Cercador2019-01-21T00:41:11+01:00

Actuacions

Diades amb el 4d9f entre 01/01/1948 i 23/10/2021

259
Descarregats
19
Carregats
16
Intents
27
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
30/08/1985 Sant Fèlix 3d8, 5d8, i 4d9f, pd5 1920
30/08/1986 Sant Fèlix 4d8, id 4d8, i 4d9f, i 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8f 1765
28/09/1986 Concurs Tarragona 3d8, 4d8, i 4d9f, pd5, td8fc, i td8f 2345
01/11/1987 Tots Sants 4d9fc, td8f, 5d7, pd5 2820
02/10/1988 Concurs Tarragona 3d9fc, 4d8, i 4d9f, id 4d9f, td8f 2890
13/11/1988 Tots Sants i 3d9f, 4d9fc 1270
30/08/1989 Sant Fèlix 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f 3085
01/11/1990 Tots Sants 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5 4000
30/08/1991 Sant Fèlix 3d9fc, 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8f 3925
30/08/1992 Sant Fèlix 4d9f, 5d7, i 5d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8fc 2680
04/10/1992 Concurs Tarragona i 3d9f, 4d8c, i 4d9f, 5d7, pd5, td8fc 1980
01/11/1992 Tots Sants 3d9f, 4d9f, pd5, pd5, td7, i td9fm 3805
13/12/1992 Santa Llúcia 3d7s, 4d9fc, pd5, td8fc, id td8f 2745
18/07/1993 Els Monjos 3d8, 4d8, i 4d9f, pd5, i pd5, td7 2150
30/08/1993 Sant Fèlix 3d9fc, 4d9f, id 5d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td8f 3925
12/12/1993 Santa Llúcia 3d9f, 4d8, id 4d9f, pd5, pd5, td8f, id td8f 3295
15/08/1994 La Bisbal 3d8c, id 3d8, 4d9f, pd5, pd5, pd5, td7 2885
30/08/1994 Sant Fèlix i 3d9f, i 3d9f, 4d8, i 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, i td7 845
31/08/1994 Sant Ramon i 4d8a, id 4d8a, 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 2275
24/09/1994 La Mercè 4d9fc, 5d7, pd5, pd5, td7 2505
02/10/1994 Concurs Tarragona 3d8, i 3d9f, 4d9f, pd5, td8f 3290
16/10/1994 Montserrat 3d8, 4d7, 4d9f, pd5, pd5, td8f 3290
01/11/1994 Tots Sants 3d8, 4d9f, pd5, pd5, i td9fm, i td9fm 2580
11/12/1994 Santa Llúcia 4d9f, i td9fm, td8f, 3d8c, pd6c 3570
06/08/1995 Vilanova - FM td8f, 4d9f, 3d8, pd6 3745
15/08/1995 La Bisbal pd5, td8f, 4d9f, 3d8, i pd7f, pd5 3290
27/08/1995 L'Arboç pd4, td8f, 4d9f, 3d8, pd5, pd5 3290
30/08/1995 Sant Fèlix 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc 5740
31/08/1995 Sant Ramon 4d9f, pd8fmc, pd5 3385
17/09/1995 Emili Miró 4d9f, 3d8, td8f, pd5, pd5, pd5 3290
24/09/1995 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9fc, td8fc, pd6c, pd5 4175
01/10/1995 Mercadal id 3d9f, 3d8, id 4d9f, 4d8, pd7f, pd5, pd5 2295
17/12/1995 Santa Llúcia 3d9f, i pd8fm, 4d8a, id 4d9f, pd7f 3550
27/07/1996 Mataró pd4, 4d9f, 4d8a, td8f, pd7f, pd5, pd5 4400
03/08/1996 Vilanova - FM 3d9f, 5d8, 4d9fc, pd5 4020
15/08/1996 La Bisbal pd5, 4d8a, 4d9fc, td8f, pd7f 4210
25/08/1996 L'Arboç td8f, 4d9f, 4d8a, pd7f 4400
31/08/1996 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 5d8c, pd5, pd5 4080
29/09/1996 Sant Miquel pd4, 4d8a, td8f, 4d9f, 3d8, pd5, pd5, pd6 4105
06/10/1996 Concurs Tarragona i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, pd5, pd5, pd5 5310
10/11/1996 Sitges td8f, 4d9f, 4d8ac, pd5c, pd5 3555
24/11/1996 Diada Bordegassos 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd5, pd5 4260
27/07/1997 Mataró pd5, pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd6 4665
02/08/1997 Vilanova - FM 5d8, 4d9f, 4d8a, pd6 4195
15/08/1997 La Bisbal pd5, i 3d9f, 4d8a, i 4d9f, td8f, 3d8, pd7f 3640
24/08/1997 Igualada 5d8, i 4d9f, td8f, 3d9f, pd5, pd5 3670
26/07/1998 Mataró 4d9fc, td8f, 3d9f, pd7fc 4555
09/08/1998 Llorenç td8f, 4d9f, 4d8a, pd5, id pd6 3650
15/08/1998 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5, pd5 4260
23/08/1998 L'Arboç 4d9f, id 3d9f, 4d8a, 3d9f, pd6 4715
19/09/1998 Sitges td8f, id 4d9f, 4d8a, 5d7, pd5, pd5 2610
27/09/1998 Sant Miquel pd5, td8f, 4d9f, 4d8a, pd6 4105
08/11/1998 Lleida td8f, 4d9f, 3d8, pd5, pd5 3290
30/07/1999 Cal Figarot 3d9fc, td8f, 4d9fc 3525
01/08/1999 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
15/08/1999 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, i 4d9f, 4d8a, pd7f 5660
22/08/1999 L'Arboç pd5, pd4, td8f, 4d9fc, 4d8a, pd7f 4210
31/08/1999 Sant Ramon td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fm 7310
03/10/1999 Mercadal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm 7310
22/07/2000 Mataró 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc 7025
30/07/2000 Vilanova - FM td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 4400
15/08/2000 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm 7115
20/08/2000 El Catllar pd4, 4d8a, id 4d9f, 4d9f, i 3d8, td8f, pd6 4105
27/08/2000 Igualada pd5, pd4, 4d8a, 4d9f, 3d8, pd7f 4180
