Laia Romero Bargués

Laia Romero Bargués Data naixement:12/08/1998
Any d’ingrés a la Colla:2008
Posició:Dosos