Cercador2019-01-21T00:41:11+01:00

Actuacions

Diades amb el 3d9f entre 01/01/1948 i 28/10/2021

332
Descarregats
22
Carregats
17
Intents
24
Intents desmuntats
Data Diada Actuació Puntuació
01/08/1987 Màrtirs street i 3d8, i 3d9f, 4d8, td7 1240
30/08/1987 Sant Fèlix id 3d9f, 4d8, i 5d8, td8f 1555
31/08/1987 Sant Ramon 3d9fc, td7, 4d8, pd5 2785
30/08/1988 Sant Fèlix 3d7, 3d9fc, 5d8c, td8f 3425
02/10/1988 Concurs Tarragona 3d9fc, 4d8, i 4d9f, id 4d9f, td8f 2890
13/11/1988 Tots Sants i 3d9f, 4d9fc 1270
30/08/1989 Sant Fèlix 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f 3085
07/10/1990 Concurs Tarragona 3d8, i 3d9f, i 3d9f, 4d8, td8f 2255
01/11/1990 Tots Sants 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5 4000
30/08/1991 Sant Fèlix 3d9fc, 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8f 3925
01/11/1991 Tots Sants 3d8, i 3d9f, pd5, pd5, td8f, i td9fm, i td9fm 2040
04/10/1992 Concurs Tarragona i 3d9f, 4d8c, i 4d9f, 5d7, pd5, td8fc 1980
01/11/1992 Tots Sants 3d9f, 4d9f, pd5, pd5, td7, i td9fm 3805
30/08/1993 Sant Fèlix 3d9fc, 4d9f, id 5d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td8f 3925
01/11/1993 Tots Sants 3d8, i 3d9f, 4d8c, pd5, pd5, td8f, i td9fm, i td9fm 2380
28/11/1993 Diada Bordegassos 3d9fc, 4d8, pd5, pd5, td8f 3100
12/12/1993 Santa Llúcia 3d9f, 4d8, id 4d9f, pd5, pd5, td8f, id td8f 3295
30/08/1994 Sant Fèlix i 3d9f, i 3d9f, 4d8, i 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, i td7 845
02/10/1994 Concurs Tarragona 3d8, i 3d9f, 4d9f, pd5, td8f 3290
30/08/1995 Sant Fèlix 4d9f, i td9fm, 3d9fc, td9fm, pd7fc 5740
24/09/1995 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9fc, td8fc, pd6c, pd5 4175
01/10/1995 Mercadal id 3d9f, 3d8, id 4d9f, 4d8, pd7f, pd5, pd5 2295
17/12/1995 Santa Llúcia 3d9f, i pd8fm, 4d8a, id 4d9f, pd7f 3550
03/08/1996 Vilanova - FM 3d9f, 5d8, 4d9fc, pd5 4020
30/08/1996 Sant Fèlix 3d9fc, td9fmc, pd8fmc 5095
31/08/1996 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 5d8c, pd5, pd5 4080
06/10/1996 Concurs Tarragona i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, pd5, pd5, pd5 5310
01/11/1996 Tots Sants 3d9f, td9fm, 4d9fa, pd5, pd5 6325
24/11/1996 Diada Bordegassos 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd5, pd5 4260
27/07/1997 Mataró pd5, pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd6 4665
15/08/1997 La Bisbal pd5, i 3d9f, 4d8a, i 4d9f, td8f, 3d8, pd7f 3640
24/08/1997 Igualada 5d8, i 4d9f, td8f, 3d9f, pd5, pd5 3670
28/09/1997 Sant Miquel pd5, td8f, pd8fm, 3d9f, pd5, pd5 4660
05/10/1997 Mercadal pd5, 5d8, 4d8a, 3d9f, pd7fc 4435
09/11/1997 Lleida pd4, 5d8, i 3d9f, td8f, 4d8a, pd7f 3950
26/07/1998 Mataró 4d9fc, td8f, 3d9f, pd7fc 4555
15/08/1998 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5, pd5 4260
23/08/1998 L'Arboç 4d9f, id 3d9f, 4d8a, 3d9f, pd6 4715
30/08/1998 Sant Fèlix pd4, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd7f 7075
24/10/1998 Visita de la Muixeranga td8f, id 3d9f, 3d8, pd5, pd5 1830
25/07/1999 Mataró td8f, 3d9f, 4d8a, pd5, pd5 3720
30/07/1999 Cal Figarot 3d9fc, td8f, 4d9fc 3525
01/08/1999 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
15/08/1999 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, i 4d9f, 4d8a, pd7f 5660
29/08/1999 Vigília td8f, 4d8a, 3d9f, pd5, pd5, pd6 4175
30/08/1999 Sant Fèlix pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 5850
31/08/1999 Sant Ramon td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fm 7310
26/09/1999 Sant Miquel pd5, 3d9f, i td9fm, td8f, 4d9fa, pd8fm 7135
