Cercador2019-01-21T00:41:11+01:00

Actuacions

Diades amb la td7 entre 01/01/1948 i 28/10/2021

437
Descarregats
35
Carregats
37
Intents
9
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
31/08/1953 Sant Ramon i 4d7a, pd5, id td7 210
22/08/1954 Concurs Tarragona 3d7, 4d7ac, td6, i td7 835
31/08/1954 Sant Ramon 4d7a, i td7 380
26/09/1954 50è aniversari Casal 3d7, i td7 290
31/08/1960 Sant Ramon 4d7a, pd5, i td7, i td7 590
31/08/1961 Sant Ramon 3d6s, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, i td7, i td7 881
31/08/1963 Sant Ramon 4d7a, pd5, i td7 590
30/08/1968 Sant Fèlix 3d7, 4d7, i 4d8, pd4, pd5, i td7 775
05/06/1969 Corpus i td7 0
29/06/1969 Ribes 4d7, pd5, pd5, i td7 695
24/08/1969 Igualada td7, 4d7, 3d7, pd5, pd5 1380
30/08/1969 Sant Fèlix 3d7, i 4d8, 5d7, pd5, td7c 1445
31/08/1969 Sant Ramon 4d7, pd5, td7c, i td7 1010
17/05/1970 Fires de Maig 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, td7, i td7 1380
30/08/1970 Sant Fèlix 3d7, 4d8c, pd5, td7 1655
27/09/1970 Concurs Tarragona 4d8c, i 4d8, 5d7, pd5, td7 1785
09/05/1971 Inaguració Caixa Penedès 4d7, 5d7, i td7 695
20/05/1971 Fires de Maig 4d7, 5d7, pd4, pd4, pd5, pd5, i td7 1115
30/08/1971 Sant Fèlix 4d8, td7, 5d7, i 3d8 1660
03/10/1971 Sant Miquel 3d7, 4d7a, pd5, td7c 1405
07/11/1971 Dia Provincia 3d7, 4d7a, pd4, pd5, pd5, td7 1485
30/01/1972 Moja 4d7ac, pd6c, td7, i td7 1530
16/04/1972 Dia del Llibre 3d7, 4d7c, pd5, td7c 1265
14/05/1972 Fires de Maig 3d7c, 4d8, pd5, i pd6, i pd6, td7c 1620
16/07/1972 Montserrat 4d7, 4d7a, td7 1260
15/08/1972 La Bisbal 4d7a, 4d8, pd5, pd5, pd6c, i pd6, td7 2200
29/08/1972 Vigília 3d7, pd5, td7 1105
30/08/1972 Sant Fèlix pd5, pd5, pd5, 4d8c, td7, pd6, i 3d8 1820
31/08/1972 Sant Ramon 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
01/10/1972 Concurs Tarragona pd6c, 4d8, td7, 3d8c 2430
12/10/1972 Homenatge Polo td7 605
05/11/1972 Diada de la Colla 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1450
08/12/1972 Aniversari Casino 4d7, 5d7, pd5, pd5, td7 1510
08/07/1973 Pallejà 4d7, td7 880
04/08/1973 Màrtirs street td7c 525
15/08/1973 La Bisbal 4d8, pd5, td7c, i td7 1370
30/08/1973 Sant Fèlix i 3d8, 4d8, i pd6, td7 1240
31/08/1973 Sant Ramon td7 605
09/09/1973 Paris 🌍 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5s, td6, td6, td7 1485
19/05/1974 Fires de Maig 3d7, 4d8, pd5, td7c 1660
23/06/1974 Piera 3d6, 3d6s, 4d6, 4d7, pd5, td6, td7 882
14/07/1974 Pallejà 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td7c 1300
25/07/1974 Lloret de Mar 4d7a, 5d7, pd5, td7 1615
15/08/1974 La Bisbal 3d7s, i 3d8, 4d8, pd5, td7 1915
29/08/1974 Vigília 3d7, 4d7, td7 1170
30/08/1974 Sant Fèlix pd4, 3d8, 4d8c, td7, pd5 2065
31/08/1974 Sant Ramon 3d7s, 4d7, 5d7, td7c 1685
20/04/1975 Aniversari Bordegassos i 3d7s, i 3d7s, 4d7, pd5, pd5, td7c 1220
08/05/1975 Fires de Maig 3d7, i 4d8, pd5, pd5, td7c 1235
13/07/1975 Pallejà 3d6s, 4d7, pd5, pd5, td7 1091
02/08/1975 Màrtirs street 4d7, pd5, pd5, td7 1300
10/08/1975 Llorenç 4d7, 4d8, pd5, pd5, pd5, td7 1725
24/08/1975 Igualada 3d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5, td7 1485
29/08/1975 Vigília 3d7, 4d7, pd5, td7 1380
30/08/1975 Sant Fèlix 3d8c, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, i pd6, td7 2060
31/08/1975 Sant Ramon 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 1680
07/09/1975 Sant Sadurní - Fires 3d7, 4d7, td7c 1090
14/09/1975 Castelldefels 4d7, pd5, td7 1090
05/10/1975 Sitges 3d7, 5d7, pd5, td7 1525
02/11/1975 Girona 4d7, 5d7, pd4, pd5, td6, td7c 1420
27/05/1976 Fires de Maig 3d7, 5d7c, pd5, pd5, pd5, td7c 1390
24/07/1976 Sant Cugat 3d7, 4d7, 5d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 1725
31/08/1976 Sant Ramon 3d7, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 1725
26/09/1976 Exhibició Tarragona 4d8, pd5s, td7, i td8f 1240
