El proper divendres 22 de febrer els Castellers de Vilafranca celebraran l’assemblea anual ordinària de la colla on es farà balanç de l’any 2012 i s’explicaran les línies general d’actuació pel 2013

 

L’assemblea se celebrarà a la nau de Cal Figarot a dos quarts de 9 del vespre en primera convocatòria, i a les 9 del vespre en segona convocatòria. Cada una de les vicepresidències farà un resum de la gestió de la temporada 2012 i assenyalarà els propòsits i els punts a desenvolupar de cara al 2013. A més, la tècnica de la colla explicarà també els objectius marcats a nivell casteller. Una vegada finalitzades les exposicions, que duraran al voltant d’uns 10 minuts cada una, es procedirà a l’aprovació dels comptes i la memòria del 2012, a més de l’aprovació del pressupost i el projecte d’activitats pel 2013. L’assemblea finalitzarà amb el tron obert de paraula. Amb tota la documentació que es lliurarà, també s’inclourà un DVD resum de la temporada, amb els vídeos realitzats per la colla, els vídeos de les actuacions més importants i alguns reportatges en els quals ha aparegut la colla.

 

L’odre del dia de l’assemblea anual ordinària del proper dia 22 de febrer és la següent:

– Salutació i benvinguda

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte anterior (5 minuts)

– Informe de l’àrea social (10 minuts)

– Informe de l’àrea econòmica (10 minuts)

– Informe de l’àrea institucional (10 minuts)

– Informe de l’àrea d’infraestructures (10 minuts)

– Informe de l’àrea de màrqueting i mèdia (10 minuts)

– Informe del president (10 minuts)

– Informe de la tècnica (10 minuts)

– Informe del cap de colla (10 minuts)

– Aprovació, si s’escau, dels comptes i la memòria d’activitats del 2012 (5 minuts)

– Aprovació, si s’escau, del pressupost i del projecte d’activitats per al 2013 (5 minuts)

– Torn obert de paraules