03/10/1999 Mercadal pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm 7310
14/11/1999 Altafulla -Sant Martí 3d9f, td9fm, 4d8a, pd8fmc 6625
25/06/2000 Cornellà 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
08/07/2000 Esparreguera pd4, 4d8a, td8f, 3d9f, pd7f 4470
22/07/2000 Mataró 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc 7025
23/07/2000 Els Monjos 4d8a, i 3d9f, td8f, 3d8, pd6 3345
13/08/2000 Llorenç 4d8a, id 3d9f, td8f, 3d8, pd7f 3640
15/08/2000 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm 7115
24/09/2000 Reus - Misericòrdia 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/10/2000 Sant Miquel pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
29/10/2000 Sitges td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f 4470
12/11/2000 Altafulla -Sant Martí 3d9f, i 4d9fa, i 4d8a, td8f, 4d8, pd7f 4045
20/05/2001 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f 4560
02/06/2001 Manacor 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
30/06/2001 Ribes pd4, 5d8, id 3d9f, 3d9f, td8f, pd5, pd5 3670
08/07/2001 La Granada 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
15/07/2001 Sant Martí Sarroca pd4, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
22/07/2001 Mataró pd4, 3d9f, 5d9fc, 4d9f, pd8fmc 7005
29/07/2001 Vilanova - FM 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd7f 5785
12/08/2001 Llorenç 3d9f, 4d8a, 4d9f, id 4d9f, pd7f 5010
15/08/2001 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, id 4d9fa, i 4d9fa, 4d9f, pd8fm 7310
26/08/2001 L'Arboç pd4, pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
29/08/2001 Vigília 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
31/08/2001 Sant Ramon id 3d9f, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, pd6c, pd6 4235
16/09/2001 Emili Miró 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
07/10/2001 Mercadal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7fc 5935
12/10/2001 Cal Rubió 4d8, i td8, id 3d9f, 3d8, 5d7, pd5, pd5 1965
14/10/2001 Sants - Diada pd4, td8f, 3d9f, 4d9f, pd5, pd5 4120
28/10/2001 Tarragona id 4d9f, 3d9f, 4d9fc, td8f, pd5, pd5 3930
01/11/2001 Tots Sants i td9fm, td9fm, i 4d9, 3d9f, 4d9f, pd5 5310
19/05/2002 Fires de Maig 3d9f, i 4d9f, td8f, id 4d8, 4d8, pd6 3750
02/06/2002 Cornellà pd4, 5d8c, 3d9f, 4d8, pd7f 4005
22/06/2002 Reus - Sant Pere 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
30/06/2002 Ribes pd4, 5d8, id 4d8, id 4d8, id 3d9f, 3d8, pd6 2375
13/07/2002 La Granada 5d8, 3d9f, 4d8, pd7fc 4010
14/07/2002 Torredembarra pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd6 4665
21/07/2002 Mataró pd4, 3d9f, i 5d9f, 4d8a, id 4d9f, td8f, pd7f 4470
03/08/2002 Vilanova - FM id 3d9f, id 3d9f, 4d8a, 4d9f, pd7f 3480
11/08/2002 Llorenç 4d8a, id 3d9f, td8f, 3d9fc, pd6 3980
15/08/2002 La Bisbal pd5, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
18/08/2002 Gràcia td8f, 3d9f, id 5d8, 4d8, pd5, pd5 3295
25/08/2002 L'Arboç pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f 5870
29/08/2002 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
30/08/2002 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
22/09/2002 Sitges pd4, 3d9f, 5d8, 4d8c, pd7f 4050
29/09/2002 Sant Miquel 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
13/10/2002 Les Corts td8f, 3d9f, 4d8, pd7f 4045
10/11/2002 Altafulla -Sant Martí pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd6 4175
18/05/2003 Fires de Maig id 5d8, td8f, 3d9f, 5d8, pd5, pd5 3670