02/10/1976 L'Hospitalet 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1380
12/10/1976 Cal Rubió 3d7, 4d7, pd5, pd5s, td6, i td7 765
17/10/1976 Montserrat 3d7, 4d8, pd5, pd5, pd5s, i td7 1135
02/07/1977 Ribes 3d7, 4d7a, pd5, i td7 880
31/07/1977 Sant Cugat 3d6, 3d6, 3d6, 3d6, 3d7, 4d6, 4d6, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6, td7 1311
13/08/1977 Vilafranca 4d8, i 4d8, pd4, pd5, td7 1450
29/08/1977 Vigília 3d7, 4d7, pd4, pd5, pd5, pd5, i td7 985
30/08/1977 Sant Fèlix 3d7s, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7c, i td7 1835
31/08/1977 Sant Ramon 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1615
25/09/1977 Tarragona i 3d8, i 3d8, pd5, i td7 210
02/10/1977 Santes Creus i 3d7s, pd5, td7 815
04/10/1977 Vilafranca 3d7, 4d7, pd5, td7 1380
12/10/1977 Els Monjos 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6, td7 1174
13/11/1977 Vilafranca 3d7, 3d7s, 4d7, pd5, pd5, td7, i td8f 1570
28/05/1978 Vilafranca 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td7 1700
15/07/1978 Vilafranca 4d7a, 4d8c, pd5, td7 1745
23/07/1978 Els Monjos 3d7, i 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 1170
29/07/1978 Vilafranca 3d7, 4d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 1485
30/07/1978 Sant Cugat 3d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 1305
05/08/1978 Vilafranca 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7a, pd4, pd5, pd5, pd5, td7c 1197
26/08/1978 Vilafranca 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7c 1300
29/08/1978 Vigília 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1380
30/08/1978 Sant Fèlix 3d7s, 4d8, id 4d8, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1915
17/09/1978 Montjuic 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d7s, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 1484
24/09/1978 Sàsser 🌍 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7s, 4d7, id 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6, td7 3299
12/10/1978 Cal Rubió 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd5, pd5, td7 1384
15/10/1978 Montserrat 3d7, 3d7s, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 1570
13/05/1979 Guardiola 3d6s, 3d6s, 3d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td7 1106
27/05/1979 Vilafranca 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5c, pd5, td7 1700
17/06/1979 La Múnia 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, pd5, pd5, pd5, td7 1108
30/06/1979 Vilafranca 3d6s, 3d6s, 4d7, pd5, td7 882
08/07/1979 Esparreguera pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 1015
17/07/1979 Sant Martí Sarroca 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 1380
22/07/1979 Els Monjos 3d7s, i 4d8, pd5, i pd5, td7 1280
28/07/1979 Vilafranca 3d7, 4d7, 4d7, pd5, td7 1445
29/07/1979 Sant Cugat 3d6s, 3d6s, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd5, td6, td7 1086
04/08/1979 Vilafranca 3d7s, 4d7, pd4, pd5, td7 1345
19/08/1979 Igualada 3d7, 4d8c, pd4, pd4, pd4, pd5, td6, td7 1645
29/08/1979 Vigília 3d7, 4d7, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1170
31/08/1979 Sant Ramon 3d7s, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1700
08/09/1979 Sant Sadurní 3d7, 4d7, pd5, td7 1380
16/09/1979 Barcelona 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 4d6, 4d6, 4d7, 4d7, 4d7, 5d6, 5d6, td7 888
30/09/1979 Molins de Rei 3d6s, 3d6s, 3d7, pd5, pd5, td7, i td7 1107
07/10/1979 Vilafranca 3d7s, i 3d8, pd5, pd5, pd5, td7 1490
12/10/1979 Algemesí 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d6a, 4d6a, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1384
13/10/1979 Xàtiva 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6a, 4d6a, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 1111
