Detall d’actuació2019-01-15T22:42:22+01:00

Sant Fèlix 1977

30/08/1977

Vilafranca del Penedès, Plaça de la Vila

Motiu: Festa Major

3d7s, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7c, i td7

Colles: Castellers de Vilafranca

Vídeos

Arxiu Oriol Rossell

Històric de la diada de Sant Fèlix

283
Descarregats
47
Carregats
48
Intents
15
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
30/08/1964 Sant Fèlix pd5 210
30/08/1965 Sant Fèlix 5d7c, 3d7, 4d7, pd5 1140
30/08/1966 Sant Fèlix 3d7, i 5d7, td6 490
30/08/1967 Sant Fèlix 5d7, pd5 630
30/08/1968 Sant Fèlix 3d7, 4d7, i 4d8, pd4, pd5, i td7 775
30/08/1969 Sant Fèlix 3d7, i 4d8, 5d7, pd5, td7c 1445
30/08/1970 Sant Fèlix 3d7, 4d8c, pd5, td7 1655
30/08/1971 Sant Fèlix 4d8, td7, 5d7, i 3d8 1660
30/08/1972 Sant Fèlix pd5, pd5, pd5, 4d8c, td7, pd6, i 3d8 1820
30/08/1973 Sant Fèlix i 3d8, 4d8, i pd6, td7 1240
30/08/1974 Sant Fèlix pd4, 3d8, 4d8c, td7, pd5 2065
30/08/1975 Sant Fèlix 3d8c, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, i pd6, td7 2060
30/08/1976 Sant Fèlix i 3d8, 4d8c, pd4, pd5, pd5, pd5, i td8f 1180
30/08/1977 Sant Fèlix 3d7s, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7c, i td7 1835
30/08/1978 Sant Fèlix 3d7s, 4d8, id 4d8, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1915
30/08/1979 Sant Fèlix 3d6, 3d6, 3d7s, 4d8, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td8f 2232
30/08/1980 Sant Fèlix 3d7, 3d7sc, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, i pd5, i td8f 935
30/08/1981 Sant Fèlix 3d8c, i 3d8, 4d8, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8fc 2255
30/08/1982 Sant Fèlix 3d7s, i 4d8, 5d7, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5 1095
30/08/1983 Sant Fèlix 3d7s, i 4d8, 5d7, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8fc 1895
30/08/1984 Sant Fèlix 3d8, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8fc 2345
30/08/1985 Sant Fèlix 3d8, 5d8, i 4d9f, pd5 1920
30/08/1986 Sant Fèlix 4d8, id 4d8, i 4d9f, i 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8f 1765
30/08/1987 Sant Fèlix id 3d9f, 4d8, i 5d8, td8f 1555
30/08/1988 Sant Fèlix 3d7, 3d9fc, 5d8c, td8f 3425
30/08/1989 Sant Fèlix 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f 3085
30/08/1990 Sant Fèlix 3d8, 4d8c, id 4d8, td8fc, i td9fm 2050
30/08/1991 Sant Fèlix 3d9fc, 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8f 3925
30/08/1992 Sant Fèlix 4d9f, 5d7, i 5d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8fc 2680
30/08/1993 Sant Fèlix 3d9fc, 4d9f, id 5d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td8f 3925
30/08/1994 Sant Fèlix i 3d9f, i 3d9f, 4d8, i 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, i td7 845
30/08/1995 Sant Fèlix 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc 5740
30/08/1996 Sant Fèlix 3d9fc, td9fmc, pd8fmc 5095
30/08/1997 Sant Fèlix 5d9fc, td9fm, 4d9fa, pd5 6885
30/08/1998 Sant Fèlix pd4, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd7f 7075
30/08/1999 Sant Fèlix pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 5850
30/08/2000 Sant Fèlix pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm 8920
30/08/2001 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm 9550
30/08/2002 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
30/08/2003 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, 4d9fac, i pd8fm, pd5, pd5 7345
30/08/2004 Sant Fèlix pd5, 4d9fac, td8c, 5d9fc, pd7f 8065
30/08/2005 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fc, 3d10fmc, pd8fmc 10090
30/08/2006 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, pd8fm 9860
30/08/2007 Sant Fèlix pd4, 4d9fac, id 3d10fm, i 3d10fm, td9fm, pd8fm 6570
30/08/2008 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 8325
30/08/2009 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d9fa, 4d9f, i pd7f, pd5 6255
30/08/2010 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i 3d10fm, td9fmc, pd8fm 8920
30/08/2011 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
30/08/2012 Sant Fèlix 4d9fa, 3d9fa, td8, pd8fm 10540
30/08/2013 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fm, 4d9, pd8fm, pd4 11285
30/08/2014 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm 8920
30/08/2015 Sant Fèlix pd4, 3d9fa, id 3d10fm, 3d10fmc, td8c, pd8fm 10305
30/08/2016 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, i 4d10fm, id 3d9fa, 3d9fa, 4d10fmc, pd8fm 11040
30/08/2017 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, td8, i 4d10fm, 3d9fa, pd8fm 11470
30/08/2018 Sant Fèlix 3d10fm, td8c, i 4d10fm, id 4d9f, pd5 6380
30/08/2019 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id 3d9fa, 3d9fa, id 4d9, td9fm, pd8fm 9650
30/08/2021 Sant Fèlix pd4 1
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
4d10f
td9f 1 1
4d10fm 1 3
3d10fm 4 7 8 2
td8 2 3 1
4d9 1 1
3d9fa 5 1 2
4d9fa 14 3 2
5d9f 3 3 3
pd8fm 16 2 2
td9fm 11 3 2 1
3d9f 6 5 2 1
4d9f 6 5 1
5d8 1 1 2 1
pd7f 2 1 1
td8f 7 5 2
3d8 4 2 5
pd6 1 2
4d8 12 5 4 3
td7 7 2 3
3d7s 5 1
5d7 6 1 1
3d7 7
4d7 2
pd5 126 1 1
td6 4
pd4 29
3d6 2
Totals 283 47 48 15

Descarregats

28372%

Intents

4812.2%

Carregats

4712%

Intents desmuntats

153.8%