22/06/2003 Cornellà pd4, 5d8, 3d9f, td8f, pd5, pd5 3670
06/07/2003 Terrassa - FM pd4, 3d9f, 5d9fc, td9fm, pd5, pd5 5940
13/07/2003 Torredembarra pd4, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
19/07/2003 Sant Martí Sarroca 5d8, 3d9f, 4d8, pd5, pd5 3385
20/07/2003 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
26/07/2003 Altafulla pd4, 3d9f, 5d8, 4d8a, pd6 4265
10/08/2003 Llorenç i 4d8a, 4d8a, 3d9f, id 5d8, td8f, pd6 4175
23/08/2003 El Catllar pd4, 4d8a, 3d9f, 4d8, pd6 3890
24/08/2003 Igualada pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
29/08/2003 Vigília pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9fc, pd6 4525
31/08/2003 Sant Ramon 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7fc 4885
21/09/2003 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
28/09/2003 Sant Miquel 3d9f, 4d9f, id 4d9f, 4d8a, pd6 4715
05/10/2003 Mercadal pd5, i 3d9f, td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4105
12/10/2003 Les Corts 4d8a, 3d9f, td8f, pd7fc 4345
01/11/2003 Tots Sants pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm 4890
16/05/2004 Fires de Maig td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f 4470
13/06/2004 Cornellà pd4, 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
17/07/2004 Altafulla pd4, 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
25/07/2004 Mataró pd4, 4d9f, td9fm, 3d9fc, i pd7f 4905
15/08/2004 La Bisbal pd5, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
21/08/2004 El Catllar pd4, 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
22/08/2004 L'Arboç pd5c, pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd7f 4960
29/08/2004 Vigília pd5, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/09/2004 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
19/06/2005 Esparreguera td8f, 3d9f, 4d8a, pd6 4175
03/07/2005 Vic pd4, 4d9f, id td9fm, i td9fm, 3d9f, pd7f 3950
17/07/2005 Torredembarra pd4, i 4d9f, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
24/07/2005 Mataró pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, td9fmc, pd7f 5785
07/08/2005 Llorenç td8f, 3d9f, 4d8, pd5, pd5 3295
15/08/2005 La Bisbal pd5, 3d9f, id 4d9f, i 4d9f, 4d8a, pd7f 3550
20/08/2005 Aniversari Cal Figarot 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6210
28/08/2005 L'Arboç pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
29/08/2005 Vigília pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f 4960
18/09/2005 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 4715
25/09/2005 La Mercè pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm 7035
02/10/2005 Mercadal 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
01/11/2005 Tots Sants i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm 6120
21/05/2006 Fires de Maig 5d8, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd6 4265
18/06/2006 Cornellà pd4, 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
02/07/2006 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
15/07/2006 Altafulla pd4, 3d9f, td8f, 5d8, pd7f 4420
16/07/2006 Torredembarra pd4, 4d9fc, td8f, 3d9f, pd7f 4680
23/07/2006 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
15/08/2006 La Bisbal pd5, pd5, 3d9fc, 4d9f, td8f, pd5, pd5 3925
19/08/2006 Aniversari Cal Figarot pd5, pd5, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd5 4210
26/08/2006 El Catllar pd4, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f 4560
27/08/2006 L'Arboç pd5, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd8fm 6260
