L’Assemblea de la colla va aprovar per majoria absoluta la proposta de modernització de la imatge gràfica que es proposava

escut 1

Els Castellers de Vilafranca han aprovat per majoria absoluta en l’Assemblea anual Ordinària l’actualització de la imatge gràfica proposada per la Junta Directiva. La imatge és el resultat de redissenyar i definir una imatge global per a la colla. Amb l’ajuda d’una empresa professional de disseny, s’ha fet evolucionar la imatge anterior per aconseguir comunicar els valors actuals dels Castellers de Vilafranca, sense renunciar a la tradició històrica de la colla.

Un dels handicaps de l’escut dels Castellers de Vilafranca era que estava ancorat a l’estètica del moment concret en què es va crear -durant el franquisme- i ha anat perdent qualitat de reproducció fins al punt que es va decidir crear un símbol aliè a l’escut (el logotip de l’asterisc). Segons Bildi Grafiks, els encarregats de l’actualització, aquest símbol no “sumava” en la comunicació de la colla. Per tant, la solució era que el símbol i l’escut transmetessin el mateix.

L’actualització de l’escut recupera el primer dibuix de original fet per Manel Baró l’any 1948, evitant, evidentment, la salutació feixista que tenia. El que s’ha aprovat no deixa de ser una actualització més de les moltes que ha anat tenint l’escut al llarg dels anys.

Així doncs, es tracta d’una estilització de l’escut, modernitzant la imatge antiga que transmetia l’anterior, eliminant les blondes superiors i inferiors i dignificant, per exemple, el campanar de Santa Maria. S’ha donat mes potencia al pilar per destacar-lo i fer-lo més contundent i, a més a més, l’actualització inclou el casc de l’enxaneta com un element normalitzat en el context actual del món casteller.

Amb l’actualització de la imatge gràfica, els Castellers de Vilafranca aconseguiran unificar-la i millorar-ne la identificació, establint variants segons cada necessitat, suport o tècnica de reproducció. L’actualització de l’escut, per tant, també implicarà que, progressivament, s’incorpori a les camises de la colla.

A continuació, algunes aplicacions de la nova imatge gràfica:

 

escut 2

 

logo 1

 

logo 2