29/08/2000 Vigília pd5, 4d9f, td9fm, 3d8, pd7f 5230
31/08/2000 Sant Ramon td8f, 4d9f, 3d8, pd8fm, pd5 5290
24/09/2000 Reus - Misericòrdia 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/10/2000 Sant Miquel pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
15/07/2001 Sant Martí Sarroca pd4, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
22/07/2001 Mataró pd4, 3d9f, 5d9fc, 4d9f, pd8fmc 7005
29/07/2001 Vilanova - FM 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f 5785
12/08/2001 Llorenç 3d9f, 4d8a, 4d9f, id 4d9f, pd7f 5010
15/08/2001 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, id 4d9fa, i 4d9fa, 4d9f, pd8fm 7310
26/08/2001 L'Arboç pd4, pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
29/08/2001 Vigília 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
31/08/2001 Sant Ramon id 3d9f, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, pd6c, pd6 4235
16/09/2001 Emili Miró 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
30/09/2001 Sant Miquel pd4, i 3d10fm, i td8, 4d9f, i td8, pd5 1670
07/10/2001 Mercadal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7fc 5935
14/10/2001 Sants - Diada pd4, td8f, 3d9f, 4d9f, pd5, pd5 4120
28/10/2001 Tarragona id 4d9f, 3d9f, 4d9fc, td8f, pd5, pd5 3930
01/11/2001 Tots Sants i td9fm, td9fm, i 4d9, 3d9f, 4d9f, pd5 5310
19/05/2002 Fires de Maig 3d9f, i 4d9f, td8f, id 4d8, 4d8, pd6 3750
31/05/2002 200 Castells de 9 td8f, 4d9f, 4d8a, pd7f 4400
14/07/2002 Torredembarra pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd6 4665
21/07/2002 Mataró pd4, 3d9f, i 5d9f, 4d8a, id 4d9f, td8f, pd7f 4470
03/08/2002 Vilanova - FM id 3d9f, id 3d9f, 4d8a, 4d9f, pd7f 3480
15/08/2002 La Bisbal pd5, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
25/08/2002 L'Arboç pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f 5870
29/08/2002 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
29/09/2002 Sant Miquel 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
13/07/2003 Torredembarra pd4, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
20/07/2003 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
15/08/2003 La Bisbal pd5, td9fmc, i 5d9f, id 4d9f, 4d9f, pd6 3960
24/08/2003 Igualada pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
29/08/2003 Vigília pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9fc, pd6 4525
31/08/2003 Sant Ramon 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7fc 4885
21/09/2003 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
28/09/2003 Sant Miquel 3d9f, 4d9f, id 4d9f, 4d8a, pd6 4715
05/10/2003 Mercadal pd5, i 3d9f, td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4105
04/07/2004 Vic pd4, 4d8a, 4d9f, td8f, pd6 4105
18/07/2004 Torredembarra pd4, 5d8, 4d9f, td8f, pd6 4055
25/07/2004 Mataró pd4, 4d9f, td9fm, 3d9fc, i pd7f 4905
15/08/2004 La Bisbal pd5, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
22/08/2004 L'Arboç pd5c, pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd7f 4960
29/08/2004 Vigília pd5, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
18/09/2004 Sitges pd4, td8f, 4d9f, 3d8, pd5, pd5 3290
26/09/2004 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/11/2004 Tots Sants i td9f, id 4d9f, 4d9f, td9fm, i pd8fm, pd5 3780
03/07/2005 Vic pd4, 4d9f, id td9fm, i td9fm, 3d9f, pd7f 3950
17/07/2005 Torredembarra pd4, i 4d9f, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
24/07/2005 Mataró pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, td9fmc, pd7f 5785
15/08/2005 La Bisbal pd5, 3d9f, id 4d9f, i 4d9f, 4d8a, pd7f 3550
20/08/2005 Aniversari Cal Figarot 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
28/08/2005 L'Arboç pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
29/08/2005 Vigília pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
18/09/2005 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
25/09/2005 La Mercè pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm 7035
02/10/2005 Mercadal 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/11/2005 Tots Sants i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm 6120
02/07/2006 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
16/07/2006 Torredembarra pd4, 4d9fc, td8f, 3d9f, pd7f 4680
23/07/2006 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
15/08/2006 La Bisbal pd5, pd5, 3d9fc, 4d9f, td8f, pd5, pd5 3925
19/08/2006 Aniversari Cal Figarot pd5, pd5, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd5 4210
27/08/2006 L'Arboç pd5, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6260