29/08/2006 Vigília pd4, 4d9f, 5d8, 3d9f, pd7f 4960
17/09/2006 Sant Miquel pd5, 5d8, 4d8a, 3d9f, pd7f 4560
22/09/2006 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
10/06/2007 Cornellà pd4, 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f 4470
08/07/2007 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
14/07/2007 Torredembarra pd4, 5d8, 3d9fc, td8f, pd7f 4225
15/07/2007 Altafulla pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f 4470
22/07/2007 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
03/08/2007 Cal Figarot Actuació-assaig td8f, 3d9f, 4d8a 3510
15/08/2007 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f 5060
18/08/2007 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
25/08/2007 El Catllar pd4, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
26/08/2007 L'Arboç pd4, pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
29/08/2007 Vigília pd4, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f 4560
31/08/2007 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
17/09/2007 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9fc, pd6 5575
23/09/2007 La Mercè pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
07/10/2007 Mercadal 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd6 4715
28/10/2007 Sitges pd4, 4d9fa, td9fm, id 3d9f, 3d9f, pd7f 7075
01/11/2007 Tots Sants i 5d9f, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
06/07/2008 Vic pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
13/07/2008 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
20/07/2008 Mataró pd4, id 4d9fa, 3d9fc, 4d8a, i td9fm, td8f, pd7f, pd4 4275
02/08/2008 Màrtirs street 4d8, id 3d9f, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4045
15/08/2008 La Bisbal pd5, 3d9fc, 4d8a, 4d9f, pd8fmc, pd4 5780
23/08/2008 El Catllar pd4, 4d8a, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 4660
24/08/2008 L'Arboç pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
29/08/2008 Vigília pd4, 3d8a, td8f, 3d9f, pd5, pd5, pd6 4225
30/08/2008 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 8325
14/09/2008 Santa Tecla i td9fm, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
21/09/2008 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
28/09/2008 Sant Miquel 3d7, pd5, 4d9f, 3d9f, 4d8a, 4d8, pd7f, pd5 5010
25/10/2008 Sitges pd4, 4d8, 3d9f, 3d8a, pd7fc, pd4 4110
01/11/2008 Tots Sants 4d9c, i 3d9f, 4d8a, td8fc, pd5 4750
27/06/2009 Ribes 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6, pd4 4715
11/07/2009 Altafulla pd4, 4d8a, 3d9f, td8f, pd6, pd4 4175
12/07/2009 Torredembarra pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
19/07/2009 Calafell 4d8a, 3d9fc, td8f, pd6, pd4 3980
26/07/2009 Mataró pd4, 4d9f, i td9fm, td8f, 3d9fc, pd4, pd4, pd5 3925
01/08/2009 Vilanova - FM 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6 4715
15/08/2009 La Bisbal pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
22/08/2009 El Catllar pd4, 3d8a, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 4660
23/08/2009 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd7f, pd4 5060
29/08/2009 Vigília pd4c, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd6 4715
20/09/2009 Santa Tecla 4d9f, 3d9f, td9fm, pd8fmc 7025
27/09/2009 La Mercè pd4, 4d9f, 3d9f, td9fm, pd5 5310
03/10/2009 Mercadal 3d9f, 4d9f, 5d8a, pd7f 5115
18/10/2009 Montserrat 3d9f, 4d8, td8f, pd6 3750
24/10/2009 Sitges pd4, 3d9f, id 4d9, id 4d9, i 4d9, td8f, pd5 2660
