Detall d’actuació2019-01-15T22:42:22+01:00

Tots Sants 2000

01/11/2000

Vilafranca del Penedès, Plaça de la Vila

Motiu: Diada de la Colla

i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, pd5, pd5

🎖️ 98a millor actuació de la colla

Colles: Castellers de Vilafranca

Àlbum de fotografies

Vídeos

VTV

VTV

VTV

c33

c33

c33

Històric de la diada de Tots Sants

143
Descarregats
20
Carregats
39
Intents
11
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
01/11/1987 Tots Sants 4d9fc, td8f, 5d7, pd5 2820
13/11/1988 Tots Sants i 3d9f, 4d9fc 1270
01/11/1989 Tots Sants i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5 1515
01/11/1990 Tots Sants 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5 4000
01/11/1991 Tots Sants 3d8, i 3d9f, pd5, pd5, td8f, i td9fm, i td9fm 2040
01/11/1992 Tots Sants 3d9f, 4d9f, pd5, pd5, td7, i td9fm 3805
01/11/1993 Tots Sants 3d8, i 3d9f, 4d8c, pd5, pd5, td8f, i td9fm, i td9fm 2380
01/11/1994 Tots Sants 3d8, 4d9f, pd5, pd5, i td9fm, i td9fm 2580
01/11/1995 Tots Sants 4d9fac, id td9fm, i td9fm, id 3d8, pd8fmc, pd5 4175
01/11/1996 Tots Sants 3d9f, td9fm, 4d9fa, pd5, pd5 6325
01/11/1997 Tots Sants 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5 6435
01/11/1998 Tots Sants i td9fm, i 3d10fm, td8f, 3d8, 4d8, pd5, pd5 2465
01/11/1999 Tots Sants i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm 4975
01/11/2000 Tots Sants i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, pd5, pd5 6795
01/11/2001 Tots Sants i td9fm, td9fm, i 4d9, 3d9f, 4d9f, pd5 5310
01/11/2002 Tots Sants pd4, 4d9c, i 3d10fm, i pd9fmp, td9fm, i pd8fm, pd5 5000
01/11/2003 Tots Sants pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm 4890
01/11/2004 Tots Sants i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5 3780
01/11/2005 Tots Sants i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm 6120
01/11/2006 Tots Sants 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm 9195
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
01/11/2008 Tots Sants 4d9c, i 3d9f, 4d8a, td8fc, pd5 4750
01/11/2009 Tots Sants pd4, i 3d10fm, td9fm, 4d9fac, 3d9f, pd8fmc 7815
01/11/2010 Tots Sants pd4, 4d9fa, td8, 3d9fa, pd8fm, pd4 10540
01/11/2011 Tots Sants pd4, i 3d10fm, 3d10fmc, td9fc, 5d9f, pd6c 8670
01/11/2012 Tots Sants pd4, td9fc, 4d9, 7d9f, pd8fm, pd4 10640
01/11/2013 Tots Sants 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9475
01/11/2014 Tots Sants pd4, 5d9f, id 3d10fm, 3d10fmc, 4d9c, pd6, pd4 8520
01/11/2015 Tots Sants pd4, 3d9fa, td8, 3d10fm, pd8fm, pd4 11470
01/11/2016 Tots Sants pd4, 3d10fm, 3d9fa, 4d9, pd8fm, pd5 11365
01/11/2017 Tots Sants pd4, 3d10fm, td8, 3d9fa, i pd8fm, pd8fm, pd4, pd5 11470
01/11/2018 Tots Sants pd4, pd5, 3d10fm, i td8, td9fm, 4d9f, i 5d9f, pd6, pd4 7640
01/11/2019 Tots Sants pd4, id 3d10fm, td9fm, 4d9, 3d10fm, pd8fm, pd4 10921
01/11/2021 Tots Sants pd4, 4d8a, i 3d9f, td8f, 4d8, pd6, 9pd4 3280
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
3d9 1
pd9fmp 1
td10fmp
td9f 2 2
4d10fm 1
3d10fm 6 2 7 2
td8 3 1 2
4d9 3 4 1
3d9fa 4
4d9fa 4 2 2 2
5d9f 5 2
7d9f 1
pd8fm 13 3 3 1
td9fm 11 11 3
3d9f 7 5 1
4d9f 9 2 1
4d8a 2
5d8 1
td8f 6 2
3d8 5 1
pd6 3 1
4d8 2 1
td7 2
5d7 1
pd5 26
pd4 30
Totals 143 20 39 11

Descarregats

14367.1%

Intents

3918.3%

Carregats

209.4%

Intents desmuntats

115.2%