Castells de 9 pisos o de dificultat similar.
4d9f, 3d9f, 9d8, 10d8, 3d8ps.