01/11/2009 Tots Sants pd4, i 3d10fm, td9fm, 4d9fac, 3d9f, pd8fmc 7815
16/05/2010 Fires de Maig 3d9f, td8f, 4d8, pd6, pd4 3750
06/06/2010 Cornellà pd4, 3d9f, i 4d9f, td8f, 4d8a, pd6 4175
06/06/2010 La Selva 4d8a, 3d9f, td8f, pd6, pd4 4175
20/06/2010 Badalona 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 4715
27/06/2010 Ribes id 3d9f, 3d9f, 3d8a, td8f, pd7f, pd4, pd4 4520
04/07/2010 Vic pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
17/07/2010 Altafulla pd4, 5d8, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4420
18/07/2010 Torredembarra pd4, 3d9f, 3d8a, 4d9f, pd7f 5060
25/07/2010 Mataró pd4, id 3d9f, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
31/07/2010 Màrtirs street 5d8c, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 4430
15/08/2010 La Bisbal pd5, 3d9f, 5d8a, id 4d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5115
21/08/2010 El Catllar pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
22/08/2010 Igualada pd5, pd4, 4d8a, 3d9f, 3d8a, pd7f 4660
25/08/2010 Vinseum 3d9f, 5d8, 4d8a, pd7f, pd5, pd5 4560
29/08/2010 Vigília pd4, 4d9f, 5d8, id 3d9f, 3d9f, pd7f 4960
31/08/2010 Sant Ramon id 4d9f, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm, pd5, pd5 6260
19/09/2010 Santa Tecla 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/09/2010 La Mercè pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd8fm 6310
17/10/2010 Montserrat 3d9f, 4d8a, td8f, pd7f, pd4 4470
23/10/2010 Sitges pd4, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
15/05/2011 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 7d8, pd7f, pd4 4425
05/06/2011 La Selva td8f, 3d9f, 3d8a, pd7f 4520
12/06/2011 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f, pd5 4960
26/06/2011 Cornellà pd4, 3d9fc, 4d8ac, td8f, pd5, pd5 3430
09/07/2011 Esparreguera pd5, 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f, pd4 4560
16/07/2011 Altafulla pd4, 5d8, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4421
17/07/2011 Torredembarra pd4c, 4d8ac, 4d9f, 3d9f, pd6 4620
24/07/2011 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd5 6060
30/07/2011 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
13/08/2011 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
22/08/2011 Thane - Janmaashtami (Tarda) 🌍 3d9f, 4d8a, td8f, pd5, pd5 3720
27/08/2011 El Catllar pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
28/08/2011 L'Arboç pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
29/08/2011 Vigília pd4, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7f 5010
30/08/2011 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, i td9f, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm 8325
31/08/2011 Sant Ramon 3d9f, td8, id 4d9fa, 4d9fa, pd8fm 9515
18/09/2011 Santa Tecla pd4, 3d9f, 4d9f, td8, pd7f 7250
01/10/2011 Mercadal 3d9f, 4d9c, td8f, pd5, pd5 5340
08/10/2011 La Bisbal - Placa 5/8a 4d8, 3d9f, 5d8, pd4, pd4, pd5 3385
09/10/2011 Figueres pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
22/10/2011 Sitges pd4, 3d9f, 5d9fc, td8f, pd7f 5500
20/05/2012 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 7d8, pd7f, pd4 4425
09/06/2012 Olesa de Montserrat 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4470
17/06/2012 Molins de Rei pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5 4260
30/06/2012 La Pobla de Segur 1 td8f, 4d8, 3d9f, pd4, pd5 3295
07/07/2012 Pla de la Seu 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5010
14/07/2012 Torredembarra pd4, 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