29/08/2006 Vigília pd4, 4d9f, 5d8, 3d9f, pd7f 4960
22/09/2006 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
22/10/2006 Diada Esperidió td8f, 4d9f, 3d8, pd4, pd4, pd5 3290
29/10/2006 Sitges pd4, 3d8a, 4d9f, 5d8, pd4, pd4, pd5 3790
08/07/2007 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
22/07/2007 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
15/08/2007 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f 5060
18/08/2007 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
25/08/2007 El Catllar pd4, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
26/08/2007 L'Arboç pd4, pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
31/08/2007 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
17/09/2007 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9fc, pd6 5575
23/09/2007 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
07/10/2007 Mercadal 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd6 4715
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
18/05/2008 Fires de Maig 4d8a, 4d9fc, td8fc, pd7f, pd4 4090
06/07/2008 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
13/07/2008 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
15/08/2008 La Bisbal pd5, 3d9fc, 4d8a, 4d9f, pd8fmc, pd4 5780
24/08/2008 L'Arboç pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
31/08/2008 Sant Ramon 3d8a, 4d9f, td8f, pd5, pd5 3700
14/09/2008 Santa Tecla i td9fm, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
21/09/2008 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
28/09/2008 Sant Miquel 3d7, pd5, 4d9f, 3d9f, 4d8a, 4d8, pd7f, pd5 5010
27/06/2009 Ribes 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6, pd4 4715
12/07/2009 Torredembarra pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
26/07/2009 Mataró pd4, 4d9f, i td9fm, td8f, 3d9fc, pd4, pd4, pd5 3925
01/08/2009 Vilanova - FM 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6 4715
15/08/2009 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
23/08/2009 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd7f, pd4 5060
29/08/2009 Vigília pd4c, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6 4715
30/08/2009 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d9fa, 4d9f, i pd7f, pd5 6255
31/08/2009 Sant Ramon 4d9f, 3d9fa, pd8fmc, pd5 5940
20/09/2009 Santa Tecla 4d9f, 3d9f, td9fm, pd8fmc 7025
27/09/2009 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, td9fm, pd5 5310
03/10/2009 Mercadal 3d9f, 4d9f, 5d8a, pd7f 5115
06/06/2010 Cornellà pd4, 3d9f, i 4d9f, td8f, 4d8a, pd6 4175
20/06/2010 Badalona 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 4715
04/07/2010 Vic pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
18/07/2010 Torredembarra pd4, 3d9f, 3d8a, 4d9f, pd7f 5060
25/07/2010 Mataró pd4, id 3d9f, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
15/08/2010 La Bisbal pd5, 3d9f, 5d8a, id 4d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5115
21/08/2010 El Catllar pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
29/08/2010 Vigília pd4, 4d9f, 5d8, id 3d9f, 3d9f, pd7f 4960
31/08/2010 Sant Ramon id 4d9f, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, pd5, pd5 6260
19/09/2010 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/09/2010 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd8fm 6310
23/10/2010 Sitges pd4, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
12/06/2011 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f, pd5 4960
17/07/2011 Torredembarra pd4c, 4d8ac, 4d9f, 3d9f, pd6 4620
24/07/2011 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 6060
30/07/2011 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
13/08/2011 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
27/08/2011 El Catllar pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
28/08/2011 L'Arboç pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
29/08/2011 Vigília pd4, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7f 5010
31/08/2011 Sant Ramon 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm 9515
18/09/2011 Santa Tecla pd4, 3d9f, 4d9f, td8, pd7f 7250
25/09/2011 La Mercè pd4, 4d9f, i 3d9fa, 3d9fa, td9fm, pd8fm 8335
09/10/2011 Figueres pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
22/10/2011 Sitges pd4, 3d9f, 5d9fc, td8f, pd7f 5500
17/06/2012 Molins de Rei pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5 4260
07/07/2012 Pla de la Seu 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5010
14/07/2012 Torredembarra pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
22/07/2012 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
