DURANT EL VIATGE

És important tenir en compte unes normes d’higiene, en el transcurs del viatge , per evitar qualsevol alteració de la salut.

COMPTE AMB ELS ALIMENTS

S’aconsella no menjar cap fruita sense pelar ni cap verdura crua, tot tenint una cura especial amb les amanides. La carn i el peix no han de consumir-se crus ni poc fets. Cal anar amb compte amb la rebosteria i els gelats, per la seva fàcil contaminació. El bon aspecte d’un aliment no garanteix que no estigui contaminat. No s’ha de comprar aliments a venedors ambulants. No s’ha de consumir llet ni els seus derivats sense higienitzar. 

COMPTE AMB L’AIGUA

Per causa de la climatologia que hi ha als tròpics, és aconsellable ingerir líquids abundants. Tenint en compte que l’aigua és un transmissor de malalties infeccioses important, és recomanable beure’n solament aquella que ofereixi garanties suficients: l’embotellada cal que sigui oberta davant vostre. Cal tenir una cura especial amb els glaçons, perquè poden estar preparats amb aigües contaminades. Els refrescos, les begudes embotellades i les calentes -te o cafè- ofereixen una garantia i seguretat més gran per la seva elaboració i per la temperatura a la qual se sotmeten. 

COMPTE AMB ELS BANYS

El bany en rius i llacs d’aigua dolça pot ser perillós, ja que es poden adquirir malalties parasitàries. Una piscina clorada és la millor garantia en aquest sentit. Per caminar dintre les aigües, s’ha d’anar amb un calçat impermeable i mai no s’ha de fer amb els peus descalços.

 HIGIENE PERSONAL

Per causa de la gran sudoració que es produeix als països tropicals per la temperatura i l’excés d’humitat, és important realitzar una neteja corporal adequada; per això es recomanen els banys/dutxes tan freqüents com sigui possible, tenint una cura especial a eixugar-se totes les parts del cos i evitant així que algunes zones restin humides i puguin ser un focus d’infecció.

 PROTECCIÓ CONTRA ELS ANIMALS

Cal evitar el contacte amb qualsevol tipus d’animals, inclosos els domèstics, ja que poden no estar controlats sanitàriament. Per protegir-se, dins del possible, de la mossegada de les serps i d’altres animals, s’emprarà calçat tancat i s’evitarà caminar per zones fosques on no es pugui veure el que es trepitja. No s’hi ha d’anar descalç.

 ALTERACIONS DE L’APARELL DIGESTIU

Les modificacions en les condicions alimentàries, en els horaris, l’hàbitat, etc., produïdes durant el viatge, poden desencadenar alteracions digestives. 

DIARREA DEL VIATGER

És una malaltia molt freqüent en els viatgers, sobretot en les persones que van a les zones subdesenvolupades. S’origina per múltiples causes; però les més freqüents són la presa d’aliments en males condicions. Per prevenir-les cal adoptar mesures preventives amb el consum d’aigua i aliments no contaminats. Quan ha aparegut, a més de l’ús d’antidiarreics, s’ha de beure molta aigua per tal d’evitar la deshidratació, sobretot, els nens i vells, per la seva gravetat. L’ús preventiu d’antibiòtics no hi està recomanat. Algunes persones poden necessitar-los; en aquests casos, caldrà prendre’ls en les dosis i pautes d’administració prescrites pel metge.

 RESTRENYIMENT

Es pot produir per transgressions dietètiques i modificacions en els hàbits alimentaris, com també per l’estada prolongada en el seient d’un vehicle.

 DOLORS D’ESTÓMAC

Poden venir per abusar de picants, condiments, begudes alcohòliques o fruites àcides. Per resoldre el problema, de vegades n’hi ha prou amb restablir l’equilibri alimentari amb una dieta apropiada.

 EXPOSICIÓ AL SOL

Cal tenir cura especial amb el sol. S’aconsella l’ús de barret i ulleres de sol. És convenient emprar cremes amb filtres solars protectors. L’excés de calor i humitat al tròpic pot provocar esgotament, deshidratació o un cop de calor. En aquests casos, s’ha de beure molts líquids. S’han d’evitar les irritacions de la pell, freqüents en els obesos i els nens. Les infeccions per fongs poden complicar-se amb el calor i la humitat.

S’aconsella sacsejar els llençols i les mantes, abans de ficar-se al llit, a més de la roba i el calçat ,abans de vestir-se, per si algun insecte s’hi hagués amagat.

 AL·LÈRGIES

S’ha de preveure una possible agudització d’una al·lèrgia, pel contacte amb al·lèrgens, el canvi estacional o altres factors ambientals.

 CONTAGI A TRAVÈS DE LA SANG

No s’han de compartir agulles, xeringues ni qualsevol altre material que pugui estar contaminat (fulles d’afaitar, raspalls de dents, utensilis per a tatuatges o acupuntura, etc.).

 TRASTORN D’HORARI o JET LAG

Els canvis horaris en els viatgers provoquen sovint alteracions dels bioritmes amb simptomatologia orgànica: insomni, irritabilitat, malestar, astènia, etc. És important que els viatgers coneguin que poden aparèixer aquests símptomes, generalment lleus, per tal de tractar-los i minimitzar-ne els efectes.