14/10/1979 Sueca 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6a, 4d6a, pd5, pd5, pd5, td6, td6, td7 1101
18/05/1980 Vilafranca 3d7s, 4d7a, 5d7, pd4, pd4, pd5, pd5, td7c 1620
05/07/1980 Vilafranca 3d7, 4d7, pd5c, pd5, td7 1380
19/07/1980 Vilafranca 3d7, 4d7, pd5, td7c 1300
20/07/1980 Els Monjos 3d7s, 4d8c, pd5, td7 1830
09/08/1980 Vilafranca 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 1380
15/08/1980 La Bisbal 3d6, 3d6, 3d7, i 3d7s, 4d6, 4d6, 4d8c, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 1659
29/08/1980 Vigília 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td7 1380
31/08/1980 Sant Ramon 3d7, 5d7, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, i pd5, td7 1525
21/09/1980 Vilafranca 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 1380
28/09/1980 Concurs Tarragona 3d7s, i 3d7s, 4d8c, 5d7, pd5, td7 2040
25/10/1980 Vilafranca 3d7s, 4d8, pd5, td7, i td7 1915
26/04/1981 Vilanova 3d7s, 5d7, pd4, pd5, pd5, td7c 1620
31/05/1981 Vilafranca 4d7, 4d8c, 5d7, pd5, td7, i td7 1850
28/06/1981 Ribes 4d7, i 4d8, id 4d8, 5d7, pd5, td7 1510
19/07/1981 Els Monjos 4d8c, 5d7, pd5, td7 1785
01/08/1981 Vilafranca 3d7s, 4d8, 5d7, pd5, td7c 2045
09/08/1981 Llorenç 3d6, 3d6, 3d7s, 4d8, 5d5, 5d7, pd5, pd5, td7 1707
23/08/1981 Gelida 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 9d5, 9d5, pd5, td7 1172
31/08/1981 Sant Ramon 4d8c, 5d7, 9d6, 9d6, pd4, pd4, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 2315
08/09/1981 Sant Sadurní 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 1485
27/09/1981 Vilafranca 3d7s, 4d8c, pd5, pd5, td7 1830
18/10/1981 Montserrat 3d7, 4d7a, 9d5, i 9d5, pd5, td7 1275
15/11/1981 Terrassa 3d7s, 4d8, pd5c, pd5c, pd5, td7 1915
21/11/1981 Vilafranca 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 2040
16/05/1982 Vilafranca 3d7, i 4d8, pd5, i pd5, i td7 500
27/06/1982 Ribes 3d7s, 5d7, pd5, td7 1700
18/07/1982 Els Monjos 3d7s, 4d8c, pd5, td7c 1750
25/07/1982 Tarragona i 4d8, 5d7, pd5c, td7 1210
29/08/1982 Vigília 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 1615
14/11/1982 Vilafranca 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7c, id td7 1620
26/06/1983 La Gornal 3d7s, id 4d7a, 5d7, pd5, i td7 1095
30/07/1983 Vilafranca 4d7a, id 5d7, pd5, td7 1195
29/08/1983 Vigília 4d7a, 5d7, pd5, td6, td7 1605
31/08/1983 Sant Ramon 3d7c, 4d7a, 5d7c, pd5, td7 1600
04/09/1983 Andorra 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 1380
07/09/1983 Sant Sadurní 3d7, 4d7a, pd5, td7 1485
02/10/1983 Vilafranca 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
09/10/1983 Olesa de Bonesvalls 4d7, pd5, td6, td6, td7 1280
06/11/1983 Diada Minyons 3d7s, 4d8, pd5, pd5, td7, i td8f 1915
26/11/1983 Vilafranca 4d8c, 5d7, pd4, pd5, td7c 1705
22/01/1984 Vilafranca 4d7a, 5d7, pd5, td7 1615
08/04/1984 Barcelona 3d7, 4d7a, pd5, i td7, i td7 880
06/05/1984 Sant Sadurní 3d7, 4d7a, pd5, td7 1485
13/05/1984 Vilafranca 3d7, 4d7, pd5, td7 1380
20/05/1984 Vilafranca i 3d8, 4d8, 5d7, pd5, td7, i td8f 1870
17/06/1984 Cornellà 3d7, 4d7a, td6, td7 1475
29/06/1984 Vilafranca 3d7, 4d7, 4d7a, td7 1550
01/07/1984 Reus 4d8c, 5d7, pd5, td7 1785
13/07/1984 Vilafranca 3d7, 4d7, 4d7a, td7 1550
22/07/1984 Els Monjos 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
29/07/1984 El Pla 3d7, i 3d7, 4d7a, pd5, td7 1485
04/08/1984 Vilafranca 3d8, 5d7, pd5, pd5, td6, td7 1935
26/08/1984 L'Arboç 3d8, 5d7, pd5, pd5, td7 1935
29/08/1984 Vigília 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td7 1615
31/08/1984 Sant Ramon 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1870
16/09/1984 Igualada 4d7a, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1620
06/10/1984 Sant Sadurní 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 1485
07/10/1984 Ordal 3d7, 4d7a, 4d8, pd5, td7 1910
