Cercador2019-01-21T00:41:11+01:00

Actuacions

Diades amb el 5d9f entre 01/01/1948 i 17/10/2021

13
Descarregats
7
Carregats
4
Intents
3
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
30/08/1997 Sant Fèlix 5d9fc, td9fm, 4d9fa, pd5 6885
01/11/1997 Tots Sants 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5 6435
04/10/1998 Concurs Tarragona td9fm, i 4d9fa, 4d9fa, pd8fmc, 5d9fc, pd5 8600
30/08/2000 Sant Fèlix pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm 8920
22/07/2001 Mataró pd4, 3d9f, 5d9fc, 4d9f, pd8fmc 7005
30/08/2001 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm 9550
21/07/2002 Mataró pd4, 3d9f, i 5d9f, 4d8a, id 4d9f, td8f, pd7f 4470
31/08/2002 Sant Ramon 5d9f, td9fm, pd8fm, pd5, pd5 6720
06/10/2002 Concurs Tarragona 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, i 4d9, pd5 7860
06/07/2003 Terrassa - FM pd4, 3d9f, 5d9fc, td9fm, pd5, pd5 5940
15/08/2003 La Bisbal pd5, td9fmc, i 5d9f, id 4d9f, 4d9f, pd6 3960
30/08/2004 Sant Fèlix pd5, 4d9fac, td8c, 5d9fc, pd7f 8065
30/08/2006 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, pd8fm 9860
01/10/2006 Concurs Tarragona 4d9fa, 5d9f, i 3d10fm, td8c, pd5 7850
01/11/2006 Tots Sants 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm 9195
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
30/08/2010 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i 3d10fm, td9fmc, pd8fm 8920
03/10/2010 Concurs Tarragona 4d9fa, pd8fmc, 5d9f, i td8, pd5 6800
24/07/2011 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 6060
30/08/2011 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
22/10/2011 Sitges pd4, 3d9f, 5d9fc, td8f, pd7f 5500
01/11/2011 Tots Sants pd4, i 3d10fm, 3d10fmc, td9fc, 5d9f, pd6c 8670
30/08/2012 Sant Fèlix 4d9fa, 3d9fa, td8, pd8fm 10540
30/08/2013 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fm, 4d9, pd8fm, pd4 11285
01/11/2013 Tots Sants 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9475
30/08/2014 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm 8920
01/11/2014 Tots Sants pd4, 5d9f, id 3d10fm, 3d10fmc, 4d9c, pd6, pd4 8520
22/07/2018 Mataró 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
28/07/2018 Vilanova - FM pd4, td9fm, 3d10fm, 5d9f, pd8fm, pd4 10125
15/08/2018 La Bisbal pd5, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fmc 7235
07/10/2018 Concurs Tarragona 3d10fm, td8c, i 4d10fm, td9fm, pd4, pd4 8280
01/11/2018 Tots Sants pd4, pd5, 3d10fm, i td8, td9fm, 4d9f, i 5d9f, pd6, pd4 7640
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
5d9f 13 7 4 3
Totals 13 7 4 3

Descarregats

1348.1%

Carregats

725.9%

Intents

414.8%

Intents desmuntats

311.1%