i 4d9f, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
24/07/2005 Les Santes pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, td9fmc, pd7f 5785
15/08/2005 La Bisbal pd5, 3d9f, id 4d9f, i 4d9f, 4d8a, pd7f 3550
20/08/2005 Aniversari Cal Figarot 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
28/08/2005 L'Arboç pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
29/08/2005 Vigília pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
18/09/2005 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
25/09/2005 La Mercè pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm 7035
02/10/2005 Mercadal 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/11/2005 Tots Sants i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm 6120
02/07/2006 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
16/07/2006 Torredembarra pd4, 4d9fc, td8f, 3d9f, pd7f 4680
23/07/2006 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
15/08/2006 La Bisbal pd5, pd5, 3d9fc, 4d9f, td8f, 2 pd5 3925
19/08/2006 Aniversari Cal Figarot 2 pd5, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd5 4210
27/08/2006 L'Arboç pd5, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6260
29/08/2006 Vigília pd4, 4d9f, 5d8, 3d9f, pd7f 4960
22/09/2006 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
22/10/2006 Diada Esperidió td8f, 4d9f, 3d8, 2 pd4, pd5 3290
29/10/2006 Sitges pd4, 3d8a, 4d9f, 5d8, 2 pd4, pd5 3790
08/07/2007 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
22/07/2007 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
15/08/2007 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f 5060
18/08/2007 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
25/08/2007 El Catllar pd4, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
26/08/2007 L'Arboç pd4, pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
31/08/2007 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
17/09/2007 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9fc, pd6 5575
23/09/2007 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
07/10/2007 Mercadal 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd6 4715
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
18/05/2008 Fires de Maig 4d8a, 4d9fc, td8fc, pd7f, pd4 4090
06/07/2008 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
13/07/2008 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
15/08/2008 La Bisbal pd5, 3d9fc, 4d8a, 4d9f, pd8fmc, pd4 5780
24/08/2008 L'Arboç pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
31/08/2008 Sant Ramon 3d8a, 4d9f, td8f, pd5, pd5 3700
14/09/2008 Santa Tecla i td9fm, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
21/09/2008 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
28/09/2008 Sant Miquel 3d7, pd5, 4d9f, 3d9f, 4d8a, 4d8, pd7f, pd5 5010
27/06/2009 Ribes 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6, pd4 4715
12/07/2009 Torredembarra pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
26/07/2009 Les Santes pd4, 4d9f, i td9fm, td8f, 3d9fc, 2 pd4, pd5 3925
01/08/2009 Vilanova - FM 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6 4715
15/08/2009 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
23/08/2009 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd7f, pd4 5060
29/08/2009 Vigília pd4c, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6 4715
30/08/2009 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d9fa, 4d9f, i pd7f, pd5 6255
31/08/2009 Sant Ramon 4d9f, 3d9fa, pd8fmc, pd5 5940
20/09/2009 Santa Tecla 4d9f, 3d9f, td9fm, pd8fmc 7025
27/09/2009 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, td9fm, pd5 5310
03/10/2009 Mercadal 3d9f, 4d9f, 5d8a, pd7f 5115
06/06/2010 Cornellà pd4, 3d9f, i 4d9f, td8f, 4d8a, pd6 4175
20/06/2010 Badalona 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 4715
04/07/2010 Vic pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
18/07/2010 Torredembarra pd4, 3d9f, 3d8a, 4d9f, pd7f 5060
25/07/2010 Les Santes pd4, id 3d9f, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
15/08/2010 La Bisbal pd5, 3d9f, 5d8a, id 4d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5115
21/08/2010 El Catllar pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
29/08/2010 Vigília pd4, 4d9f, 5d8, id 3d9f, 3d9f, pd7f 4960
31/08/2010 Sant Ramon id 4d9f, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, 2 pd5 6260
19/09/2010 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/09/2010 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd8fm 6310
23/10/2010 Sitges pd4, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
12/06/2011 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f, pd5 4960
17/07/2011 Torredembarra pd4c, 4d8ac, 4d9f, 3d9f, pd6 4620
24/07/2011 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 6060
30/07/2011 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
13/08/2011 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
27/08/2011 El Catllar pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
28/08/2011 L'Arboç pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
29/08/2011 Vigília pd4, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7f 5010
18/09/2011 Santa Tecla pd4, 3d9f, 4d9f, td8, pd7f 7250
25/09/2011 La Mercè pd4, 4d9f, i 3d9fa, 3d9fa, td9fm, pd8fm 8335
09/10/2011 Figueres pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
17/06/2012 Molins de Rei pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, 3 pd4, 2 pd5 4260