15/07/2012 Altafulla pd4, td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f, pd4 4470
22/07/2012 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
28/07/2012 Vilanova - FM pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
04/08/2012 Màrtirs street 3d8a, 5d8, 3d9f, i pd7f, pd4 3651
15/08/2012 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc 5935
18/08/2012 Aniversari Cal Figarot 3d8a, 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd4, pd5 4310
25/08/2012 El Catllar pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
26/08/2012 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9fa, 3d9f, pd4, pd5 5755
29/08/2012 Vigília pd4, 4d9f, 3d8a, i 3d9f, td8f, pd5 3700
31/08/2012 Sant Ramon 4d9f, 3d9f, 7d8, pd4, pd5 4075
16/09/2012 Santa Tecla 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, 3d8a, pd5, pd5 4520
23/09/2012 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f 6060
30/09/2012 Sant Miquel 4d9f, 3d8a, 3d9f, pd5 4310
19/05/2013 Fires de Maig td8f, 3d9f, 4d8a, pd6, pd4 4175
08/06/2013 Carrer de Sants 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6, pd4 4715
16/06/2013 Olesa de Montserrat 3d9f, td8f, 4d8a, pd6, pd4 4175
29/06/2013 Camp Nou 3d9f 1530
30/06/2013 El Serrallo 3d9f, 5d8, 4d8a, pd6, pd4 4265
06/07/2013 Pla de la Seu 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
13/07/2013 Altafulla pd4, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
14/07/2013 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
21/07/2013 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 9d8, pd7f 6515
03/08/2013 Vilanova - FM 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
10/08/2013 Aniversari Cal Figarot 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f 5010
25/08/2013 L'Arboç pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
29/08/2013 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 4260
31/08/2013 Sant Ramon 7d8, 3d9f, 4d8a, pd5, pd5 3675
15/09/2013 Santa Tecla pd4, 3d9f, 9d8, id 4d9, 4d9, pd8fm 8850
26/10/2013 Sitges 3d9f, 4d9f, 5d8, pd7f 4960
27/10/2013 Sabadell pd4, 4d9f, 3d9f, 5d8, pd7f 4960
18/05/2014 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f, pd4 4560
31/05/2014 Carrer de Sants 4d8a, 3d9f, 5d8, pd7f 4560
14/06/2014 Aniversari Minyons de l'Arboç 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f 5010
15/06/2014 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, id 5d8, 5d8, pd5 4210
28/06/2014 El Serrallo 4d9fc, 3d9f, 4d8a, pd5 4070
05/07/2014 Pla de la Seu 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f, pd4 5010
12/07/2014 Altafulla pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fmc 5975
13/07/2014 Torredembarra pd4, 4d9f, 3d9f, id 9d8, 9d8c, pd7f 5615
20/07/2014 Mataró pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 9d8, pd8fm 7115
02/08/2014 Vilanova - FM 4d9f, 9d8, 3d9f, pd7f 5865
09/08/2014 Aniversari Cal Figarot pd5, 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd8fm, pd4 6310
23/08/2014 El Catllar pd4, 9d8, 3d9fa, 3d9f, pd7f 6960
24/08/2014 L'Arboç pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd8fm 6260
29/08/2014 Vigília pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd5 4260
30/08/2014 Sant Fèlix pd4, 4d9fa, 3d10fmc, 4d9f, pd8fm 8920
11/09/2014 BCN Manifestació Assemblea Nacional Catalana 3d7, 4d8, 9d7, pd5, 3d9f 2950
19/10/2014 Sants - Diada pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd5 5310
25/10/2014 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 5d8, pd5 4860