14/10/1984 Olesa de Bonesvalls 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 1485
21/10/1984 Montserrat 3d8, 4d8, pd5, pd5, td7 2150
08/12/1984 Vilafranca 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7 1830
05/05/1985 Sant Miquel C.França 4d7a, td7 985
12/05/1985 Montblanc 3d7, 3d7s, 4d7, 4d8, pd5, pd5, td7 1705
16/06/1985 La Ràpita 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7c 1790
06/07/1985 Vilafranca 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7c 1750
19/07/1985 Vilafranca 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7c 1750
21/07/1985 Els Monjos 3d8c, 4d8, pd5, pd5, td7 2060
03/08/1985 Vilafranca 3d8, 4d8c, pd5, pd5, td7 2065
11/08/1985 Llorenç 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, td7 2040
25/08/1985 Igualada 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, i td7 1645
29/08/1985 Vigília 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1660
31/08/1985 Sant Ramon 4d7a, 4d8, pd5c, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7, id td7 1830
08/09/1985 Sant Sadurní 4d8c, 5d7, pd5, pd5, td7 1785
06/10/1985 Vilafranca 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 1870
25/05/1986 Fires de Maig 4d6a, id 4d8, 5d7, pd5, td7 1236
13/06/1986 Cal Figarot 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7c 1790
15/06/1986 Banyuls 3d7c, 3d7, 3d7, i 3d7, 4d7, 5d7, pd5, pd5, td7c 1445
29/06/1986 Ribes 3d7s, 4d6a, 5d7, pd5, td6, td7 1491
13/07/1986 Banyeres del Penedès 3d7s, 4d8, pd5, pd5, td7 1915
18/07/1986 Les Clotes 3d7, 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 1870
20/07/1986 Els Monjos 3d7s, 4d8, pd5, pd5, td7 1915
27/07/1986 Mataró 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
10/08/1986 Llorenç 4d7a, i 4d8, id 4d8, id 4d8, 5d7, pd5, td7 1615
29/08/1986 Vigília 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1870
31/08/1986 Sant Ramon 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1870
07/09/1986 Camarasa 3d7, 4d7a, pd5, td6, td7 1475
08/09/1986 Sant Sadurní 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 1870
11/09/1986 Menàrguens 3d7, 4d7a, pd5, td7 1485
21/09/1986 Aniversari Casal i 3d8, 5d7, pd5, td7 1235
24/09/1986 La Mercè 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 1870
05/10/1986 Sarrià 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 1870
05/04/1987 Sant Julià 3d7, 4d7, 5d7, td7 1590
26/04/1987 Aniversari Bordegassos 4d8, 5d7, td7 1660
10/05/1987 Guardiola 4d7a, 4d8, 5d7, td7 2040
07/06/1987 Montblanc 3d8, 4d8, td7 1940
14/06/1987 Aniversari El Coro 4d7a, 4d8, 5d7, td7 2040
04/07/1987 Sant Julià 4d7a, id 4d8, id 4d8, 5d7, td7 1405
17/07/1987 Les Clotes id 4d8, 5d7, td7 1025
19/07/1987 Els Monjos 3d8, 5d8c, td7 2185
01/08/1987 Màrtirs street i 3d8, i 3d9f, 4d8, td7 1240
08/08/1987 Festa del Turisme 3d8, 4d8, td7 1940
23/08/1987 L'Arboç 3d8c, 4d8, td7 1850
29/08/1987 Vigília 4d8, 5d7, td7 1660
31/08/1987 Sant Ramon 3d9fc, td7, 4d8, pd5 2785
11/09/1987 Olesa de Bonesvalls Barri Hospital 3d7, 5d7, td7 1315
12/09/1987 Cal Rubió 4d8, 5d7, td7 1660
14/09/1987 Ski Tukuche 3d7, td7 895
19/09/1987 Sant Sadurní - Fil·loxera 4d7a, td7 985
14/11/1987 Penya blanc i blava 3d7, 4d7, td7c 1090
15/11/1987 Diada Castellers de Sitges 4d7, 4d8c, 5d7, td7 1850
24/04/1988 Plaça de la verema 4d7a, 4d8, 5d7, td7 2040
02/07/1988 Sant Julià 3d7, 4d7a, 5d7, td7 1695
09/07/1988 Molí d'en Rovira 3d7, 4d7a, 5d7, td7 1695
16/07/1988 Les Clotes 5d7, td7 1025
17/07/1988 Olesa de Bonesvalls Festa Major 4d8, 5d7, td7 1660
06/08/1988 Màrtirs street 3d8, 4d8, td7 1940
13/08/1988 Festa del Turisme 3d8c, id 3d8, 4d8, td7 1850
14/08/1988 Bellvei 4d8, 5d7, td7 1660
21/08/1988 Igualada id 3d8, 4d8c, 5d7, td7 1575
29/08/1988 Vigília 4d8, 5d7, td7 1660
31/08/1988 Sant Ramon 4d8, id 4d8, 5d7, td7 1660
08/09/1988 Sant Sadurní - Fires 4d8, 5d7, td7 1660
