“Els Castellers de Vilafranca a Mumbai, projecte d’intercanvi amb els Govindes” ha estat possible gràcies a la col·laboració de les entitats locals indies, els propis castellers que formen part de l’expedició i empreses i administracions públiques catalanes que han apostat pel projecte. D’un pressupost de 309.530€, un 45% ha estat cobert per les autoritats indies, un 20% pels castellers, un 10% per la colla Castellers de Vilafranca, un 15% les administracions públiques i un 10% l’empresa privada.

Generalitat de Catalunya

Caixa Penedès

Ajuntament de Vilafranca

Repsol – YPF

Damm