17/05/2015 Fires de Maig 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 5010
30/05/2015 Carrer de Sants 4d9f, 3d9f, 3d8a, pd6, pd6 4765
13/06/2015 Milano 1 🌍 4d8a, 3d9f, pd5, 7d8, pd4 3675
04/07/2015 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
11/07/2015 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
12/07/2015 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 7d8a, pd7f 5115
26/07/2015 Mataró td9fm, 4d9f, i 3d9fa, 3d9f, pd8fm 7310
01/08/2015 Vilanova - FM 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
15/08/2015 La Bisbal pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm 7310
16/08/2015 Gràcia pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fm, pd4 7310
22/08/2015 El Catllar pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd5 8405
23/08/2015 L'Arboç pd4, td9fm, 3d9fa, 3d9f, pd8fm, pd4 8405
29/08/2015 Vigília pd4, 3d9f, td9fm, 4d8a, pd4 4701
31/08/2015 Sant Ramon 3d9f, 7d8, 4d8a, pd4 3466
11/09/2015 El Born pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd6 4470
11/09/2015 BCN Manifestació Assemblea Nacional Catalana 4d7a, 3d9f, pd5 2120
13/09/2015 L'Arboç 2 3d9f, 4d8a, td8f, pd7f, pd4 4470
03/10/2015 Mercadal 3d9fa, 3d9f, td9fm, pd8fm 8405
18/10/2015 Sants - Diada pd4, 3d9f, i 4d9fa, 4d9f, td8f, pd5 4120
24/10/2015 Sitges 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f 5010
07/11/2015 Shanghai - Barcelona Catalonia culture week 2 🌍 4d8, 3d9f, td8f, pd5 3295
08/05/2016 Sants - Aniversari pd4, td8f, 3d9f 2451
22/05/2016 Fires de Maig pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 4960
28/05/2016 Carrer de Sants 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5060
04/06/2016 Sant Quintí 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4, pd5 6060
10/06/2016 Tívoli 5d8, 3d8a, 3d9f, pd6 4315
11/06/2016 Aniversari Minyons de l'Arboç 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4, id pd4 5010
02/07/2016 El Vendrell 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7f, pd4 6060
09/07/2016 Pla de la Seu 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm 7310
16/07/2016 Altafulla pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd8fmc 7025
17/07/2016 Torredembarra pd4, 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
24/07/2016 Mataró pd4, i td9fm, 3d9f, 3d9fa, 4d9f, pd8fm, pd4 7755
13/08/2016 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td8f, 4d9f, pd5, pd4 4120
20/08/2016 Gràcia 3d9f, 3d8s, 4d9f, pd7f, pd4 5960
29/08/2016 Vigília pd4, 3d9f, 4d8a, td8f, pd6 4175
31/08/2016 Sant Ramon 3d9f, 4d8a, td8f, pd5 3720
11/09/2016 El Born pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4, pd6 4470
24/09/2016 El Prat 3d9f, 4d9f, 3d8a, pd6, pd5 4765
25/09/2016 Sant Miquel td9fm, 3d9f, 4d9f, pd6, pd4 5765
16/10/2016 Montserrat td8f, 3d9f, 4d8, pd4 3086
22/10/2016 Sitges pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4, pd4 6060
02/04/2017 Dia del Graller 9d7, td8f, 3d9f, 3d7s, 4d8, pd5, pd4 3295
30/04/2017 Martorell 3d8, td8f, 4d8, pd6, pd4 2920
14/05/2017 Fires de Maig 3d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4 5060
27/05/2017 Carrer de Sants td8f, 3d9f, 4d8, pd7f, pd4 4045
03/06/2017 Sant Quintí 4d8a, 4d9f, 3d9f, pd7f, pd4, pd4 5010
09/06/2017 Tívoli 3d8a, 3d9f, td8f, pd5 3770
17/06/2017 Nit dels Xarel·los pd4, 3d7s, 3d8, td8f, 4d8, 5d7, pd5, pd5 2465
02/07/2017 Barberà del Vallès pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd6, pd4 5765
