El proper divendres 21 de febrer els Castellers de Vilafranca celebraran l’assemblea general ordinària de la colla, on es farà balanç del 2013 i s’explicaran les línies generals d’actuació pel 2014

 

L’assemblea tindrà lloc a la Sala Polivalent de Cal Figarot a partir de les 9 del vespre. Cada una de les vicepresidències farà un resum de la gestió de la temporada 2013 i assenyalarà els propòsits i els punts a desenvolupar de cara al 2014. A més, la tècnica de la colla explicarà també els objectius marcats a nivell casteller. Una vegada finalitzades les exposicions, que duraran al voltant d’uns 10 minuts cada una, es procedirà a l’aprovació dels comptes i la memòria del 2013, a més de l’aprovació del pressupost i el projecte d’activitats pel 2014. L’assemblea finalitzarà amb un torn obert de paraula. Amb tota la documentació que es lliurarà, també s’inclourà el nou número de la revista de la colla, El Figarot.

 

L’ordre del dia de l’assemblea anual ordinària del proper dia 21 és la següent:

 

– Salutació i benvinguda

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte anterior (5 minuts)

– Informa de l’àrea social (10 minuts)

– Informe de l’àrea econòmica (10 minuts)

– Informe de l’àrea de socis (10 minuts)

– Informe de l’àrea institucional (10 minuts)

– Informe de l’àrea d’infraestructures (10 minuts)

– Informe de l’àrea de màrqueting i mèdia (10 minuts)

– Canvis àrea de Secretaria (5 minuts)

– Informe del president (10 minuts)

– Informe de la tècnica (10 minuts)

– Informe del cap de colla (10 minuts)

– Aprovació, si s’escau, dels comptes i la memòria d’activitats del 2013 (5 minuts)

– Aprovació, si s’escau, del pressupost i del projecte d’activitats per al 2014 (5 minuts)

– Torn obert de paraules

 

L’assemblea finalitzarà amb coca i cava per a tots els assistents.