Loading...
Destacades 2018-03-08T16:05:57+00:00
Data Diada Fet destacat Actuació
14 de setembre de 1948 Sant Cugat Primera actuació pd4, pd4, pd4, 4d6, 3d6, pd4, pd5
16 de juny de 1949 Corpus Primera Torre de 6 td6
31 d'agost de 1949 Sant Ramon Primera actuació per Festa Major 3d7, 4d7, td6, pd5
5 d'agost de 1954 Vilanova Primer 4 de 7 amb l'agulla 4d7a
30 d'agost de 1965 Sant Fèlix Primera participació a la diada de Sant Fèlix. 5d7c, 3d7, 4d7, pd5
26 de setembre de 1965 Concurs Can Jorba Primer 5 de 7 3d7, i 5d7, 5d7, 4d7a, pd5
24 d'agost de 1969 Igualada Primera td7 descarregada td7, 4d7, 3d7, pd5, pd5
12 d'octubre de 1969 Diada de la Colla Primer 4d8 carregat 3d7, 4d8c, pd5, pd5, pd5
30 d'agost de 1971 Sant Fèlix Primer 4d8 descarregat 4d8, td7, 5d7, i 3d8
19 de desembre de 1971 Diada pilar de sis Primer pd6 carregat i pd6, pd6c, pd5, pd5, pd4
30 d'agost de 1972 Sant Fèlix Primer pd6 descarregat pd5, pd5, pd5, 4d8c, td7, pd6, i 3d8
1 d'octubre de 1972 Concurs Tarragona Primer 3d8 carregat. Primer Concurs guanyat pd6c, 4d8, td7, 3d8c
12 d'octubre de 1973 Concurs Mobles Quer Primera td8f carregada i pd6, i pd6, td8fc, i 3d8, 4d8, i pd7f, i 3d7s
25 de novembre de 1973 Diada de la Colla Primer 3d7xs descarregat. i 3d8, 3d7s, 4d7, pd5
30 d'agost de 1974 Sant Fèlix Primer 3d8 descarregat pd4, 3d8, 4d8c, td7, pd5
17 de novembre de 1974 Diada de la Colla Primera td8f descarregada pd5, td8f, 5d7, pd5, pd5
30 d'agost de 1985 Sant Fèlix Primer 5d8 descarregat 3d8, 5d8, i 4d9f, pd5
31 d'agost de 1987 Sant Ramon Primer 3d9f carregat 3d9fc, td7, 4d8, pd5
1 de novembre de 1987 Tots Sants Primer 4d9f carregat 4d9fc, td8f, 5d7, pd5
30 d'agost de 1989 Sant Fèlix Primer 3d9f descarregat 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f
1 de novembre de 1989 Tots Sants Primer intent td9fm de la història i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5
1 de novembre de 1990 Tots Sants Primer actuació amb 2 castells de nou descarregats. 1r 4de9f descarregat de la colla 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5
31 d'agost de 1991 Sant Ramon Primer 9d7 descarregat (amb 1 anxaneta) td8f, 9d7, 5d7, pd5, pd5, pd5
11 de desembre de 1994 Santa Llúcia Primer pd6 carregat de la segona època pilanera de la colla 4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c
14 de maig de 1995 Fires de Maig Primer pd7f carregat id 4d8, 4d8, td8fc, pd7fc, pd4
22 de juliol de 1995 Diada pd8fm Primer intent de pd8fm i pd8fm, id td8f, i td8f, pd5
30 d'agost de 1995 Sant Fèlix Primera td9fm. Millor actuació de la història fins a la data. 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc
31 d'agost de 1995 Sant Ramon Primer pd8fm carregat del segle XX. 4d9f, pd8fmc, pd5
1 d'octubre de 1995 Mercadal Primer pd7f descarregat id 3d9f, 3d8, id 4d9f, 4d8, pd7f, pd5, pd5
8 d'octubre de 1995 Gelida - Trobada de colles del Penedès Primer 4d8a descarregat del segle XX 4d8a, id 3d8, 3d8, td8f, pd5, pd5, pd5
1 de novembre de 1995 Tots Sants Primer 4d9fa carregat de la història 4d9fac, id td9fm, i td9fm, id 3d8, pd8fmc, pd5
6 d'octubre de 1996 Concurs Tarragona Millor Concurs fins a la data. Segon Concurs guanyat i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, pd5, pd5, pd5
1 de novembre de 1996 Tots Sants Millor actuació de la història fins a la data. Primer 4d9fa descarregat de la història. Primer peu de castell de 10 de la història: 4d10fm 3d9f, td9fm, 4d9fa, pd5, pd5
30 d'agost de 1997 Sant Fèlix Primer 5d9f carregat. Millor actuació de la història fins a la data. 5d9fc, td9fm, 4d9fa, pd5
28 de setembre de 1997 Sant Miquel Primer pd8fm descarregat del segle XX pd5, td8f, pd8fm, 3d9f, pd5, pd5
1 de novembre de 1997 Tots Sants Primer 5d9f descarregat 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5
4 d'octubre de 1998 Concurs Tarragona Tercer Concurs de Castells guanyat i millor diada de la història fins la data. td9fm, i 4d9fa, 4d9fa, pd8fmc, 5d9fc, pd5
15 de novembre de 1998 Diada 3d10fm Primer 3d10fm carregat de la història i 3d10fm, td8f, 3d10fmc, 4d8, pd5, pd5
1 de novembre de 1999 Tots Sants Primera td8 carregada de la història i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm
