Carmen Garrido i Sànchez

Carmen Garrido i Sànchez Data naixement:12/08/1998
Any d’ingrés a la Colla:2008
Posició:Dosos