Responsables Govindes al balcó a l'ajuntament de Vilafranca