30 d'agost de 2000 Sant Fèlix Millor actuació de la història fins a la data pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm
2 de juny de 2001 Manacor Primer 3d9f fet per la colla fora de Catalunya. Millor actuació de la colla fora de Catalunya. 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f
30 d'agost de 2001 Sant Fèlix Millor actuació de la història fins a la data pd4, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm
31 d'agost de 2001 Sant Ramon Primers 3d9f+4d9f descarregats simultànis de la història. Primers pd6+pd6c carregats simultànis de la història id 3d9f, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, pd6c, pd6
6 d'octubre de 2002 Concurs Tarragona Millor Concurs fins a la data. Quart Concurs guanyat. 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, i 4d9, pd5
1 de novembre de 2002 Tots Sants Primer 4d9net carregat pd4, 4d9c, i 3d10fm, i pd9fmp, td9fm, i pd8fm, pd5
3 d'octubre de 2004 Concurs Tarragona Cinquè Concurs guanyat 4d9fa, pd8fm, td8c, i 3d10fm
1 de novembre de 2004 Tots Sants Primer intent de td9f i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5
30 d'agost de 2005 Sant Fèlix Primera td9f carregada de la història. Millor actuació de la història fins a la data. pd4, 4d9fa, td9fc, 3d10fmc, pd8fmc
1 de novembre de 2005 Tots Sants Primer intent 3d9 net de la Colla i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm
31 d'agost de 2006 Sant Ramon Primers pd7f i td8f simultànis descarregats 4d8a, 3d8, pd7f, td8f, pd5
1 d'octubre de 2006 Concurs Tarragona Sisè Concurs guanyat 4d9fa, 5d9f, i 3d10fm, td8c, pd5
29 d'octubre de 2006 Sitges Primer 3d8a de la història pd4, 3d8a, 4d9f, 5d8, pd4, pd4, pd5
1 de novembre de 2006 Tots Sants Primera actuació de la història amb 4 castells de gamma extra descarregats 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm
18 de gener de 2008 Plaza de Armas Primer castell amb folre a Amèrica pd4, 3d8, td8f, 4d8, 5d7, pd6, pd4, pd4, pd5
5 d'octubre de 2008 Concurs Tarragona Setè Concurs guanyat, el 4rt consecutiu 4d9fa, pd8fm, td8c, 4d9c, pd5
31 d'agost de 2009 Sant Ramon Primer 3d9fa de la història 4d9f, 3d9fa, pd8fmc, pd5
3 d'octubre de 2009 Mercadal Primer 5d8a de la història 3d9f, 4d9f, 5d8a, pd7f
3 d'octubre de 2010 Concurs Tarragona Vuité Concurs guanyat, 5è consecutiu 4d9fa, pd8fmc, 5d9f, i td8, pd5
1 de novembre de 2010 Tots Sants Primera td8 descarregada.dels segles XX i XXI pd4, 4d9fa, td8, 3d9fa, pd8fm, pd4
22 d'agost de 2011 Thane - Janmaashtami (Tarda) Millor actuació de la Història fora dels P.P.C.C. 3d9f, 4d8a, td8f, pd5, pd5
31 d'agost de 2011 Sant Ramon 2ª Torre de 8 Descarregada de la Història 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm
18 de setembre de 2011 Santa Tecla Millor castell de la Història descarregat a Tarragona pd4, 3d9f, 4d9f, td8, pd7f
1 de novembre de 2011 Tots Sants 2ª Torre de 9 amb folre de la història pd4, i 3d10fm, 3d10fmc, td9fc, 5d9f, pd6c
7 d'octubre de 2012 Concurs Tarragona Primer 4d9 descarregat de la colla. Millor Concurs de la Història. Nové Concurs guanyat, 6é consecutiu. 4d9fac, 3d9fac, td8, 4d9, pd4, pd5
1 de novembre de 2012 Tots Sants Primer 7de9f descarregat de la Història. Millor actuació de la Història fins a la data. pd4, td9fc, 4d9, 7d9f, pd8fm, pd4
21 de juliol de 2013 Mataró 1r 9de8 amb un enxaneta descarregat de la Història pd4, 3d9f, td9fm, 9d8, pd7f
30 d'agost de 2013 Sant Fèlix 1r 3de10fm descarregat de la colla. Millor actuacio de la Història fins a la data. pd4, 4d9fa, 3d10fm, 4d9, pd8fm, pd4
1 de novembre de 2013 Tots Sants 2n 3de10fm descarregat de la colla. 1r intent de 4d10fm de la història 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4
5 d'octubre de 2014 Concurs Tarragona 10è Concurs guanyat, 7è consecutiu 4d9fa, 3d9fa, td8c, 3d10fmc, pd4
1 de novembre de 2015 Tots Sants Millor actuació de la Història pd4, 3d9fa, td8, 3d10fm, pd8fm, pd4
15 d'agost de 2016 La Bisbal Primer 3de8 aixecat per sota pd5, 3d9fa, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4
30 d'agost de 2016 Sant Fèlix Primer 4de10fm carregat pd4, 3d10fm, i 4d10fm, id 3d9fa, 3d9fa, 4d10fmc, pd8fm
2 d'octubre de 2016 Concurs Tarragona 1r 4d10fm Descarregat de la colla. 11è Concurs guanyat, el 8è consecutiu. 3d10fm, td8c, 4d10fm, td8c, pd5