Cercador2019-01-21T00:41:11+01:00

Actuacions

Diades amb el 4d9fa entre 01/01/1948 i 28/10/2021

33
Descarregats
7
Carregats
9
Intents
5
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
01/11/1995 Tots Sants 4d9fac, id td9fm, i td9fm, id 3d8, pd8fmc, pd5 4175
01/11/1996 Tots Sants 3d9f, td9fm, 4d9fa, pd5, pd5 6325
30/08/1997 Sant Fèlix 5d9fc, td9fm, 4d9fa, pd5 6885
01/11/1997 Tots Sants 5d9f, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, id pd8fm, pd8fmc, pd5 6435
30/08/1998 Sant Fèlix pd4, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd7f 7075
04/10/1998 Concurs Tarragona td9fm, i 4d9fa, 4d9fa, pd8fmc, 5d9fc, pd5 8600
30/08/1999 Sant Fèlix pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 5850
26/09/1999 Sant Miquel pd5, 3d9f, i td9fm, td8f, 4d9fa, pd8fm 7135
01/11/1999 Tots Sants i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm 4975
30/08/2000 Sant Fèlix pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm 8920
08/10/2000 Concurs Tarragona 4d9fa, i 3d10fm, i 3d10fm, td8c, i 4d9, pd5 5450
01/11/2000 Tots Sants i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, pd5, pd5 6795
12/11/2000 Altafulla -Sant Martí 3d9f, i 4d9fa, i 4d8a, td8f, 4d8, pd7f 4045
15/08/2001 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, id 4d9fa, i 4d9fa, 4d9f, pd8fm 7310
30/08/2001 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, id 5d9f, 5d9fc, i pd8fm, pd8fm 9550
30/08/2002 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
06/10/2002 Concurs Tarragona 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, i 4d9, pd5 7860
30/08/2003 Sant Fèlix pd4, 3d10fmc, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, 4d9fac, i pd8fm, pd5, pd5 7345
01/11/2003 Tots Sants pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm 4890
30/08/2004 Sant Fèlix pd5, 4d9fac, td8c, 5d9fc, pd7f 8065
31/08/2004 Sant Ramon 4d9fa, td9fm, pd8fm 6795
03/10/2004 Concurs Tarragona 4d9fa, pd8fm, td8c, i 3d10fm 7450
30/08/2005 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fc, 3d10fmc, pd8fmc 10090
30/08/2006 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, pd8fm 9860
01/10/2006 Concurs Tarragona 4d9fa, 5d9f, i 3d10fm, td8c, pd5 7850
01/11/2006 Tots Sants 4d9fa, 5d9f, td9fm, pd8fm 9195
30/08/2007 Sant Fèlix pd4, 4d9fac, id 3d10fm, i 3d10fm, td9fm, pd8fm 6570
28/10/2007 Sitges pd4, 4d9fa, td9fm, id 3d9f, 3d9f, pd7f 7075
20/07/2008 Mataró pd4, id 4d9fa, 3d9fc, 4d8a, i td9fm, td8f, pd7f, pd4 4275
30/08/2008 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 8325
05/10/2008 Concurs Tarragona 4d9fa, pd8fm, td8c, 4d9c, pd5 10130
30/08/2009 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d9fa, 4d9f, i pd7f, pd5 6255
01/11/2009 Tots Sants pd4, i 3d10fm, td9fm, 4d9fac, 3d9f, pd8fmc 7815
30/08/2010 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i 3d10fm, td9fmc, pd8fm 8920
03/10/2010 Concurs Tarragona 4d9fa, pd8fmc, 5d9f, i td8, pd5 6800
01/11/2010 Tots Sants pd4, 4d9fa, td8, 3d9fa, pd8fm, pd4 10540
30/08/2011 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
31/08/2011 Sant Ramon 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm 9515
01/11/2011 Tots Sants pd4, i 3d10fm, 3d10fmc, td9fc, 5d9f, pd6c 8670
30/08/2012 Sant Fèlix 4d9fa, 3d9fa, td8, pd8fm 10540
07/10/2012 Concurs Tarragona 4d9fac, 3d9fac, td8, 4d9, pd4, pd5 9020
30/08/2013 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fm, 4d9, pd8fm, pd4 11285
30/08/2014 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm 8920
14/09/2014 Santa Tecla 9d8, 4d9fa, 3d9fa, pd8fm, pd5 9155
05/10/2014 Concurs Tarragona 4d9fa, 3d9fa, td8c, 3d10fmc, pd4 8096
18/10/2015 Sants - Diada pd4, 3d9f, i 4d9fa, 4d9f, td8f, pd5 4120
22/10/2016 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4, pd4 6060
23/07/2017 Mataró 4d9fa, td9fm, i 3d8s, 3d8s, pd7fc, pd4 7430
29/07/2017 Vilanova - FM td9fm, 3d10fmc, 4d9fa, id pd8fm, pd5 7570
15/08/2017 La Bisbal pd5, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, 4d9fac, pd6 6485
27/08/2017 L'Arboç pd4, td9fm, 3d10fm, i 4d9fa, 4d9f, pd7f, pd4 7935
30/08/2017 Sant Fèlix pd4, 3d10fm, td8, i 4d10fm, 3d9fa, pd8fm 11470
28/07/2018 Vilanova - FM pd4, td9fm, 3d10fm, 5d9f, pd8fm, pd4 10125
03/08/2019 Vilanova td9fm, 3d10fmc, 4d9f, pd7f, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4 7305
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
4d9fa 33 7 9 5
Totals 33 7 9 5

Descarregats

3361.1%

Intents

916.7%

Carregats

713%

Intents desmuntats

59.3%