Project Description

Castellers de Vilafranca - Primer pilar de vuit amb folre i manilles descarregat sXX pd8fm pde8fm

Primer pd8fm carregat – Sant Ramon – 31/08/1995

Primer pd8fm descarregat – Sant Miquel – 27/10/1997

Data Diada Actuació Puntuació
22/07/1995 Diada pd8fm i pd8fm, id td8f, i td8f, pd5 210
31/08/1995 Sant Ramon 4d9f, pd8fmc, pd5 3385
01/11/1995 Tots Sants 4d9fac, id td9fm, i td9fm, id 3d8, pd8fmc, pd5 4175
17/12/1995 Santa Llúcia 3d9f, i pd8fm, 4d8a, id 4d9f, pd7f 3550
30/08/1996 Sant Fèlix 3d9fc, td9fmc, pd8fmc 5095
06/10/1996 Concurs Castells i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, pd5, pd5, pd5 5310
31/08/1997 Sant Ramon pd8fmc, td8f, 4d8, pd5 3480
28/09/1997 Sant Miquel pd5, td8f, pd8fm, 3d9f, pd5, pd5 4660
01/11/1997 Tots Sants 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5 6435
31/08/1998 Sant Ramon 4d8, td8f, pd8fmc 3480
04/10/1998 Concurs Castells td9fm, i 4d9fa, 4d9fa, pd8fmc, 5d9fc, pd5 8600
30/08/1999 Sant Fèlix pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 5850
31/08/1999 Sant Ramon td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fm 7310
26/09/1999 Sant Miquel pd5, 3d9f, i td9fm, td8f, 4d9fa, pd8fm 7135
03/10/1999 Mercadal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm 7310
01/11/1999 Tots Sants i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm 4975
14/11/1999 Altafulla - Sant Martí 3d9f, td9fm, 4d8a, pd8fmc 6625
22/07/2000 Les Santes 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc 7025
15/08/2000 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm 7115
30/08/2000 Sant Fèlix pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm 8920
31/08/2000 Sant Ramon td8f, 4d9f, 3d8, pd8fm, pd5 5290
01/11/2000 Tots Sants i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, 2 pd5 6795
22/07/2001 Les Santes pd4, 3d9f, 5d9fc, 4d9f, pd8fmc 7005
15/08/2001 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, id 4d9fa, i 4d9fa, 4d9f, pd8fm 7310
30/08/2001 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm 9550
16/09/2001 Emili Miró 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
30/08/2002 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
31/08/2002 Sant Ramon 5d9f, td9fm, pd8fm, pd5, pd5 6720
01/11/2002 Tots Sants pd4, 4d9c, i 3d10fm, i pd9fmp, td9fm, i pd8fm, pd5 5000
30/08/2003 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, 4d9fac, i pd8fm, 2 pd5 7345
01/11/2003 Tots Sants pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm 4890
31/08/2004 Sant Ramon 4d9fa, td9fm, pd8fm 6795
03/10/2004 Concurs Castells 4d9fa, pd8fm, td8c, i 3d10fm 7450
01/11/2004 Tots Sants i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5 3780
20/08/2005 Aniversari Cal Figarot 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
30/08/2005 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fc, 3d10fmc, pd8fmc 10090
25/09/2005 La Mercè pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm 7035
01/11/2005 Tots Sants i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm 6120
27/08/2006 L'Arboç pd5, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6260
30/08/2006 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, pd8fm 9860
01/11/2006 Tots Sants 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm 9195
30/08/2007 Sant Fèlix pd4, 4d9fac, id 3d10fm, i 3d10fm, td9fm, pd8fm 6570
23/09/2007 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
15/08/2008 La Bisbal pd5, 3d9fc, 4d8a, 4d9f, pd8fmc, pd4 5780
30/08/2008 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 8325
05/10/2008 Concurs Castells 4d9fa, pd8fm, td8c, 4d9c, pd5 10130
31/08/2009 Sant Ramon 4d9f, 3d9fa, pd8fmc, pd5 5940
20/09/2009 Santa Tecla 4d9f, 3d9f, td9fm, pd8fmc 7025
01/11/2009 Tots Sants pd4, i 3d10fm, td9fm, 4d9fac, 3d9f, pd8fmc 7815
21/08/2010 El Catllar pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
30/08/2010 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i 3d10fm, td9fmc, pd8fm 8920
31/08/2010 Sant Ramon id 4d9f, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, pd5, pd5 6260
26/09/2010 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd8fm 6310
03/10/2010 Concurs Castells 4d9fa, pd8fmc, 5d9f, i td8, pd5 6800
01/11/2010 Tots Sants pd4, 4d9fa, td8, 3d9fa, pd8fm, pd4 10540