28/07/2012 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
15/08/2012 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc 5935
18/08/2012 Aniversari Cal Figarot 3d8a, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd4, pd5 4310
25/08/2012 El Catllar pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/08/2012 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9fa, 3d9f, pd4, pd5 5755
29/08/2012 Vigília pd4, 4d9f, 3d8a, i 3d9f, td8f, pd5 3700
31/08/2012 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 7d8, pd4, pd5 4075
16/09/2012 Santa Tecla 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, 3d8a, pd5, pd5 4520
23/09/2012 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
30/09/2012 Sant Miquel 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd5 4310
27/10/2012 Sitges pd4, 7d8, 4d9f, td8f, pd4, pd4, pd5 3465
08/06/2013 Carrer de Sants 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6, pd4 4715
06/07/2013 Pla de la Seu 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
13/07/2013 Altafulla pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
14/07/2013 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
03/08/2013 Vilanova - FM 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
10/08/2013 Aniversari Cal Figarot 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
24/08/2013 El Catllar pd4, 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 7085
25/08/2013 L'Arboç pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
29/08/2013 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 4260
22/09/2013 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9fa, 9d8, pd7f 6890
05/10/2013 Mercadal 9d8, 3d9fa, 4d9f, pd8fm 8140
26/10/2013 Sitges 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
27/10/2013 Sabadell pd4, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
01/11/2013 Tots Sants 5d9f, 3d10fm, i 4d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9475
14/06/2014 Aniversari Minyons de l'Arboç 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
15/06/2014 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, id 5d8, 5d8, pd5 4210
28/06/2014 El Serrallo 4d9fc, 3d9f, 4d8a, pd5 4070
05/07/2014 Pla de la Seu 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
12/07/2014 Altafulla pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fmc 5975
13/07/2014 Torredembarra pd4, 4d9f, 3d9f, id 9d8, 9d8c, pd7f 5615
20/07/2014 Mataró pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 9d8, pd8fm 7115
02/08/2014 Vilanova - FM 4d9f, 9d8, 3d9f, pd7f 5865
09/08/2014 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd8fm, pd4 6310
24/08/2014 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm 6260
29/08/2014 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 4260
30/08/2014 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm 8920
31/08/2014 Sant Ramon 4d8a, 4d9f, 7d8, pd7f 4355
21/09/2014 La Mercè pd4, 9d8, 3d9fa, 4d9f, pd7f 6890
19/10/2014 Sants - Diada pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd5 5310
17/05/2015 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
30/05/2015 Carrer de Sants 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd6, pd6 4765
27/06/2015 El Serrallo 4d8a, 4d9f, 7d8, pd6, pd4 4060
04/07/2015 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
11/07/2015 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
12/07/2015 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 7d8a, pd7f 5115
26/07/2015 Mataró td9fm, 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, pd8fm 7310
01/08/2015 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
15/08/2015 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
16/08/2015 Gràcia pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
18/10/2015 Sants - Diada pd4, 3d9f, i 4d9fa, 4d9f, td8f, pd5 4120
24/10/2015 Sitges 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
22/05/2016 Fires de Maig pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 4960
28/05/2016 Carrer de Sants 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5060
04/06/2016 Sant Quintí 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4, pd5 6060
11/06/2016 Aniversari Minyons de l'Arboç 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4, id pd4 5010
02/07/2016 El Vendrell 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
09/07/2016 Pla de la Seu 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
16/07/2016 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
17/07/2016 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
