Project Description

Castellers de Vilafranca - Torre de nou amb folre i manilles td9fm tde9fm 2de9fm 2d9fm
Data Diada Actuació Puntuació
01/11/1989 Tots Sants i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5 1515
30/08/1990 Sant Fèlix i td9fm, td8fc, 3d8, id 4d8, 4d8c, pd5 2260
01/11/1991 Tots Sants i td9fm, 3d8, i td9fm, td8f, i 3d9f, 2 pd5 2040
01/11/1992 Tots Sants 3d9f, 4d9f, i td9fm, td7, 2 pd5 3805
01/11/1993 Tots Sants i td9fm, i td9fm, i 3d9f, 3d8, td8f, 4d8c, 2 pd5 2380
01/11/1994 Tots Sants i td9fm, 4d9f, 3d8, i td9fm, 2 pd5 2580
13/11/1994 Trobada colles Penedès 3d8c, 4d8, pd5, td8fc, i td9fm 2255
11/12/1994 Santa Llúcia 4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c 3570
30/08/1995 Sant Fèlix 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc 5740
01/11/1995 Tots Sants 4d9fac, id td9fm, i td9fm, id 3d8, pd8fmc, pd5 4175
30/08/1996 Sant Fèlix 3d9fc, td9fmc, pd8fmc 5095
06/10/1996 Concurs Castells i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, 3 pd5 5310
01/11/1996 Tots Sants 3d9f, td9fm, 4d9fa, 2 pd5 6325
30/08/1997 Sant Fèlix 5d9fc, td9fm, 4d9fa, pd5 6885
01/11/1997 Tots Sants 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5 6435
30/08/1998 Sant Fèlix pd4, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd7f 7075
04/10/1998 Concurs Castells td9fm, i 4d9fa, 4d9fa, pd8fmc, 5d9fc, pd5 8600
01/11/1998 Tots Sants i td9fm, i 3d10fm, td8f, 3d8, 4d8, 2 pd5 2465
01/08/1999 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
15/08/1999 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, i 4d9f, 4d8a, pd7f 5660
30/08/1999 Sant Fèlix pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 5850
31/08/1999 Sant Ramon td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fm 7310
26/09/1999 Sant Miquel pd5, 3d9f, i td9fm, td8f, 4d9fa, pd8fm 7135
03/10/1999 Mercadal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm 7310
14/11/1999 Altafulla - Sant Martí 3d9f, td9fm, 4d8a, pd8fmc 6625
22/07/2000 Les Santes 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc 7025
15/08/2000 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm 7115
29/08/2000 Vigília pd5, 4d9f, td9fm, 3d8, pd7f 5230
30/08/2000 Sant Fèlix pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm 8920
01/10/2000 Sant Miquel pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
01/11/2000 Tots Sants i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, 2 pd5 6795
29/07/2001 Vilanova - FM 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f 5785
15/08/2001 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, id 4d9fa, i 4d9fa, 4d9f, pd8fm 7310
26/08/2001 L'Arboç pd4, pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
07/10/2001 Mercadal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7fc 5935
01/11/2001 Tots Sants i td9fm, td9fm, i 4d9, 3d9f, 4d9f, pd5 5310
15/08/2002 La Bisbal pd5, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
25/08/2002 L'Arboç pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f 5870
30/08/2002 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
31/08/2002 Sant Ramon 5d9f, td9fm, pd8fm, 2 pd5 6720
01/11/2002 Tots Sants pd4, 4d9c, i 3d10fm, i pd9fmp, td9fm, i pd8fm, pd5 5000
06/07/2003 Terrassa - FM pd4, 3d9f, 5d9fc, td9fm, 2 pd5 5940
20/07/2003 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
15/08/2003 La Bisbal pd5, td9fmc, i 5d9f, id 4d9f, 4d9f, pd6 3960
30/08/2003 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, 4d9fac, i pd8fm, 2 pd5 7345
21/09/2003 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
01/11/2003 Tots Sants pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm 4890
25/07/2004 Les Santes pd4, 4d9f, td9fm, 3d9fc, i pd7f 4905
31/08/2004 Sant Ramon 4d9fa, td9fm, pd8fm 6795
01/11/2004 Tots Sants i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5 3780
03/07/2005 Vic pd4, 4d9f, id td9fm, i td9fm, 3d9f, pd7f 3950
24/07/2005 Les Santes pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, td9fmc, pd7f 5785
