assemblea2007
A partir de l’1 de gener i fins el 14 de gener a les 12 del migdia queda obert el període de presentació de candidatures a cap de Colla, president i resta de membres de la Junta Directiva dels Castellers de Vilafranca.

Les candidatures s’hauran de presentar amb la llista dels noms i cognoms de les persones que l’integren i les funcions que realitzarà cadascuna d’elles dins de la Junta Directiva, i enviar per correu electrònic a l’adreça info@castellersdevilafranca.cat i dipositar un exemplar signat original a la bústia de la secretaria de Cal Figarot, abans del dia 14 de gener a les 12 del migdia.
El calendari previst per la renovació del cap de Colla, president i resta de membres de la Junta Directiva dels Castellers de Vilafranca és el següent:
1-14 de gener: Presentació de candidatures
14 de gener:    Reunió de la Comissió Gestora (Consell de Savis)
4 de febrer:      Assemblea General anual ordinària, tancament de mandat
10 de febrer:    Assemblea General extraordinària, elecció de la nova Junta Directiva
Us recordem que tal com marca la normativa legal vigent de la Generalitat i es recull en els nous estatuts dels Castellers de Vilafranca aprovats el passat mes de juliol, només podran votar a l’Assemblea General extraordinària d’elecció del nou cap de Colla, president i resta de membres de la Junta Directiva, els socis de l’entitat que estiguin al dia de pagament.