24/07/2016 Mataró pd4, i td9fm, 3d9f, 3d9fa, 4d9f, pd8fm, pd4 7755
13/08/2016 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td8f, 4d9f, pd5, pd4 4120
15/08/2016 La Bisbal pd5, 3d9fa, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 6985
20/08/2016 Gràcia 3d9f, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 5960
27/08/2016 El Catllar 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd8fm 8335
28/08/2016 L'Arboç pd4, td9fm, id 3d10fm, 3d10fm, 4d9f, pd8fm, pd4 9185
24/09/2016 El Prat 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd6, pd5 4765
25/09/2016 Sant Miquel td9fm, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 5765
22/10/2016 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4, pd4 6060
14/05/2017 Fires de Maig 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5060
27/05/2017 Carrer de Sants td8f, 3d9f, 4d8, pd7f, pd4 4045
03/06/2017 Sant Quintí 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4, pd4 5010
10/06/2017 Valls - El Pati pd5, 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7fc 6960
02/07/2017 Barberà del Vallès pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd6, pd4 5765
08/07/2017 Pla de la Seu 3d9fa, i 4d9, 4d9f, 3d9f, pd5 5755
15/07/2017 Altafulla 3d9fa, td9fm, 4d9f, pd7f 7085
12/08/2017 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
15/08/2017 La Bisbal pd5, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, 4d9fac, pd6 6485
26/08/2017 El Catllar td9fm, 3d9fa, 4d9f, pd7f 7085
27/08/2017 L'Arboç pd4, td9fm, 3d10fm, i 4d9fa, 4d9f, pd7f, pd4 7935
29/08/2017 Vigília pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
23/09/2017 La Mercè td9fm, id 4d9, 3d9f, 4d9f, pd7f 6060
24/09/2017 Esplugues 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
28/10/2017 Sant Cugat del Vallès pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc 5120
20/05/2018 Fires de Maig pd5c, pd5, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd6, pd4 4665
27/05/2018 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, i 3d8a 2991
02/06/2018 Sant Quintí pd5, td8f, 3d9f, 4d8, pd5, pd5, pd4 3295
17/06/2018 Can Cassanyes td8f, 3d9f, 5d8, pd6, pd4 4125
07/07/2018 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
22/07/2018 Mataró 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
11/08/2018 Aniversari Cal Figarot i 3d9f, td9fm, 3d8, pd6, pd4 3476
15/08/2018 La Bisbal pd5, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fmc 7235
18/08/2018 70è aniversari pd4, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, pd5 5312
25/08/2018 El Catllar 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
26/08/2018 L'Arboç td9fm, 4d9f, 3d9f, pd6, pd4 5765
29/08/2018 Vigília de St.Fèlix 3d9f, 4d9f, td8f, pd5 4120
30/08/2018 Sant Fèlix 3d10fm, td8c, i 4d10fm, id 4d9f, pd5 6380
16/09/2018 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, pd5, pd5 5310
30/09/2018 Sant Miquel 3d9f, td9fm, 4d9f, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5 5310
01/11/2018 Tots Sants pd4, pd5, 3d10fm, i td8, td9fm, 4d9f, i 5d9f, pd6, pd4 7640
19/05/2019 Fires de Maig pd5, 3d9f, id 4d9f, id 4d9f, 4d8, id td7, pd5, pd5 2375
21/06/2019 Cal Figarot 4d8, 3d8, td7, 5d7, 4d7a, pd6 2605
06/07/2019 Pla de la Seu id 3d9f, 3d9f, id 4d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
07/07/2019 Inauguració Cal Figarot 5d7, 4d8, 3d8, td8f, 4d7a, pd6 2920
13/07/2019 Altafulla 3d9f, id 4d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
21/07/2019 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f, pd4, pd4, pd4, pd4 4910
27/07/2019 Cal Figarot 4d8a, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
03/08/2019 Vilanova td9fm, 3d10fmc, 4d9f, pd7f, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4 7305
15/08/2019 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc, pd4 3825
17/08/2019 Gràcia pd4, 4d9fc, pd5, pd4, pd4 1270
24/08/2019 El Catllar 3d9f, 4d9f, 3d8ac, pd6 3995
25/08/2019 L'Arboç td9fm, 3d10fmc, 4d9f, pd7f 7305
29/08/2019 Vigília 3d8, 5d7, pd4, 3d9f, 3d8a, 4d8, pd6 3940
15/09/2019 Santa Tecla td9fm, i 3d9fa, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 6060
22/09/2019 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 5780
05/10/2019 Mercadal pd5, 3d9f, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, pd7f 6060
27/10/2019 Sitges pd5, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, id 10d8, 10d8, pd7f 3951
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
4d9f 259 19 16 27
Totals 259 19 16 27

Descarregats

25980.7%

Intents desmuntats

278.4%

Carregats

195.9%

Intents

165%