25/09/2005 La Mercè pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm 7035
23/07/2006 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
01/11/2006 Tots Sants 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm 9195
22/07/2007 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
26/08/2007 L'Arboç pd4, pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
30/08/2007 Sant Fèlix pd4, 4d9fac, id 3d10fm, i 3d10fm, td9fm, pd8fm 6570
17/09/2007 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9fc, pd6 5575
23/09/2007 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
28/10/2007 Sitges pd4, 4d9fa, td9fm, id 3d9f, 3d9f, pd7f 7075
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
20/07/2008 Les Santes pd4, id 4d9fa, 3d9fc, 4d8a, i td9fm, td8f, pd7f, pd4 4275
30/08/2008 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 8325
14/09/2008 Santa Tecla i td9fm, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
26/07/2009 Les Santes pd4, 4d9f, i td9fm, td8f, 3d9fc, 2 pd4, pd5 3925
30/08/2009 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d9fa, 4d9f, i pd7f, pd5 6255
20/09/2009 Santa Tecla 4d9f, 3d9f, td9fm, pd8fmc 7025
27/09/2009 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, td9fm, pd5 5310
01/11/2009 Tots Sants pd4, i 3d10fm, td9fm, 4d9fac, 3d9f, pd8fmc 7815
25/07/2010 Les Santes pd4, id 3d9f, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
21/08/2010 El Catllar pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
30/08/2010 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i 3d10fm, td9fmc, pd8fm 8920
24/07/2011 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 6060
30/07/2011 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
13/08/2011 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
28/08/2011 L'Arboç pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
30/08/2011 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
25/09/2011 La Mercè pd4, 4d9f, i 3d9fa, 3d9fa, td9fm, pd8fm 8335
22/07/2012 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
28/07/2012 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
15/08/2012 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc 5935
23/09/2012 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
21/07/2013 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 9d8, pd7f 6515
03/08/2013 Vilanova - FM 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
24/08/2013 El Catllar pd4, 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 7085
25/08/2013 L'Arboç pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
20/07/2014 Les Santes pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 9d8, pd8fm 7115
19/10/2014 Diada Castellers de Sants pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd5 5310
25/10/2014 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 5d8, pd5 4860
04/07/2015 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
11/07/2015 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
26/07/2015 Les Santes td9fm, 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, pd8fm 7310
01/08/2015 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
15/08/2015 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
16/08/2015 Gràcia pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
22/08/2015 El Catllar pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd5 8405
23/08/2015 L'Arboç pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd4 8405
29/08/2015 Vigília pd4, 3d9f, td9fm, 4d8a, pd4 4701
03/10/2015 Mercadal 3d9fa, 3d9f, td9fm, pd8fm 8405
04/06/2016 Sant Quintí 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4, pd5 6060
02/07/2016 El Vendrell 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
09/07/2016 Pla de la Seu 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
16/07/2016 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
24/07/2016 Les Santes pd4, i td9fm, 3d9f, 3d9fa, 4d9f, pd8fm, pd4 7755
30/07/2016 Vilanova - FM td9fm, 3d10fm, 3d9fa, pd8fm 10280
