Sant Fèlix 1990

30/08/1990 00:00

Vilafranca del Penedès, Plaça de la Vila

Motiu: Festa Major

i td9fm, td8fc, 3d8, id 4d8, 4d8c, pd5

Colles: Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls, Minyons de Terrassa

CJXV - 3d9fc, td8f, i 4d9f, i 4d9f, 4d8, pd5

CVXV - td8f, 3d9fc, 4d8, pd5

MT - i 3d9f, 3d8, 4d8, td8f, pd5

Històric de la diada de Sant Fèlix

Data Diada Actuació Puntuació
30/08/1965 Sant Fèlix 5d7c, 3d7, 4d7, pd5 1140
30/08/1966 Sant Fèlix 3d7, i 5d7, td6 490
30/08/1967 Sant Fèlix 5d7, pd5 630
30/08/1968 Sant Fèlix 3d7, i 4d8, 4d7, i td7 565
30/08/1969 Sant Fèlix td7c, 5d7, 3d7, i 4d8 1235
30/08/1970 Sant Fèlix 4d8c, td7, 3d7, pd5 1655
30/08/1971 Sant Fèlix 4d8, td7, 5d7, i 3d8 1660
30/08/1972 Sant Fèlix 4d8c, td7, pd6, i 3d8, pd5 1820
30/08/1973 Sant Fèlix i 3d8, 4d8, i pd6, td7 1240
30/08/1974 Sant Fèlix pd4, 3d8, 4d8c, td7, pd5 2065
30/08/1975 Sant Fèlix td7, 4d8, 3d8c, pd5, i pd6 2060
30/08/1976 Sant Fèlix i td8f, i 3d8, 4d8c, pd5 760
30/08/1977 Sant Fèlix 4d8, i td7, td7c, 3d7s, pd5 1835
30/08/1978 Sant Fèlix id 4d8, 4d8, td7, 3d7s, Pd5 1915
30/08/1979 Sant Fèlix td8f, 4d8c, 3d7s, Pd5 2145
30/08/1980 Sant Fèlix i td8f, 3d7sc, 3d7, pd5 935
30/08/1981 Sant Fèlix 4d8, td8fc, i 3d8, 3d8c, 2 pd5 2465
30/08/1982 Sant Fèlix i 4d8, 5d7, 3d7s, pd5s 885
30/08/1983 Sant Fèlix td8fc, i 4d8, 5d7, 3d7s, pd5 1895
30/08/1984 Sant Fèlix td8fc, 4d8, 3d8, pd5 2345
30/08/1985 Sant Fèlix 3d8, 5d8, i 4d9f, 4d8, pd5 2555
30/08/1986 Sant Fèlix td8f, i 4d9f, i 4d9f, i 4d8, 4d8, pd5 1765
30/08/1987 Sant Fèlix td8f, 4d8, i 5d8, i 3d9f, pd5 1765
30/08/1988 Sant Fèlix 3d9fc, td8f, 5d8c, pd5 3345
30/08/1989 Sant Fèlix 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f, 2 pd5 3295
30/08/1990 Sant Fèlix i td9fm, td8fc, 3d8, id 4d8, 4d8c, pd5 2260
30/08/1991 Sant Fèlix 3d9fc, td8f, 4d9f, 2 pd5 4135
30/08/1992 Sant Fèlix td8fc, 4d9f, id 5d8, i 5d8, 5d7, pd5 2890
30/08/1993 Sant Fèlix 4d9f, 3d9fc, id 5d8, td8f, 2 pd5 4135
30/08/1994 Sant Fèlix i 3d9f, i 3d9f, i 4d9f, 4d8, i td7, pd5 845
30/08/1995 Sant Fèlix 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc 5740
30/08/1996 Sant Fèlix 3d9fc, td9fmc, pd8fmc 5095
30/08/1997 Sant Fèlix 5d9fc, td9fm, 4d9fa, pd5 6885
30/08/1998 Sant Fèlix pd4, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd7f 7075
30/08/1999 Sant Fèlix pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 5850
30/08/2000 Sant Fèlix pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm 8920
30/08/2001 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm 9550
30/08/2002 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
30/08/2003 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, 4d9fac, i pd8fm, 2 pd5 7345
30/08/2004 Sant Fèlix pd5, 4d9fac, td8c, 5d9fc, pd7f 8065
30/08/2005 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fc, 3d10fmc, pd8fmc 10420
30/08/2006 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, pd8fm 9860
30/08/2007 Sant Fèlix pd4, 4d9fac, id 3d10fm, i 3d10fm, td9fm, pd8fm 6570
30/08/2008 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 8325
30/08/2009 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d9fa, 4d9f, i pd7f, pd5 6255
30/08/2010 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i 3d10fm, td9fmc, pd8fm 8920
30/08/2011 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
30/08/2012 Sant Fèlix 4d9fa, 3d9fa, td8, pd8fm 10540
30/08/2013 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fm, 4d9, pd8fm, pd4 11285
30/08/2014 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm 8920
30/08/2015 Sant Fèlix pd4, 3d9fa, id 3d10fm, 3d10fmc, td8c, pd8fm 10305
30/08/2016 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, i 4d10fm, id 3d9fa, 3d9fa, 4d10fmc, pd8fm 11040
30/08/2017 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, td8, i 4d10fm, 3d9fa, pd8fm 11470
30/08/2018 Sant Fèlix 3d10fm, td8c, i 4d10fm, id 4d9f, pd5 6380
30/08/2019 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id 3d9fa, 3d9fa, id 4d9, td9fm, pd8fm 9650
30/08/2021 Sant Fèlix pd4 1
30/08/2022 Sant Fèlix 3d10fmc, 5d9f, td9fmc, pd8fm 9220
30/08/2023 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, 4d9fac, id 7d9f, 7d9f, pd8fm 10185
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 186 50 49 15
td9f 0 1 1 0
4d10fm 0 1 3 0
3d10fm 5 8 8 2
td8 2 3 1 0
4d9 1 0 0 1
3d9fa 5 0 1 2
4d9fa 14 4 2 0
5d9f 4 3 0 3
7d9f 1 0 0 1
pd8fm 18 2 2 0
td9fm 11 4 2 1
3d9f 6 5 3 0
4d9f 6 0 5 1
5d8 1 1 2 2
pd7f 2 1 1 0
td8f 7 5 2 0
3d8 4 2 5 0
pd6 1 0 2 0
4d8 12 6 5 2
td7 7 2 3 0
3d7s 5 1 0 0
5d7 6 1 1 0
3d7 6 0 0 0
4d7 2 0 0 0
pd5 35 0 0 0
td6 1 0 0 0
pd4 23 0 0 0
pd5s 1 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 186 50 49 15
Castells de 10 8 13 13 3
Castells de Gamma Extra 53 13 7 7
Castells de 9 12 5 8 1
Castells de 8 de gamma alta 10 7 5 2
Castells de 8 17 8 12 2
Castells de 7 86 4 4 0