Cap de colla: Antoni Bach Lleal

President: Joan Badell Rosés

Sots cap de colla: Ignasi Pérez Galán

Secretaria

Secretari: Bru Martinell Chicano

Sots secretària: Alba Arnabat Colomer

Vocal de secretaria: Clara Sorribes Bertran

Vocal de secretaria: Josep Miret Pujol

Àrea Econòmica

Vicepresidenta: Judit Balcells Escudé

Vicepresident 2n: Xavier Badia Díaz

Vocal: Raimon Romeu Domingo

Vocal: Èrica Obiols Figueras

Àrea Institucional

Vicepresident: Ulpi Román Dalmau

Vicepresident 2n: Jaume Freixedas Bergés

Vocal: Miquel Ferret Miralles

Vocal: Antoni Rossell Trens

Vocal contractació: Lluís Esclassans Castellet

Vocal CCCC: Jordi Carbonell Carreras

Àrea Social

Vicepresident: Joan de Déu Reyes Aybar

Vicepresident 2n: Antoni Guinovart Domènech

Vocal: Francesc Fernàndez Figueras

Vocal: Francesc Beumala Surià

Àrea de Patrimoni

Vicepresident: Josep Anton Bernaus Rovira

Vicepresident 2n: Sergi Molero Fuentes

Vocal: Jordi Galtés Rovira

Vocal: Jaume Hill Otal

Àrea de Rendiment i Salut

Vicepresidenta: Sílvia Sabaté Albornà

Vicepresident 2n: Álvaro Angosto Mira

Vocal: Eloi Martí Reverté

Vocal: Carme Ballesteros Rosa

Àrea de Màrqueting i mèdia

Vicepresident: Francesc Bou Pijoan

Vicepresident 2na: Joan Mestres Arnan

Vocal: Martí Farré Carreras

Vocal: Josep Torreño Domínguez

Cap de comunicació: Arnau Mañé Vallès

Vocal de comunicació: Pere Anton Bolet Secall

Equip de fotografia i vídeo: Antoni Soler, Dani Soler i Josep Giménez ‘Beppo’.