Detall d’actuació2019-01-15T22:42:22+01:00

Sitges 1970

15/12/1970

Sitges,

Motiu: Gravacio TVE

Colles: Castellers de Vilafranca

Històric de la diada de Sitges

100
Descarregats
6
Carregats
3
Intents
6
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
24/08/1957 Sitges 3d6s, 4d6, pd5, td6 412
15/12/1970 Sitges
05/10/1975 Sitges 3d7, 5d7, pd5, td7 1525
29/10/1995 Sitges 4d8ac, i 3d8, td7, 5d7, pd6 2655
10/11/1996 Sitges td8f, 4d9f, 4d8ac, pd5c, pd5 3555
20/09/1997 Sitges td8f, 5d8, i 4d8a, 3d8, pd7f 3590
19/09/1998 Sitges td8f, id 4d9f, 4d8a, 5d7, pd5, pd5 2610
29/10/2000 Sitges td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f 4470
22/09/2002 Sitges pd4, 3d9f, 5d8, 4d8c, pd7f 4050
18/09/2004 Sitges pd4, td8f, 4d9f, 3d8, pd5, pd5 3290
29/10/2006 Sitges pd4, 3d8a, 4d9f, 5d8, pd4, pd4, pd5 3790
28/10/2007 Sitges pd4, 4d9fa, td9fm, id 3d9f, 3d9f, pd7f 7075
25/10/2008 Sitges pd4, 4d8, 3d9f, 3d8a, pd7fc, pd4 4110
24/10/2009 Sitges pd4, 3d9f, id 4d9, id 4d9, i 4d9, td8f, pd5 2660
23/10/2010 Sitges pd4, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
22/10/2011 Sitges pd4, 3d9f, 5d9fc, td8f, pd7f 5500
27/10/2012 Sitges pd4, 7d8, 4d9f, td8f, pd4, pd4, pd5 3465
26/10/2013 Sitges 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
25/10/2014 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 5d8, pd5 4860
24/10/2015 Sitges 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
22/10/2016 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4, pd4 6060
27/10/2019 Sitges pd5, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, id 10d8, 10d8, pd7f 3951
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
3d10fm
4d9 1 2
3d9fa
4d9fa 1
5d9f 1
td9fm 3
10d8 1 1
3d9f 12 2
4d9f 9 1
3d8a 3
4d8a 3 2 1
5d8 5
pd7f 10 1
td8f 8
7d8 1
3d8 2 1
pd6 1
4d8 1 1
td7 2
5d7 3
3d7 1
pd5 12 1
td6 1
pd4 19
3d6s 1
4d6 1
Totals 100 6 3 6

Descarregats

10087%

Carregats

65.2%

Intents desmuntats

65.2%

Intents

32.6%