24/09/1988 La Mercè 3d8, id 3d8, 4d8, td7 1940
16/10/1988 Les Masuques 3d7, 4d7a, td7 1275
06/11/1988 Terrassa 3d8, 4d8, td7 1940
03/12/1988 Pisa 🌍 4d7, td7 880
05/12/1988 Roma 🌍 td7 605
11/12/1988 Diada de la Colla "bis" 3d7s, 9d7, id 9d7, td7 1645
15/01/1989 Sant Raimon 3d7, 5d7, td7, td7 1920
23/04/1989 Aniversari Bordegassos 4d8, 5d7, td7 1660
14/05/1989 Montblanc 3d7, i 3d8, 4d8, td7 1530
21/05/1989 Fires de Maig 3d7s, 4d8, td7 1705
28/05/1989 Covides 3d7, 5d7, td7 1315
04/06/1989 Dia de l'afició 3d7, 4d7a, 4d7a, 5d7, td7 1695
17/06/1989 Dit i Fet 3d7, td7 895
23/06/1989 Tívoli 3d7, 4d7, td7 1170
01/07/1989 Sant Julià 3d7, 5d7, td7 1315
02/07/1989 Terrassa - FM 3d8c, 4d8, td7 1850
08/07/1989 Molí d'en Rovira 3d7, 4d7, td7 1170
14/07/1989 Les Clotes 3d7, 5d7, td7 1315
15/07/1989 Sant Martí Sarroca 3d7, 4d7, td7 1170
23/07/1989 Els Monjos 3d8, 4d8, 4d8, td7 2575
30/07/1989 L'Alforja 4d8, 5d7, td6, td7 1860
30/07/1989 L'Espluga de Francolí 3d7, 4d7a, i td7 670
05/08/1989 Màrtirs street 3d8c, i 4d8, td7, i td8f 1215
12/08/1989 Festa del Turisme 3d8, 4d8, td7, td7 2545
13/08/1989 Bellvei 4d8, 5d7, td7 1660
20/08/1989 Igualada 3d8, 4d8, td7 1940
27/08/1989 L'Arboç 3d8, 4d8, td7 1940
29/08/1989 Vigília 4d8, 5d7, td7 1660
08/09/1989 Sant Sadurní - Fires 4d7a, 5d7, td7 1405
15/10/1989 Montserrat 4d8, 5d7, td7 1660
01/11/1989 Tots Sants i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5 1515
15/01/1990 Sant Raimon 3d7, 4d7ac, 5d7, td7 1660
06/05/1990 Centenari de Sant Ramon 4d8c, 5d7, td7 1575
10/06/1990 Olot 3d7, 4d7, td6, td7 1370
15/06/1990 Poble Nou 3d7, 4d7, td7c 1090
30/06/1990 Sant Julià 4d7a, 5d7, id 5d7, td7 1405
14/07/1990 Antzuola 🌍 3d7, 4d7a, i 4d8, td7 1275
22/07/1990 Els Monjos 4d7a, 4d8c, 5d7, td7 1955
28/07/1990 Màrtirs street 3d8, 4d8, td7 1940
19/08/1990 Bellvei 4d7a, 5d7, td7 1405
29/08/1990 Vigília 4d7a, i 4d8, 5d7, td7 1405
08/09/1990 Sant Sadurní - Fires 3d7, 5d7, td7 1315
11/09/1990 Santa Fe 3d7, 4d7, td7 1170
23/09/1990 Igualada 4d8, 5d7, td7 1660
24/09/1990 La Mercè 3d8, 4d8, td7 1940
25/11/1990 Covides 3d7s, id 4d8, id 4d8, 5d7, td7 1490
15/01/1991 Sant Raimon 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
07/04/1991 Les Gunyoles 3d7, 4d7, pd5, td7 1380
28/04/1991 Piera Festa Sant Crist 3d7, 5d7, pd5, i td7, i td7 920
05/05/1991 Claveriana 4d7a, 5d7, pd5, td7 1615
12/05/1991 Lleida Festa Major de Maig 3d8c, 4d8, pd5, td7 2060
19/05/1991 Fires de Maig 3d8, i 4d8, 5d7, pd5, td7 1935
22/06/1991 Poble Nou 4d7a, 5d7, td7 1405
30/06/1991 Terrassa Festa Major 4d8c, 5d7, pd5, pd5, td7, i td8f 1785
06/07/1991 Sant Julià 3d7, 5d7, pd5, td7 1525
13/07/1991 Molí d'en Rovira 3d7, 4d7, td7 1170
14/07/1991 Banyeres 4d8c, 5d7, pd5, td7 1785
27/07/1991 Mataró 3d8, 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 2150
09/08/1991 Cal Figarot - exhibició 3d8, 4d8c, pd5, td7 2065
29/08/1991 Vigília 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 1870
22/04/1992 Exposició Universal 1992 🌍 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 1695
14/06/1992 Castelldefels i 4d8, 5d7, pd5, td7 1235
27/06/1992 Poble Nou 3d7, 4d7, td7 1170
06/07/1992 Sant Julià 3d7, 5d7, td7 1315
21/07/1992 Els Monjos 3d8c, 5d7, pd5, td7 1845
26/07/1992 Sant Jaume 3d8c, 4d8, id 4d8, td7 1850
02/08/1992 Olimpiada cultural 3d7, 5d7, pd5c, td7 1500
15/08/1992 La Bisbal i 3d8, 4d8c, 5d7, id 5d7, pd5, pd5, td7 1785
23/08/1992 L'Arboç 4d8c, 5d7, pd5, pd5, td7, id td7 1785
29/08/1992 Vigília 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 1870
08/09/1992 Sant Sadurní - Fires 3d7, 4d7a, pd5, td7 1485
20/09/1992 Vallirana 3d7, 4d7a, 5d7, td7c 1615
24/09/1992 La Mercè 3d8, 4d8, pd5, pd5, td7 2150
28/09/1992 Reus - Misericòrdia 4d8c, 5d7, pd5, td7 1785
18/10/1992 Montserrat 3d8, 4d8, pd5, td7 2150
