L’expedició dels Castellers de Vilafranca estarà allotjat al encara per estrenar hostal de la cadena catalana Equity Point situat a Times Square.

taxi bar
balcony room

Folder Informatiu Equity Point en anglés

 

  

EPny80x26mm-rgb72ppp4

Equity Point New York @ Hotel 41

206 West 41st street 
New York, NY 10036

ph:1-212-703-8600
infonewyork@equity-point.com