30/07/2011 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
13/08/2011 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
30/08/2011 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
31/08/2011 Sant Ramon 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm 9515
25/09/2011 La Mercè pd4, 4d9f, i 3d9fa, 3d9fa, td9fm, pd8fm 8335
28/07/2012 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
30/08/2012 Sant Fèlix 4d9fa, 3d9fa, td8, pd8fm 10540
01/11/2012 Tots Sants pd4, td9fc, 4d9, 7d9f, pd8fm, pd4 10640
25/08/2013 L'Arboç pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
30/08/2013 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fm, 4d9, pd8fm, pd4 11285
15/09/2013 Santa Tecla pd4, 3d9f, 9d8, id 4d9, 4d9, pd8fm 8850
05/10/2013 Mercadal 9d8, 3d9fa, 4d9f, pd8fm 8140
01/11/2013 Tots Sants 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9475
12/07/2014 Altafulla pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fmc 5975
20/07/2014 Les Santes pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 9d8, pd8fm 7115
09/08/2014 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd8fm, pd4 6310
24/08/2014 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm 6260
30/08/2014 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm 8920
14/09/2014 Santa Tecla 9d8, 4d9fa, 3d9fa, pd8fm, pd5 9155
26/07/2015 Les Santes td9fm, 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, pd8fm 7310
01/08/2015 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
15/08/2015 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
16/08/2015 Gràcia pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
22/08/2015 El Catllar pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd5 8405
23/08/2015 L'Arboç pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd4 8405
30/08/2015 Sant Fèlix pd4, 3d9fa, id 3d10fm, 3d10fmc, td8c, pd8fm 10305
20/09/2015 Santa Tecla 3d10fmc, 3d9fa, id td8, td8c, pd8fm 10305
03/10/2015 Mercadal 3d9fa, 3d9f, td9fm, pd8fm 8405
01/11/2015 Tots Sants pd4, 3d9fa, td8, 3d10fm, pd8fm, pd4 11470
09/07/2016 Pla de la Seu 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
16/07/2016 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
24/07/2016 Les Santes pd4, i td9fm, 3d9f, 3d9fa, 4d9f, pd8fm, pd4 7755
30/07/2016 Vilanova - FM td9fm, 3d10fm, 3d9fa, pd8fm 10280
27/08/2016 El Catllar 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd8fm 8335
28/08/2016 L'Arboç pd4, td9fm, id 3d10fm, 3d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9185
30/08/2016 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, i 4d10fm, id 3d9fa, 3d9fa, 4d10fmc, pd8fm 11040
18/09/2016 Santa Tecla 3d10fm, 3d9fa, td9fm, pd8fm 10280
01/11/2016 Tots Sants pd4, 3d10fm, 3d9fa, 4d9, pd8fm, pd5 11365
29/07/2017 Vilanova - FM td9fm, 3d10fmc, 4d9fa, id pd8fm, pd5 7570
30/08/2017 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, td8, i 4d10fm, 3d9fa, pd8fm 11470
07/10/2017 Mercadal 3d9fa, td9fm, td8, pd8fm 10175
01/11/2017 Tots Sants pd4, 3d10fm, td8, 3d9fa, i pd8fm, pd8fm, pd4, pd5 11470
28/07/2018 Vilanova - FM pd4, td9fm, 3d10fm, 5d9f, pd8fm, pd4 10125
15/08/2018 La Bisbal pd5, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fmc 7235
30/08/2019 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id 3d9fa, 3d9fa, id 4d9, td9fm, pd8fm 9650
22/09/2019 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 5780
01/11/2019 Tots Sants pd4, id 3d10fm, td9fm, 4d9, 3d10fm, pd8fm, pd4 10921
02/07/2022 Pla de la Seu 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, 6pd4 6260
30/07/2022 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm, 10pd4 7035
15/08/2022 La Bisbal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, 8pd4, pd5 5100
30/08/2022 Sant Fèlix 3d10fmc, 5d9f, td9fmc, pd8fm 9220
18/09/2022 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm, 10 pd4 7310
01/07/2023 Pla de la Seu id 4d9f, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd8fm, 6 pd4 6260
29/07/2023 Vilanova - FM pd4, td9fm, 9d8, 4d9f, pd8fm, 6 pd4 7695
30/08/2023 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, 4d9fac, id 7d9f, 7d9f, pd8fm 10185
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 83 20 9 2
pd8fm 83 20 9 2
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 83 20 9 2
Castells de Gamma Extra 83 20 9 2