01/11/1992 Tots Sants 3d9f, 4d9f, pd5, pd5, td7, i td9fm 3805
08/11/1992 Altafulla -Sant Martí 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
17/01/1993 Sant Raimon 4d8, td7, 5d7, pd5, pd5 1870
17/05/1993 Fires de Maig 4d8, td7, 5d7, pd5, pd5, pd5 1870
19/06/1993 Poble Nou 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
18/07/1993 Els Monjos 3d8, 4d8, i 4d9f, pd5, i pd5, td7 2150
25/07/1993 Sant Jaume 3d8, 4d8, pd5, pd5, td7 2150
15/08/1993 La Bisbal 3d8, 4d8, pd5, pd5, pd5, td7, id td8f 2150
29/08/1993 Vigília 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 1870
17/09/1993 París Exhibició Trocadero 🌍 3d7, pd5, td7 1105
12/10/1993 Festa Verema 3d7, 4d7, 4d7a, i 4d7a, 5d7, td7 1695
23/10/1993 Torrelles - Fires 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 1695
05/11/1993 Rotary id 4d7a, 5d7, pd5, td7 1235
14/11/1993 Diada Xics 3d8, 4d8, id 4d8, pd5, td7 2150
17/01/1994 Sant Raimon 4d8c, id 4d8, 5d7, pd5, td7 1785
24/04/1994 Aniversari Bordegassos 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
15/05/1994 Fires de Maig 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
05/06/1994 Cornellà 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 1870
18/06/1994 Alcover 4d8, 5d7, pd5, id td7, id td7 1265
02/07/1994 Sant Julià id 4d8, id 4d8, 5d7, pd5c, pd5, td7 1420
09/07/1994 Aniversari Castellers de Barcelona 3d8c, id 3d8, 4d8, pd5, pd5, td7 2060
16/07/1994 Sant Martí Sarroca 3d7, 4d7, pd5, td6, td7 1370
24/07/1994 Sant Jaume 3d8c, 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 2060
15/08/1994 La Bisbal 3d8c, id 3d8, 4d9f, pd5, pd5, pd5, td7 2885
30/08/1994 Sant Fèlix i 3d9f, i 3d9f, 4d8, i 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, i td7 845
31/08/1994 Sant Ramon i 4d8a, id 4d8a, 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 2275
10/09/1994 Sorteig verema 3d8c, pd5, td7 1425
24/09/1994 La Mercè 4d9fc, 5d7, pd5, pd5, td7 2505
12/10/1994 Festa Verema 4d7a, id 4d8, pd5, td6, td7 1395
23/04/1995 Aniversari Bordegassos 4d8, td7, 5d7, pd6c, i pd5 2240
09/07/1995 Esparreguera pd4, 5d7, 4d8, td7, 4d7, pd4, pd4, pd5 1870
23/07/1995 Els Monjos id 4d8, 4d8, td7, 5d7, pd5 1870
30/07/1995 L'Alforja td7, 3d8, 4d8, pd5 2150
12/10/1995 Cal Rubió 4d8, 5d7, td7, pd6 2325
29/10/1995 Sitges 4d8ac, i 3d8, td7, 5d7, pd6 2655
15/01/1996 Sant Raimon pd5, 4d7a, 5d7, td7, pd5, pd5 1615
31/03/1996 Lleida pd5, 4d8, 5d7, td7, pd6 2325
20/04/1996 L'Hospitalet 4d8, 5d7, td7, pd5, pd5 1870
22/04/1996 Copenhaguen 🌍 4d8, pd5, pd5, pd6, td7 1905
12/05/1996 Sants - Aniversari 4d8, 3d8, td7, pd6 2605
26/05/1996 Montcada i Reixac 3d8, 4d8, td7, pd5, pd5 2150
06/07/1996 Sant Julià 4d8, 3d8, td7, pd6 2605
20/07/1996 Sant Martí Sarroca 3d8, 4d8, td7, pd6 2605
11/09/1996 Diada Nacional pd5, 4d8ac, td7, 3d8, pd5 2480
12/10/1996 Cal Rubió 4d8, td7, 3d8, pd5, pd5 2150
03/05/1997 Salomó 3d8, 4d8, td7, pd6 2605
24/05/1997 Vic - Inauguració UV 4d8, 3d8, td7, pd5, pd5 2150
08/06/1997 Sagrada Família 4d8, 3d8, td7, pd6 2605
14/06/1997 El Serrallo pd5, 4d8, 3d8, td7, pd7f 2900
29/06/1997 Sant Pere de Molanta 4d8, td7, 5d7, 4d7, pd5, pd5 1870
05/07/1997 Sant Julià 4d8, 5d7, td7, pd5, pd5, pd6c 2240
21/09/1997 Esplugues 5d7, 4d8, td7, pd6 2325
11/10/1997 Port Aventura 3d7, 4d7a, td7, pd5c, pd5 1485
12/10/1997 Festa Verema id 4d8, 5d7, 4d7, 3d7, td7, 4d7, pd5, pd5, pd5 1525
15/01/1998 Sant Raimon 4d7a, 5d7, td7, pd5, pd5 1615
27/06/1998 Perpinyà pd5, i 4d8a, 3d8, td7, id pd6 1515
28/06/1998 Sant Pere de Molanta 5d7, i td7, 4d7a, 3d7, pd5, pd5 1300
17/01/1999 Sant Raimon td7c, 5d7, 4d7a, pd5, pd5 1535
16/05/1999 Fires de Maig 4d8a, 3d8, td7, pd7f 3325
30/05/1999 Sant Boi i 4d8a, id td7, td7, 3d8, 4d8ac, pd5, pd5 2480
27/06/1999 Port Aventura td7, 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd5 1380
