Actuacions per temporada2019-09-08T19:08:34+01:00

Actuacions temporada 1968

30
Descarregats
1
Carregats
3
Intents
0
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
23/01/1968 Sant Raimon 4d7, pd5, td6 685
23/04/1968 Barcelona
12/05/1968 Sant Martí Sarroca td6 200
15/05/1968 Visita president diputació pd5 210
19/05/1968 Fires de Maig 3d7, 4d7, pd5, td6 975
29/06/1968 Ribes i 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd5 485
29/08/1968 Vigília 4d7, pd5, pd5, td6 895
30/08/1968 Sant Fèlix 3d7, 4d7, i 4d8, pd4, pd5, i td7 775
31/08/1968 Sant Ramon 3d6, 3d7c, 4d7, pd5, td6 726
22/09/1968 Aniversari Colla 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 975
20/10/1968 Montserrat
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
4d8 1
td7 1
3d7 3 1 1
4d7 7
pd5 10
td6 6
3d6 1
pd4 3
Totals 30 1 3 0

Descarregats

3088.2%

Intents

38.8%

Carregats

12.9%

Temporada 1968

0
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8

Totals

604+42c
Castells de 9
274+42c
Gamma Extra
33+42c
Castells de 10

Temporada 2016

39
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
3d9
td9f
4d10fm 1 1 1
3d10fm 6 1
td8 2
4d9 1
3d9fa 7 1
4d9fa
pd8fm 8 1
td9fm 10 1
3d8s 2
3d9f 20 1
4d9f 17
3d8a 4
4d8a 5
5d8 2
pd7f 10
td8f 10
3d8 7
pd6 7
4d8 3
td7 1
3d7s 2
5d7 3
4d7a 2
pd5 10
pd4 31 1
Totals 169 4 2 4

Temporada 1967

0
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
5d7 1
4d7a 1
3d7 1
4d7 1
pd5 4
td6 2
Totals 10 0 0 0