El proper divendres 13 de febrer els Castellers de Vilafranca celebraran l’assemblea anual ordinària de la colla on es farà balanç de l’any 2014 i s’explicaran les línies general d’actuació pel 2015.

 


 

L’assemblea se celebrarà a la nau de Cal Figarot a partir de les 9 del vespre. Cada una de les vicepresidències farà un resum de la gestió de la temporada 2014 i assenyalarà els propòsits i els punts a desenvolupar de cara al 2015, quarta i última temporada de l’actual junta i equip tècnic. A més, la tècnica de la colla explicarà també els objectius marcats a nivell casteller.

 

Una vegada finalitzades les exposicions, que duraran al voltant d’uns 10 minuts cada una, es procedirà a l’aprovació dels comptes i la memòria del 2014, a més de l’aprovació del pressupost i el projecte d’activitats pel 2015. L’assemblea finalitzarà amb el tron obert de paraula.

 

L’ordre del dia serà el següent:


– Salutació i benvinguda.

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

– Informe de l’àrea social

– Informe de l’àrea econòmica

– Informe de l’àrea de socis

– Informe de l’àrea institucional

– Informe de l’àrea d’infraestructures

– Informe de l’àrea de màrqueting i mèdia

– Canvis àrea de màrqueting i mèdia

– Informe del president

– Informe de la tècnica

– Informe del cap de Colla

– Aprovació, si s’escau, dels comptes i la memòria d’activitats del 2014

– Aprovació, si s’escau, del pressupost i del projecte d’activitats per al

– Torn obert de paraules