Tots Sants 2005

01/11/2005 00:00

Vilafranca del Penedès, Plaça de la Vila

Motiu: Diada de la Colla

Primer intent de 3 de 9

i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm

Colles: Castellers de Vilafranca, Capgrossos de Mataró, Sagals d'Osona

CM - id 3d9f, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd7f

SO - 4d8, 3d8, 5d7, pd5, pd4, pd4

Fotos

Vídeos

Joan Montserrat

Històric de la diada de Tots Sants

Data Diada Actuació Puntuació
01/11/1987 Tots Sants 4d9fc, td8f, 5d7, pd5 2820
13/11/1988 Tots Sants i 3d9f, 4d9fc 1270
01/11/1989 Tots Sants i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5 1515
01/11/1990 Tots Sants 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5 4000
01/11/1991 Tots Sants i td9fm, 3d8, i td9fm, td8f, i 3d9f, 2 pd5 2040
01/11/1992 Tots Sants 3d9f, 4d9f, i td9fm, td7, 2 pd5 3805
01/11/1993 Tots Sants i td9fm, i td9fm, i 3d9f, 3d8, td8f, 4d8c, 2 pd5 2380
01/11/1994 Tots Sants i td9fm, 4d9f, 3d8, i td9fm, 2 pd5 2580
01/11/1995 Tots Sants 4d9fac, id td9fm, i td9fm, id 3d8, pd8fmc, pd5 4175
01/11/1996 Tots Sants 3d9f, td9fm, 4d9fa, 2 pd5 6325
01/11/1997 Tots Sants 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5 6435
01/11/1998 Tots Sants i td9fm, i 3d10fm, td8f, 3d8, 4d8, 2 pd5 2465
01/11/1999 Tots Sants i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm 4975
01/11/2000 Tots Sants i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, 2 pd5 6795
01/11/2001 Tots Sants i td9fm, td9fm, i 4d9, 3d9f, 4d9f, pd5 5310
01/11/2002 Tots Sants pd4, 4d9c, i 3d10fm, i pd9fmp, td9fm, i pd8fm, pd5 5000
01/11/2003 Tots Sants pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm 4890
01/11/2004 Tots Sants i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5 3780
01/11/2005 Tots Sants i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm 6120
01/11/2006 Tots Sants 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm 9195
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
01/11/2008 Tots Sants 4d9c, i 3d9f, 4d8a, td8fc, pd5 4750
01/11/2009 Tots Sants pd4, i 3d10fm, td9fm, 4d9fac, 3d9f, pd8fmc 7815
01/11/2010 Tots Sants pd4, 4d9fa, td8, 3d9fa, pd8fm, pd4 10540
01/11/2011 Tots Sants pd4, i 3d10fm, 3d10fmc, td9fc, 5d9f, pd6c 9000
01/11/2012 Tots Sants pd4, td9fc, 4d9, 7d9f, pd8fm, pd4 10970
01/11/2013 Tots Sants 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9475
01/11/2014 Tots Sants pd4, 5d9f, id 3d10fm, 3d10fmc, 4d9c, pd6, pd4 8520
01/11/2015 Tots Sants pd4, 3d9fa, td8, 3d10fm, pd8fm, pd4 11470
01/11/2016 Tots Sants pd4, 3d10fm, 3d9fa, 4d9, pd8fm, pd5 11365
01/11/2017 Tots Sants pd4, 3d10fm, td8, 3d9fa, i pd8fm, pd8fm, pd4, pd5 11470
01/11/2018 Tots Sants pd4, pd5, 3d10fm, i td8, td9fm, 4d9f, i 5d9f, pd6, pd4 7640
01/11/2019 Tots Sants pd4, id 3d10fm, td9fm, 4d9, 3d10fm, pd8fm, pd4 10921
01/11/2021 Tots Sants pd4, 4d8a, i 3d9f, td8f, 4d8, pd6, 9 pd4 3280
01/11/2022 Tots Sants pd4, id 3d10fm, 3d10fmc, td9fm, pd9fmpc, 8 pd4, pd5 8295
01/11/2023 Tots Sants id 3d10fm, 3d10fm, 9d9fc, id 4d9, pd8fm, 6 pd4 8805
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 162 23 39 14
3d9 0 0 1 0
pd9fmp 0 1 1 0
td9f 0 2 2 0
9d9f 0 1 0 0
4d10fm 0 0 1 0
3d10fm 7 3 7 4
td8 3 1 2 0
4d9 3 4 1 1
3d9fa 4 0 0 0
4d9fa 4 2 2 2
5d9f 5 0 2 0
7d9f 1 0 0 0
pd8fm 14 3 3 1
td9fm 12 0 11 3
3d9f 7 0 5 1
4d9f 9 2 0 1
4d8a 2 0 0 0
5d8 0 0 1 0
td8f 6 2 0 0
3d8 5 0 0 1
pd6 3 1 0 0
4d8 2 1 0 0
td7 2 0 0 0
5d7 1 0 0 0
pd5 27 0 0 0
pd4 45 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 162 23 39 14
Castells de 10 13 12 15 5
Castells de Gamma Extra 40 5 18 6
Castells de 9 16 2 5 2
Castells de 8 de gamma alta 8 2 1 0
Castells de 8 12 2 0 1
Castells de 7 28 0 0 0
Castells de 6 45 0 0 0