08/07/2017 Pla de la Seu 3d9fa, i 4d9, 4d9f, 3d9f, pd5 5755
12/08/2017 Aniversari Cal Figarot 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
29/08/2017 Vigília pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
31/08/2017 Sant Ramon td8f, 3d9f, 4d8, pd6, pd5 3750
23/09/2017 La Mercè td9fm, id 4d9, 3d9f, 4d9f, pd7f 6060
24/09/2017 Esplugues 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 3d8a, pd7f, pd4 5060
28/10/2017 Sant Cugat del Vallès pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc 5120
05/11/2017 Sagrada Família 3d8, 3d8, 3d6, 3d6, pd4, pd4 702
22/04/2018 Dia del Graller pd5, 9d7, td8f, 3d9f, 4d8, pd6 3750
13/05/2018 Sants - Aniversari pd4, td8f, 3d9fc, 4d8, pd5 3100
20/05/2018 Fires de Maig pd5c, pd5, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd6, pd4 4665
27/05/2018 Berga pd4, 3d9f, 4d9f, i 3d8a 2991
02/06/2018 Sant Quintí pd5, td8f, 3d9f, 4d8, pd5, pd5, pd4 3295
17/06/2018 Can Cassanyes td8f, 3d9f, 5d8, pd6, pd4 4125
30/06/2018 Lloret de Mar pd5, td8f, 3d9f, 4d8, pd6, pd4 3750
07/07/2018 Pla de la Seu 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f 6060
14/07/2018 Orio 🌍 td8f, 3d9f, 3d7s, pd4, pd4, pd5, pd5 3125
14/07/2018 Donostia 🌍 td8f, 4d8, 3d8, pd5, pd5 2465
22/07/2018 Mataró 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f, pd4 6060
11/08/2018 Aniversari Cal Figarot i 3d9f, td9fm, 3d8, pd6, pd4 3476
15/08/2018 La Bisbal pd5, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fmc 7235
18/08/2018 70è aniversari pd4, td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, pd5 5312
25/08/2018 El Catllar 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 5765
26/08/2018 L'Arboç td9fm, 4d9f, 3d9f, pd6, pd4 5765
29/08/2018 Vigília de St.Fèlix 3d9f, 4d9f, td8f, pd5 4120
16/09/2018 Santa Tecla td9fm, 3d9f, 4d9f, pd4, pd5, pd5 5310
29/09/2018 El Prat pd4, td8f, 3d9f, 5d8, pd4, pd5 3670
30/09/2018 Sant Miquel 3d9f, td9fm, 4d9f, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5 5310
27/10/2018 Sant Cugat del Vallès pd4, 5d8, 3d9f, 4d8, pd6, pd4 3840
19/05/2019 Fires de Maig pd5, 3d9f, id 4d9f, id 4d9f, 4d8, id td7, pd5, pd5 2375
01/06/2019 Sant Quintí pd5, 3d9fc, pd4 1545
09/06/2019 L'Hospitalet pd4, pd5, 4d8, 3d9f, td7, pd6, pd4 3436
21/06/2019 Cal Figarot 4d8, 3d8, td7, 5d7, 4d7a, pd6 2605
29/06/2019 Lloret de Mar pd5, 4d8, 3d8, td8f, pd6, pd4 2920
06/07/2019 Pla de la Seu id 3d9f, 3d9f, id 4d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
07/07/2019 Inauguració Cal Figarot 5d7, 4d8, 3d8, td8f, 4d7a, pd6 2920
13/07/2019 Altafulla 3d9f, id 4d9f, 4d9f, td8f, pd7f, pd4 4870
21/07/2019 Mataró pd4, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f, pd4, pd4, pd4, pd4 4910
27/07/2019 Cal Figarot 4d8a, id 4d9f, 3d9f, 4d9f, pd7f 5010
15/08/2019 La Bisbal pd5, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd7fc, pd4 3825
17/08/2019 Gràcia pd4, 4d9fc, pd5, pd4, pd4 1270
24/08/2019 El Catllar 3d9f, 4d9f, 3d8ac, pd6 3995
29/08/2019 Vigília 3d8, 5d7, pd4, 3d9f, 3d8a, 4d8, pd6 3940
15/09/2019 Santa Tecla td9fm, i 3d9fa, 3d9f, 4d9f, pd7f, pd4 6060
22/09/2019 La Mercè pd4, 4d9f, td9fm, 3d9f, pd8fm, pd4 5780
05/10/2019 Mercadal pd5, 3d9f, i 3d9fa, 4d9f, td9fm, pd7f 6060
07/10/2019 Califòrnia 0
27/10/2019 Sitges pd5, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, id 10d8, 10d8, pd7f 3951
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
3d9f 332 22 17 24
Totals 332 22 17 24

Descarregats

33284.1%

Intents desmuntats

246.1%

Carregats

225.6%

Intents

174.3%