El proper divendres 29 de gener els Castellers de Vilafranca celebraran l’assemblea general ordinària, on es farà balanç del 2015 i es donarà per tancat el mandat de Pere Almirall i Jou Cabré al capdavant de la colla.

 

 

L’assemblea tindrà lloc a la Sala Polivalent de Cal Figarot a partir de les 9 del vespre. Cada una de les vicepresidències farà un resum de la gestió de la temporada 2015 i del conjunt dels 4 anys. Una vegada finalitzades les exposicions, que duraran al voltant d’uns 10 minuts cada una, es procedirà a l’aprovació dels comptes i la memòria del 2015. L’assemblea finalitzarà amb un torn obert de paraula i la presentació del projecte de museu per Cal Figarot.

L’ordre del dia de l’assemblea anual ordinària del proper dia 29 és la següent:

– Salutació i benvinguda.

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

– Informe de l’àrea social

– Informe de l’àreaeconòmica

– Informe de l’àrea de socis

– Informe de l’àrea institucional

– Informe de l’àrea d’infraestructures

– Informe de l’àrea de màrqueting i mèdia

– Informe del president

– Informe de la tècnica

– Informe del cap de Colla

– Torn obert de paraules

– Aprovació, si s’escau, dels comptes i la memòria d’activitats del 2015

– Presentació del museu

– Torn obert de paraules del projecte

– Votació si s’escau del projecte

– Dissolució de l’equip de tècnica i de junta i presentació del Consell Rector que convocarà l’Assemblea d’aprovació de la nova junta.

L’assemblea finalitzarà amb coca i cava per a tots els assistents.