03/07/1999 Sant Julià 4d8, id td8f, td7, 5d7, pd5, pd5 1870
29/08/1999 Cercavila Vigília 3d7, 4d7, td7 1170
12/09/1999 La Jonquera pd4, 5d7, 4d7a, td7, pd7f 2365
12/10/1999 Festa Verema td7, 3d8, 4d8, pd6 2605
12/10/1999 Cal Rubió td7, 3d8, id 4d8, 4d8, pd6 2605
16/01/2000 Sant Raimon 5d7, 4d7a, td7, pd5 1615
07/05/2000 Cerdanyola 4d8, td7, 3d8, pd5 2150
27/05/2000 Algemesí 4d8, id 3d8, td7, 3d8, pd6 2605
17/06/2000 Tívoli 3d8, td7, 4d8, pd5, pd5 2150
01/07/2000 Sant Julià td7, 4d8, 3d8, pd6 2605
02/07/2000 Sant Pere de Molanta td7, 3d8, 4d8, pd5, pd5, pd6 2605
16/09/2000 Tiana 5d7, td7, 4d7, pd6 1965
15/10/2000 Montserrat 5d7, 4d8, td7, pd7f 2620
11/11/2000 Caldes de Malavella 3d7, 3d6s, td7, pd5, pd5 1106
01/04/2001 Betxí 3d7, 5d7, td7, pd5 1525
07/04/2001 La Bisbal - Placa P/8fm pd5, td7 815
06/05/2001 Figueres pd4, td7, 4d8, 5d7, pd6 2325
16/06/2001 Tívoli 4d8, 3d8, td7, 5d7, pd5, pd5 2150
01/07/2001 Sant Pere de Molanta 3d8, 4d8, 4d7a, td7, pd6 2605
07/07/2001 Sant Julià 4d8, 3d8, 4d7, td7, pd4, pd4, pd5 2425
25/08/2001 Sant Joan Samora td7, 3d7, 5d7, 4d7a, pd5, pd5 1615
27/04/2002 Agermanament Bühl 4d8, 5d7, td7, pd5, pd5 1870
09/06/2002 Baó 🌍 4d7a, id 4d8, 4d8, td7, i pd6, pd5 1830
15/06/2002 Onda 4d7a, 3d7, td7, pd5 1485
06/07/2002 Sant Julià 3d8, td7, 4d8, pd6 2605
12/10/2002 Cal Rubió 5d7, 4d8, td7, pd6 2325
05/04/2003 Cabrera de Mar td7, id 4d8, 5d7 1025
03/05/2003 Caves Codorniu 3d7, 4d7a, 5d7, td7, pd5, pd5 1615
27/06/2003 Dunkerke I 🌍 4d8, td7, 5d7, pd5, pd5 1870
28/06/2003 Dunkerke II matí 🌍 4d8, 5d7, td7, pd4, pd4, pd5 1870
05/07/2003 Sant Julià td7, 3d8, 4d8, pd5, pd5 2150
25/10/2003 La Múnia td7, 4d7, 4d7a, pd6 1925
25/04/2004 Dia del Graller 3d8, td7, 4d8, pd6 2605
02/05/2004 Vilassar pd4, 3d8, 4d8a, td7, pd7f 3325
12/10/2004 Cal Rubió 5d7, td7, 4d7a, pd5, pd5 1615
24/04/2005 Dia del Graller 3d8, td7, 4d8, 4d7a, pd6 2605
25/04/2005 Tecnifira 3d7, 4d7a, td7, pd5 1485
29/08/2005 Cercavila Vigília 4d8a, td7 1665
08/10/2005 Donostia 🌍 pd4, 3d8, td7, id 4d8, 4d8, pd4, pd4, pd5 2150
09/10/2005 Elorrio 🌍 pd4, 5d7, 4d7a, 3d7, td7, pd4, pd4, pd5, pd5 1615
11/06/2006 Ripollet pd4, 3d8, td7, id 4d8, 4d8, pd7f 2900
15/10/2006 Montserrat td7, 3d8, 4d8, pd4, pd4, pd5 2150
13/05/2007 Sants - Aniversari pd4, 3d8, td7, 4d8, pd6 2605
15/01/2008 Palacio moneda 🌍 td7, pd5, pd5 815
16/01/2008 Bodegues Torres 🌍 td7, 3d7, 5d7, pd5, pd4 1525
17/01/2008 Colina 🌍 4d7, 3d7, td7, pd4, pd4, pd5 1380
17/01/2008 Valparaiso 🌍 4d8, td7, 5d7, pd5, pd4, pd4, pd5 1870
18/01/2008 Peñalolén Xile 🌍 pd5, td7, 5d7, pd4, pd4, pd5 1235
19/04/2008 La Bisbal - Placa 3/8a td7, 5d7a, 4d7a, pd4 1435
20/04/2008 Dia del Graller 3d8c, 5d7, td7, 4d8, pd6 2515
10/05/2008 Lleida 4d8, td7, 5d7a, pd6, pd4 2355
02/07/2008 TNC 5d7, 3d8, 4d8, td7, 4d7a, pd6, pd4 2605
08/08/2008 Cal Figarot 4d8a, 3d8c, td7, pd7f 3235
29/08/2008 Cercavila Vigília pd7f, td7, td8fc 1760
10/09/2008 Diada Nacional td7, 4d8, 5d7, td8f, pd5 2580
19/10/2008 Montserrat 5d7, 4d8, td7, pd4, pd4, pd5 1870
09/11/2008 Aniversari Minyons de l'Arboç td7, 4d8, 5d7, pd4, pd4, pd5 1870
19/04/2009 El Vall del Castell pd5, 4d7a, td7c, 5d7, td7, 3d7a, pd4 1615
26/04/2009 Dia del Graller 4d7a, td7, 4d8, 3d7a, 5d7, pd4 1660
09/05/2009 Algemesí pd4, 5d7a, 4d8, td7, 4d7a, pd4 1690
30/05/2009 Manacor pd4, 4d8, 3d8, td7, pd4, pd5 2150
10/09/2009 Sant Boi pd4, 5d7, 4d8, td7, pd6 2325
18/04/2010 Cal Figarot 4d7a, 4d8, td7, 3d8, 5d7a, pd5, pd4 2150
03/07/2010 Vijazz 3d8, id 4d8, 4d8, td7, 5d7, pd5, pd5 2150
04/09/2010 Lió 2 🌍 4d7a, i td7, 3d7, 4d7, pd4 946
03/12/2010 Valparaíso 🌍 td7, pd5 815
04/12/2010 Lo Prado 🌍 td7, pd5 815
05/12/2010 Valparaíso 🌍 td7, pd5 815
06/12/2010 La Serena 🌍 td7, pd5 815
18/06/2011 Tilburg I 🌍 4d7a, 4d8, td7, 3d8, pd5, pd5, pd5 2150
18/06/2011 Tilburg II 🌍 4d7a, 4d8, td7, 3d8, pd5, pd5, pd5 2150