07/07/2012 Pla de la Seu 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5010
14/07/2012 Torredembarra pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
22/07/2012 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
28/07/2012 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
15/08/2012 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc 5935
18/08/2012 Aniversari Cal Figarot 3d8a, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd4, pd5 4310
25/08/2012 El Catllar pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/08/2012 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9fa, 3d9f, pd4, pd5 5755
29/08/2012 Vigília pd4, 4d9f, 3d8a, i 3d9f, td8f, pd5 3700
31/08/2012 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 7d8, pd4, pd5 4075
16/09/2012 Santa Tecla 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, 3d8a, 2 pd5 4520
23/09/2012 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
30/09/2012 Sant Miquel 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd5 4310
27/10/2012 Sitges pd4, 7d8, 4d9f, td8f, 2 pd4, pd5 3465
08/06/2013 Carrer de Sants 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6, pd4 4715
06/07/2013 Pla de la Seu 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
13/07/2013 Altafulla pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
14/07/2013 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
03/08/2013 Vilanova - FM 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
10/08/2013 Aniversari Cal Figarot 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
24/08/2013 El Catllar pd4, 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 7085
25/08/2013 L'Arboç pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
29/08/2013 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 4260
22/09/2013 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9fa, 9d8, pd7f 6890
05/10/2013 Mercadal 9d8, 3d9fa, 4d9f, pd8fm 8140
26/10/2013 Sitges 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
27/10/2013 Sabadell pd4, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
01/11/2013 Tots Sants 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9475
14/06/2014 Aniversari Minyons de l'Arboç 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
15/06/2014 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, id 5d8, 5d8, pd5 4210
28/06/2014 El Serrallo 4d9fc, 3d9f, 4d8a, pd5 4070
05/07/2014 Pla de la Seu 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
12/07/2014 Altafulla pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fmc 5975
13/07/2014 Torredembarra pd4, 4d9f, 3d9f, id 9d8, 9d8c, pd7f 5615
20/07/2014 Les Santes pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 9d8, pd8fm 7115
02/08/2014 Vilanova - FM 4d9f, 9d8, 3d9f, pd7f 5865
09/08/2014 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd8fm, pd4 6310
24/08/2014 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm 6260
29/08/2014 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 4260
30/08/2014 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm 8920
31/08/2014 Sant Ramon 4d8a, 4d9f, 7d8, pd7f 4355
21/09/2014 La Mercè pd4, 9d8, 3d9fa, 4d9f, pd7f 6890
19/10/2014 Diada Castellers de Sants pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd5 5310
17/05/2015 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
30/05/2015 Carrer de Sants 4d9f, 3d9f, 3d8a, 2 pd6 4765
27/06/2015 El Serrallo 4d8a, 4d9f, 7d8, pd6, pd4 4060
04/07/2015 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
11/07/2015 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
12/07/2015 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 7d8a, pd7f 5075
26/07/2015 Les Santes td9fm, 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, pd8fm 7310
01/08/2015 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
15/08/2015 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
16/08/2015 Gràcia pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
18/10/2015 Diada Castellers de Sants pd4, 3d9f, i 4d9fa, 4d9f, td8f, pd5 4120
24/10/2015 Sitges 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
22/05/2016 Fires de Maig pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 4960
28/05/2016 Carrer de Sants 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5060
04/06/2016 Sant Quintí 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4, pd5 6060
11/06/2016 Aniversari Minyons de l'Arboç 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, id 2 pd4 5010
02/07/2016 El Vendrell 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
09/07/2016 Pla de la Seu 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
16/07/2016 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
17/07/2016 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
24/07/2016 Les Santes pd4, i td9fm, 3d9f, 3d9fa, 4d9f, pd8fm, pd4 7755
13/08/2016 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td8f, 4d9f, pd5, pd4 4120
15/08/2016 La Bisbal pd5, 3d9fa, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 6985
20/08/2016 Gràcia 3d9f, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 5960
27/08/2016 El Catllar 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd8fm 8335
28/08/2016 L'Arboç pd4, td9fm, id 3d10fm, 3d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9185
24/09/2016 El Prat 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd6, pd5 4765
25/09/2016 Sant Miquel td9fm, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 5765
