Els Castellers de Vilafranca oferim a les escoles i instituts de Catalunya un programa que acosti els castells a tots els seus alumnes. 
Aquest programa permet a tots els mestres i professors treballar alguns aspectes curriculars i d’una manera lúdica amb els alumnes. El fet casteller ens permet treballar la cooperació, l’esforç, les ganes de superació personal, el treball en equip, el contacte entre els alumnes… Aquests són alguns dels aspectes i continguts que sovint dins el recinte escolar els docents més dificultats es troben a l’hora de poder planificar, treballar, observar i avaluar.

En aquesta societat que vivim són molt poques les activitats que ens permeten que tot un grup treballi i s’esforci per assolir un únic objectiu, i que aquest sigui el fruit de la suma de l’esforç de cada individualitat, sense que cap d’aquestes destaqui per sobre de les altres. 
Els Castellers de Vilafranca comptem amb un gran equip humà format per professors, mestres i monitors amb la voluntat de transmetre els valors que el fet casteller porta i comporta a tots aquells nens i nenes i joves que participin d’aquesta experiència castellera.

Actualment oferim un taller de castells que ja han realitzat nombrosos centres educatius de Vilafranca, del Penedès i de Barcelona, adreçat a alumnes de primària, secundària i també universitaris. I estem treballant amb el disseny d’un crèdit de 30 hores, en el que s’utilitza el fet casteller com a tema central, i en el que es treballa d’una manera interdisciplinar, des de diferents àrees curriculars.

Un dia amb els Castellers de Vilafranca

Amb aquest taller de castells els Castellers de Vilafranca oferim una jornada educativa i lúdica on es dona a conèixer una tradició i una part de la nostra cultura, tot combinat amb l’activitat física, fent partícips als nens i nenes i nois i noies de la màgia i satisfacció que els castells poden provocar al fer-los. 
En aquest taller de castells comprovaran personalment com el sentit comú, l’esforç personal i col·lectiu, la solidaritat, la pluralitat i el respecte, són necessaris per a fer possible un castell.

Un dia amb els Castellers de Vilafranca

Per a tots els centres educatius que ens visiten de fora de Vilafranca, els oferim la possibilitat de sumar al taller de castells una visita a la Casa de la Festa Major. La Festa Major de Vilafranca, declarada d’interès patrimonial per la conservació del seu folklore i riquesa cultural, és una de les grans festes de Catalunya. Des del segle XVII ha mantingut una estructura similar i esdevé una festa viva de tots i per a tots que té per escenari els carrers i places de la població. Comença el 29 d’agost i no para fins el 2 de setembre, sent el seu punt culminant el dia 30, diada de Sant Fèlix, patró de Vilafranca. Una molt bona ocasió per per donar a conèixer a tots els alumnes la Festa Major de Vilafranca, “la més típica”.

Un dia amb els Castellers de Vilafranca (Casal de la Festa Major)

Els principals objectius que ens plantegem els Castellers de Vilafranca amb aquest taller són:

  • Donar a conèixer diferents manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques típiques de Vilafranca del Penedès i d’altres indrets de Catalunya.
  • Explicar el fet casteller: què és un castell; quines parts en podem diferenciar; quines estructures hi ha; les principals diades; conèixer el funcionament d’una colla de castells; la figura del cap de Colla, el rol de la canalla, etc.
  • Ensenyar la dinàmica dels assajos castellers i les nocions bàsiques de la tècnica castellera: els tres passos, el pom de dalt, la pinya, etc.
  • Mantenir actituds de solidaritat amb els companys i les companyes, així com actuar amb ells amb tolerància i respecte.
  • Actuar amb esforç per vèncer les dificultats que es presentin. Superar-se de forma responsable i sense risc per a la salut amb iniciatives motrius apreses.

Escoles participants

Betània-Patmos (Barcelona)
Sant Elies 
IES Milà i Fontanals
IES Alt Penedès
Sant Josep (St. Sadurní d’Anoia)
IES Alt Foix (St. Martí Sarroca)
IES Eugeni d’Ors
IES El Foix (Sta. Margarita i el Monjos)