27/08/2016 El Catllar 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd8fm 8335
28/08/2016 L'Arboç pd4, td9fm, id 3d10fm, 3d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9185
18/09/2016 Santa Tecla 3d10fm, 3d9fa, td9fm, pd8fm 10280
25/09/2016 Sant Miquel td9fm, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 5765
22/10/2016 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, 2 pd4 6060
10/06/2017 Valls - El Pati pd5, 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7fc 6960
02/07/2017 Barberà del Vallès pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd6, pd4 5765
15/07/2017 Altafulla 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7f 7085
23/07/2017 Les Santes 4d9fa, td9fm, i 3d8s, 3d8s, pd7fc, pd4 7430
29/07/2017 Vilanova - FM td9fm, 3d10fmc, 4d9fa, id pd8fm, pd5 7570
12/08/2017 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
15/08/2017 La Bisbal pd5, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, 4d9fac, pd6 6485
26/08/2017 El Catllar td9fm, 3d9fa, 4d9f, pd7f 7085
27/08/2017 L'Arboç pd4, td9fm, 3d10fm, i 4d9fa, 4d9f, pd7f, pd4 7935
29/08/2017 Vigília pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
23/09/2017 La Mercè td9fm, id 4d9, 3d9f, 4d9f, pd7f 6060
07/10/2017 Mercadal 3d9fa, td9fm, td8, pd8fm 10175
28/10/2017 Sant Cugat del Vallès pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc 5120
07/07/2018 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
22/07/2018 Les Santes 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
28/07/2018 Vilanova - FM pd4, td9fm, 3d10fm, 5d9f, pd8fm, pd4 10125
11/08/2018 Aniversari Cal Figarot i 3d9f, td9fm, 3d8, pd6, pd4 3476
15/08/2018 La Bisbal pd5, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fmc 7235
18/08/2018 70è aniversari de la colla pd4, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, pd5 5312
25/08/2018 El Catllar 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
26/08/2018 L'Arboç td9fm, 4d9f, 3d9f, pd6, pd4 5765
16/09/2018 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, 2 pd5 5310
30/09/2018 Sant Miquel 3d9f, td9fm, 4d9f, 4 pd4, pd5 5310
07/10/2018 Concurs Castells 3d10fm, td8c, i 4d10fm, td9fm, 2 pd4 8280
01/11/2018 Tots Sants pd4, pd5, 3d10fm, i td8, td9fm, 4d9f, i 5d9f, pd6, pd4 7640
21/07/2019 Les Santes pd4, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f, 4 pd4 4910
03/08/2019 Vilanova - FM td9fm, 3d10fmc, 4d9f, pd7f, 6 pd4 7305
15/08/2019 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc, pd4 3825
25/08/2019 L'Arboç td9fm, 3d10fmc, 4d9f, pd7f 7305
30/08/2019 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id 3d9fa, 3d9fa, id 4d9, td9fm, pd8fm 9650
15/09/2019 Santa Tecla td9fm, i 3d9fa, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 6060
22/09/2019 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 5780
05/10/2019 Mercadal pd5, 3d9f, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, pd7f 6060
01/11/2019 Tots Sants pd4, id 3d10fm, td9fm, 4d9, 3d10fm, pd8fm, pd4 10921
30/07/2022 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm, 10 pd4 7035
15/08/2022 La Bisbal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, 8 pd4, pd5 5100
30/08/2022 Sant Fèlix 3d10fmc, 5d9f, td9fmc, pd8fm 9220
18/09/2022 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm, 10 pd4 7310
01/11/2022 Tots Sants pd4, id 3d10fm, 3d10fmc, td9fm, pd9fmpc, 8 pd4, pd5 8295
15/07/2023 Altafulla 4d9f, 3d9f, id td9fm, 7d8, 2 pd4, 2 pd5 3865
22/07/2023 Les Santes pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f, 6 pd4 5785
29/07/2023 Vilanova - FM pd4, td9fm, 9d8, 4d9f, pd8fm, 6 pd4 7695
12/08/2023 Aniversari Cal Figarot id td9fm, i 4d9fa, 3d9f, 4d8a, 4d9f, pd6 4715
17/09/2023 Santa Tecla td9fm, 3d10fmc, 4d9f, 2 pd4, 2 pd5 6555
07/10/2023 Mercadal id td9fm, td9fm, 5d9f, 4d9f, 2 pd4, 2 pd5 6180
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 124 10 25 8
td9fm 124 10 25 8
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 124 10 25 8
Castells de Gamma Extra 124 10 25 8