19/06/2011 Tilburg III 🌍 i 4d7a, 4d7a, td7, 4d8 1620
19/06/2011 Tilburg IV 🌍 4d7a, 4d8, pd4, td7, 3d8, pd5 2150
08/09/2011 Es Mercadal 4d8, td7, 3d8, 5d7, pd4, pd4, pd5 2150
09/09/2011 Maó Port 3d8, 4d8, td7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 2150
10/09/2011 Ciutadella 5d7, 3d8, 4d8, td7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 2150
15/04/2012 Tibidabo td7, 7d7, 4d8, pd4, pd4, pd5 1850
20/06/2012 NYC - Rooftop 230/5th - 1 🌍 td7, 4d8, 4d7a 1620
20/06/2012 NYC - Rooftop 230/5th - 2 🌍 td7, 4d8, 5d7, 4d7a, 3d7s, pd4, pd4, pd5 1915
21/06/2012 NYC - Battery Park 🌍 td7, 3d7, 5d7, 4d7a, pd4 1406
21/06/2012 NYC - Central Park 🌍 4d7a, td7, 5d7, 3d7, pd4, pd4, pd5 1615
22/06/2012 NYC - Brooklyn 🌍 td7, 4d8, 3d8, pd6, pd4 2605
24/06/2012 NYC - Fox 🌍 4d7a, td7, 3d7, 5d7, 4d8 1660
14/10/2012 L'Ametlla de Mar td7, 4d8, 5d7, 4d7a, pd4 1661
11/11/2012 Diada Bordegassos 4d8, 3d8, td7, pd4, pd4, pd5 2150
14/04/2013 Zoo Barcelona 3d7, 4d7a, 5d7, td7, 7d7, pd4 1426
19/04/2013 London - Potters Field park 🌍 3d7, 4d7a, 5d7, td7, pd4, pd4, pd5 1615
19/04/2013 London - Broadgate Circle 🌍 3d7, 3d7, 4d7a, 5d7, td7, 4d7, pd4 1406
20/04/2013 London - Clapham Common 🌍 3d7, 4d7a, 5d7, td7, 4d8, 3d8, pd4, pd4, pd5 2150
01/06/2013 Salisbury 2 🌍 3d7, 4d7, td7, 5d6, 3d7a, pd4 1256
02/06/2013 Salisbury 4 🌍 3d7, 4d7, 5d6, td7, 3d7a, pd4 1256
11/09/2013 Arc de Berà pd4, 9d7, td7, 4d7, 3d7a 1541
07/06/2014 Lieja 🌍 6d7, 6d7, 3d7, 4d7a, td7, 4d7, 5d7, pd4 1027
09/09/2014 Maó Port 4d7a, td7, 3d8, pd5 1895
17/07/2015 Mas Tinell 3d8, 4d8, td7 1940
04/11/2015 Shanghai - Universitat Jiaotong 🌍 4d7a, 4d8, td7, 3d7, pd5 1830
05/11/2015 Hangzhou - Escola Greentown 🌍 4d7a, 4d8, 3d8, td7, pd4 1941
03/04/2016 Santboiana pd4, td7 606
19/03/2017 Local Moixiganguers pd4, 3d8, 4d8, td7, pd5 2150
06/05/2017 Rotterdam 1 🌍 3d7a, 4d8, td7, 3d8, 3d7s, pd5 2150
06/05/2017 Rotterdam 2 🌍 5d7, 4d8, 3d8, td7, 3d7s, pd5 2150
07/05/2017 Rotterdam 3 🌍 3d7a, 4d8, td7, 3d8, 3d7s, pd5 2150
29/08/2017 Cercavila Vigília 5d7, pd5, td7 1235
08/09/2017 Mas Tinell td7, 5d7, 4d7a, pd5 1615
11/09/2017 BCN Manifestació ANC 3d7, 4d8, td7, 5d7, td8f, pd5 2185
14/10/2017 Montserrat 3d7, 5d7, id 4d8, 4d8, 4d7a, td7, pd5, pd4 1870
25/03/2018 Cal Figarot pd5, 9d7, 3d8, td7, 4d8, 3d7s, pd4, pd5 2150
15/04/2018 Manifestació BCN 5d7, 3d8, td7, 4d8, 3d7s, pd5, pd4 1940
14/07/2018 Errenteria pd5, pd5, 5d7, td7, 4d7a, 4d8, 3d8, pd4 2150
15/07/2018 Elizondo 🌍 pd4, 4d7a, 5d7, td7, 3d7a, pd5, pd5, pd4 1615
20/10/2018 Montserrat pd5, 4d7, 3d7a, td7, 3d7, 4d6a 1465
07/04/2019 Castellet pd5, 5d7, td7, 3d7a, 4d8, 4d7a, pd4 1870
28/04/2019 Martorell 3d8, id 4d8, 4d8, id td7, td7, pd5, pd4 2150
05/05/2019 Dia del Graller 4d7a, 3d8, td7, 4d8, 10d7, pd6, pd4 2605
12/05/2019 Circuit de Catalunya 5d7, 7d7, td7, 3d7a, 4d7a 1425
19/05/2019 Fires de Maig pd5, 3d9f, id 4d9f, id 4d9f, 4d8, id td7, pd5, pd5 2375
09/06/2019 L'Hospitalet pd4, pd5, 4d8, 3d9f, td7, pd6, pd4 3436
21/06/2019 Cal Figarot 4d8, 3d8, td7, 5d7, 4d7a, pd6 2605
08/10/2019 Berkeley 🌍 3d7, 5d7, td7, 4d7a, 10d7, pd5, pd4 1906
08/10/2019 Civic Center 🌍 4d7a, 10d7, td7, pd5 1196
09/10/2019 Marimar Estate 🌍 3d7, td7, 4d8, pd5 1740
09/10/2019 Baker beach 🌍 5d7, td7, 4d7a, pd5, pd4 1615
10/10/2019 Stanford 🌍 3d7, td7, 4d8, 10d7, 4d7a, pd5c, pd5 1451
11/10/2019 Crissy Field td7, 4d7a, 4d7a, pd5 1575
12/10/2019 San Francisco Catalan Week 3d7, td7, 4d8, 10d7, 4d7a, pd5, pd4 2121
09/10/2021 La Granada 5d7, td7, 4d7a, 4d8, 2pd5, 6pd4 2466
17/10/2021 Igualada pd4, 4d8, td7, 3d8, id pd6, 2pd5, i 5pd4 2365
24/10/2021 Sant Cugat del Vallès 2pd4, 4d8, 3d8, td7, pd6c, 5pd4 2520
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
td7 437 35 37 9
Totals 437 35 37 9

Descarregats

43784.4%

Intents

377.1%

Carregats

356.8%

Intents desmuntats

91.7%