22/10/2016 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, 2 pd4 6060
14/05/2017 Fires de Maig 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5060
03/06/2017 Sant Quintí 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, 2 pd4 5010
10/06/2017 Valls - El Pati pd5, 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7fc 6960
02/07/2017 Barberà del Vallès pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd6, pd4 5765
08/07/2017 Pla de la Seu 3d9fa, i 4d9, 4d9f, 3d9f, pd5 5755
15/07/2017 Altafulla 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7f 7085
12/08/2017 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
15/08/2017 La Bisbal pd5, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, 4d9fac, pd6 6485
26/08/2017 El Catllar td9fm, 3d9fa, 4d9f, pd7f 7085
27/08/2017 L'Arboç pd4, td9fm, 3d10fm, i 4d9fa, 4d9f, pd7f, pd4 7935
29/08/2017 Vigília pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
23/09/2017 La Mercè td9fm, id 4d9, 3d9f, 4d9f, pd7f 6060
24/09/2017 Esplugues 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
28/10/2017 Sant Cugat del Vallès pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc 5120
20/05/2018 Fires de Maig 2 pd5, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd6, pd4 4665
27/05/2018 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, i 3d8a 2991
07/07/2018 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
22/07/2018 Les Santes 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
15/08/2018 La Bisbal pd5, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fmc 7235
18/08/2018 Aniversari Castellers de Vilafranca pd4, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, pd5 5312
25/08/2018 El Catllar 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
26/08/2018 L'Arboç td9fm, 4d9f, 3d9f, pd6, pd4 5765
29/08/2018 Vigília 3d9f, 4d9f, td8f, pd5 4120
30/08/2018 Sant Fèlix 3d10fm, td8c, i 4d10fm, id 4d9f, pd5 6380
16/09/2018 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, 2 pd5 5310
30/09/2018 Sant Miquel 3d9f, td9fm, 4d9f, 4 pd4, pd5 5310
01/11/2018 Tots Sants pd4, pd5, 3d10fm, i td8, td9fm, 4d9f, i 5d9f, pd6, pd4 7640
19/05/2019 Fires de Maig pd5, 3d9f, id 4d9f, id 4d9f, 4d8, id td7, 2 pd5 2375
06/07/2019 Pla de la Seu id 3d9f, 3d9f, id 4d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
13/07/2019 Altafulla 3d9f, id 4d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
21/07/2019 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f, 4 pd4 4910
27/07/2019 Aniversari Cal Figarot 4d8a, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
03/08/2019 Vilanova - FM td9fm, 3d10fmc, 4d9f, pd7f, 6 pd4 7305
15/08/2019 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc, pd4 3825
17/08/2019 Gràcia pd4, 4d9fc, pd5, 2 pd4 1270
24/08/2019 El Catllar 3d9f, 4d9f, 3d8ac, pd6 3995
25/08/2019 L'Arboç td9fm, 3d10fmc, 4d9f, pd7f 7305
15/09/2019 Santa Tecla td9fm, i 3d9fa, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 6060
22/09/2019 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 5780
05/10/2019 Mercadal pd5, 3d9f, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, pd7f 6060
27/10/2019 Sitges pd5, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, id 10d8, 10d8, pd7f 5866
02/07/2022 Pla de la Seu 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, 6 pd4 6260
09/07/2022 Altafulla 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd6, 7 pd4 4715
24/07/2022 Les Santes pd4, 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd7f, 7 pd4 5060
30/07/2022 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm, 10 pd4 7035
13/08/2022 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td8f, 4d9f, pd7f, 7 pd4 4870
15/08/2022 La Bisbal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, 8 pd4, pd5 5100
27/08/2022 El Catllar 3d9f, 5d9f, 4d9f, pd6, 6 pd4 6061
28/08/2022 L'Arboç 3d9f, i 4d9fa, 4d8a, 4d9f, 2 pd4, 3 pd5 4682
18/09/2022 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm, 10 pd4 7310
25/09/2022 Sant Miquel 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, 11 pd4 5060
15/10/2022 Diada Moixiganguers 4d9f, 3d9f, 5d8, 4 pd4, 2 pd5 4000
17/06/2023 Reus - Sant Pere 3d9f, 3d8a, 4d9f, pd7f, 5 pd4 5065
01/07/2023 Pla de la Seu id 4d9f, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd8fm, 6 pd4 6260
02/07/2023 Rodatge videoclip Travis Scott 4d9f, id 4d9f 1460
15/07/2023 Altafulla 4d9f, 3d9f, id td9fm, 7d8, 2 pd4, 2 pd5 3865
22/07/2023 Les Santes pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f, 6 pd4 5785
29/07/2023 Vilanova - FM pd4, td9fm, 9d8, 4d9f, pd8fm, 6 pd4 7695
12/08/2023 Aniversari Cal Figarot id td9fm, i 4d9fa, 3d9f, 4d8a, 4d9f, pd6 4715
15/08/2023 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, id 4d9fa, id 4d9fa, 4d8a, pd7f 5010
27/08/2023 L'Arboç 3d9f, 4d9fac, id 4d9f, id 4d9f, 4d9f 3780
29/08/2023 Vigília pd4, 3d9f, 4d9f, td8f, 4d8a, 2 pd4, 3 pd5 4260
17/09/2023 Santa Tecla td9fm, 3d10fmc, 4d9f, 2 pd4, 2 pd5 6555
24/09/2023 Sant Miquel 3d9f, 4d9f, 9d8, pd6, 2 pd4, 2 pd5 5570
30/09/2023 Liceu 4d9f, 5 pd4, 4 pd5 1460
07/10/2023 Mercadal id td9fm, td9fm, 5d9f, 4d9f, 2 pd4, 2 pd5 6180
21/10/2023 Diada Moixiganguers 3d9f, 4d9f, 9d8, pd6, 5 pd4 5570
28/10/2023 Sant Cugat del Vallès 3d9f, 4d9f, td8f, pd6, 6 pd4 4575
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 286 19 16 31
4d9f 286 19 16 31
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 286 19 16 31
Castells de 9 286 19 16 31