Cabrera de Mar 1980

30/11/1980 00:00

Cabrera de Mar

3d6 net, 4d6 net

2 3d6, 2 4d6, i 3 pd5, td6

Colles: Castellers de Vilafranca

Històric de la diada de Cabrera de Mar